رفتن به مطلب

داستان بیغیرتی همسرم سارا


mohsen

ارسال‌های توصیه شده


سارا و فرهاد - 1

کیرش کلفت و سفید بود
اولین چیزی که توجهمو جلب کرد
کله قارچیش بود
حق میدادم بهش اینجوری ساک بزنه براش
منی که تا حالا ساک نزدمم دوست داشتم بزارمش دهنم ببینم چه طعمی داره
کیرش انقدر سیخ بود می چسبید به شکمش
بزور صافش کرد و گذاشتش توی کونش
ده دقیقه ای رو بود
که بعد خسته شد
دراز کشید
کله کیرش گذاشت
و مثل آب خوردن هلش داد توش
جوری کمر میزد که تخت خواب باهاش
بالا پایین میشد
حالا دلیل اینکه دوست داشت بهم کون بده رو میفهمیدم
انقد خوب از کون کرده بودش که کونی شده بود
یه لحظه که وای میستاد
سارا خودش کونش میداد عقب
اینکه اینجوری تشنه کیرش شده بود
حسادتمو برمی‌انگیخت
فک نکنم فتیشی بالاتر از کاکولدی باشه
مطمئنم که دوستش دارم ولی نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم که دادنش به دوست پسرش رو نبینم
فیلم که تموم شد
سارا فقط سر کیرمو با انگشتش چرب کرد به ثانیه نکشید که ابم پاشید بیرون
خنده ای از سر رضایت کرد
میدونست این حرکت یعنی تایید هست برا اینکه هر وقت خواست به دوست پسرش بده
برا اینکه برام کم نزاره ابم رو لیس زد و تو دهنش جمش کرد یکمش رو خورد
اومد روم و کیر نیمه شقم رو بزور هلش داد توی کوصش
و روم خوابید
شروع کردیم به لب گرفتن
یکمی از آب کیرم دهنش بود و توش کرد دهنم
و لبش بر نداشت
فرهاد
فک کن آب کیر سجاد هست
که کوص و کونمو امروز جر داد
دیدی آخرش آبش خوردم
فک کن اونه
میخوام اب کیر بکن زنت رو قورت بدی
میخوام حس کنم که بی غیرت ترین شوهری هستی که یه زن میتونه داشته باشه
کیرم تو کوص داغ و تنگش شق شد
و برای اینکه بفهمونم بهش که هرچی ازم بخواد رو بهش میدم تا وقتی هرچی ازش بخوام رو بهم بده
قورتش دادم
بازم لبخند زد و تو نگاهش حس برتری و کنترل گردش رو نسبت بهم دوست داشتم
من میخواستم اون تو تخت صاحب همه چی باشه
و فقط تا خودم میخوام اون رو وحشیانه جر بدم
اونم از سر حسادت به کسی که از من بهتر میکردش
دیگه طاقت نداشتم نوبت من بود که افسارش دست بگیرم
برش گردوندم رو تخت به شکم خوابوندمش و شروع کردم به لیسیدن سوراخ کونش
اه می کشید
جووون
بخورش تا طعم کیر سجاد نرفته
وحشی تر شدم
گفتم بشینه رو صورتم
انقد کوصو کونش رو رو صورتم عقب جلو کرد ک تمام صورتم خیس بود و بوی کوص و کون سارا رو میداد
دوباره خوابوندمش
و کیرمو اینبار گذاشتم در سوراخ کونش
کیر میخوای جنده کونی
نه
کیر نمیخوام
کیر تورو نمیخوام
کیر تو بدرد خواهر مادر خودت میخوره کونی
تورو باید سجاد بکنه تا یاد بگیری کردن چیه
تف انداختم رو کونش شروع کردم به تلمبه زدن
کیر من از دوست پسر زنم بزرگتر بود
جوری توی سوراخش هل دادم ک خواست در بره ولی دست گذاشتم روی شونه هاش
نذاشتم فرار کنه
افتادم روش
با تمام قدرت تو کونش کیرمو می تپوندم کیرم رو کامل درآورد دیدم داره التماس میکنه که از کون نکنمش
اسپری زدم و دوباره برش گردوندم
سارا
اگه از کون بکنی دیگه فیلم دادنم رو برات نمیارم
ولی من باید جرش میدادم
تف زدم و یکم لوبریکانت
اینبار راحت تر خوابیدم روش و تا ته توکونش هلش دادم
در گوشش گفتم
جوری میکنمت که یه جنده پولی رو میکنن
باید سوراخت انقدر گشاد کنم که مجبور بشه یه کیر کلفت تر از سجاد پیدا کنی
شروع کردم به کمر زدن
ده دقیقه فقط تو کونش تلمبه زدم که متوجه شدم زیرم برای اولین بار
اونم وقتی از کون میکنمش داره ارضا میشه
منم پشتش همه ابمو تو کونش خالی کردم
سارا دوس داشتی
جرم دادی عوضی
ولی دوس داشتی
اهوم
خوب بود
مث سجاد کردی منو
باید یکی نشون میداد بهت چطوری‌ کونمو میکنه تا یاد میگرفتی بیغیرت
جووون
اره عزیزم
سارا
عشقم تو ناراحت نمیشی یکی منو میکنه چرا
خودت میدونی که عاشق اینم ببینم میکننت
اگه میخوای بفهمی بی غیرتم
اره بی غیرتم عوضی
سارا
وای فرهاد اگه بابام و داداشم بفهمن تو باعث جنده شدنمی جرت میدن
جووون
دیگه مجبور میشن تورو به خودم بدن نه کس دیگه

ادامه دارد

نوشته: ناپلئون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.