رفتن به مطلب

داستان سکسی داماد وحشی و مادرزن شهوتی


kale kiri

ارسال‌های توصیه شده

     مادرزن × داستان مادرزن × سکس مادرزن × داستان سکسی ×

مست شهوت، مست عشق، مست کیر - 1

دخترم ثمین ۲۰ سالش بود که با فرزاد ازدواج کرد فرزاد خیلی خوشگل خوشتیپ قد بلند و سفید بود با موهای بور شب عروسی که با مادر داماد پشت در اتاقشون بودیم صدای آه و ناله های ثمین خیلی زیاد بود فرداش از ثمین پرسیدم مگه چطور بود؟ گفت هم دراز و هم کلفت بود تاره خیلیم وحشی میشه بی وجدان همون شب اول یه کاری کرده بود دخترم بیچاره … . اصلا هم مراعات شب اول و بار اول رو نکرده بود یه هفته بعد از عروسی از کون کرده بودش گفتم بابات شش ماه بعد از عروسیمون از کون کرد تازه دو ماه قبلش فقط لیس میزد و انگشت میکرد توی کونم تازه از اون شب هم دیگه هر بار سکس داشتن از کوس و کون با هم میکردش یه بار که با ثمین رفتم حمام دیدم جای دستای فرزاد روی کون ثمین بد جوری مونده معلوم بود خیلی وحشی و خشن میکنه ثمین هم گفت وقتی شهوتش بالا میزنه هیچکس و هیچ چیز حریفش نیست فقط میکنه تا آبش بیاد آبشو بار اول توی کوسم میریزه و بار دوم توی کونم و دو بار دیگه کوسمو میکنه که من گریه می کنم که بس کنه گفتم این دیگه چه جورشه ؟
این نوع سکس مناسب یه دختر جوان نیست اما من حرفای ثمین و اون جای دستای روی کونش از ذهنم نمیرفت خیلی دوست داشتم این نوع سکسو تجربه کنم برای ثمین هم ناراحت بودم هم بهش حسادت میکردم یه چند ماهی گذشت تا اینکه ثمین باید برای یه هفته به جنوب میرفت و ازم خواست که به خونشون برم و برای فرزاد غذا درست کنم تا برگرده چون فرزاد به خواست ما توی شهر ما کار میکرد و فامیل های خودش توی شهر دیگه ای بودن اینطور که ثمین میگفت پریود بوده و رفته پس گفتم فرزاد الان بدجور باید تشنه باشه و تا رسیدم خونشون یه تاپ و یکی از شلوارهای ثمین رو پوشیدم که برام تنگ باشه و با روح و روان فرزاد بازی کنم هیچ کاری برای یه زن جذاب تر از تحریک مردها نیست واقعا لذت بخشه وقتی یه مرد رو به اوج شهوتش میرسونی اون وقته که مطمئنی قراره با کیرش کوستو جر بده و لذت بخش ترین لحظات زندگیت رو تجربه کنی وقتی اومد بوی خورشت سبزی کل خونه رو برداشته بود تا منو با اون شلوار تنگ دید جا خورد رفت حمام و ازم خواست بهش حوله بدم گفت ببخشید فراموش کردم آماده کنم همیشه ثمین آماده می کرد توی دادن حوله بهش حوله رو دور تر نگه داشتم که کیرشو ببینم دیدم وای ثمین راست می گفت این کیر نیست خیار چنبره نه یه بادمجونه اما کیرش و تخماش مثله شوهرم سیاه نبود و قرمز بود همون چند ثانیه کافی بود تا دیووونم کنه بعد ناهار منم رفتم حمام و از اون خواستم برام حوله بیاره و کامل اومدم جلوش ایستادم و نگاهش کردم و گذاشتم اونم خوب هیکلمو سینه هامو و کوسمو که آینه اش کرده بودم رو ببینه و اونم ماتش برده بود و داشت نگاه میکرد و بعدش حوله رو ازش گرفتم و از حموم اومدم بیرون یه تاپ و شلوار تنگ بدون شورت پوشیدم و کشیدمش بالا شلوار لای چاک کوس و کونم گیر کرده بود و از نگاه های پر از شهوت فرزاد لذت میبردم پیش خودم میگفتم من صبرم زیاده وحشیت میکنم صبر کن تا عصر انقدر جلوش ایستادم و نشستم که هر وقت به شلوارش نگاه میکردم کیرش راست بود و تا سر زانوش اومده بود شب دیگه دوام نیاورد و رفت توی اتاقش خودشو مشعول کار کرد منم رفتم داخل اتاقش و ایستاده بودم جلوش و درباره کار ازش میپرسیدم فکر می کرد می تونه از دستم فرار کنه ساعت ۱ شب بود دیگه رفت بخوابه گفتم پس ثمین چی می گفت وحشی میشه؟ من دیگه باید چیکار کنم که وحشیش کنم؟ صداش کردم و گفتم رونم گرفته خیلی درد میکنه فکر کنم ماله اینه که از حموم اومدم دیر لباس پوشیدم و لخت بودم گفت بله مدت زیادی لخت بودید گفت بریم دکتر ؟ گفتم نه فقط یکم برام بمالش خودم نمی تونم بهتر میشه امروزم خسته شدم زود خوابم میبره فرزاد شروع کرد مالیدن رونم خیلی خوب میمالید گفتم یکم بالاتر یکم بالاتر یکم بالاتر دستشو گرفتم گذاشتم روی کوسم گفتم همین جاست چند ثانیه دستشو روی کوسم گذاشت و نمیمالید گفتم فرزاد ؟ دیدم لخت شد موهامو توی دستاش مشت کرد و سرمو آورد لبه تخت کیرشو تا ته کرد توی دهنم حس کردم رفت توی معدم یه نفس میذاشت بگیرم و دوباره تا ته میکردش توی دهنم منم هر چی توف و موف و آب دهن بود بالا میاوردم و میگفت جون و بعدش روی کمر خوابوندم و کیرشو تا ته توی کوسم کرد و نگه داشته بود و زور میزد تا همش توی کوسم باشه گفت دردش خوب شد ؟گفتم تازه می خوام درد رو تجربه کنم گفت جرت میدم ک از درد مثله دخترت زیر کیرم گریه کنی گفتم من عاشق این دردام دخترم بچه است کیرت خوراک منه گفت پس بریم بهت خوراک بدم و شروع کرد تلنبه زدن وای که چه لذتی داشت حق با ثمین بود بدجوری وحشی شده بود با هر بار تلمبه زدن کیرشو تا ته میکرد توی کوسم میگفت جوووون از کوس ثمین تنگ تره چه حالی میده وقتی ته ته می کنم توش گفتم به منم خیلی حال میده فکر نمی کردم کیرت توی کوسم جا بشه گفت دوست دارم محکمتر توی کوست بکوبم خوابید روی تخت گفت بیا بشین روش جوووونم تا ته رفت چه حالی میده و یکم نگه داشت و شروع کرد کوبیدن به کوسم و کیرش با اینکه تا ته توی کوسم بود بازم فشار میداد میگفت از کوس ثمین بیشتر حال میده میگفت دوست دارم وقتی محکم به کوست میکوبم جیغ بزنی گفتم من حال می کنم چرا جیغ بزنم و گفت کاری می کنم جیغ بزنی و با شدت بیشتری کیرشو توی کوسم میکوبید منم براش جیغ مستانه از شهوت براش میزدم گفت الان آبم میاد بلند شو بخورش بلند شدم و خوابوندم لبه تخت و دوباره کیرشو تا ته کرد توی دهنم آبشو ریخت توی دهنم و میگفت قورتتش بده قورتش بده منم قورتش دادم گفت امشب بهترین شب زندگیم بود خیلی بهم حال داد گفتم به منم خوابید روم و در گوشم گفت امشب با کیرم پارت می کنم گفتم منم اومدم تا پاره بشم و ازم لب گرفت گفت شنیده بودم زنای سن بالا سکس باهاشون بیشتر حال میده الان فهمیدم راسته اون شب ۳ بار از کوس کردم و بار سوم بدن بی جونش افتاد کنارم روی تخت و خوابید منم بغلش کردم و خوابیدم صبح که بیدار شدم کنارم نبود رفتم دستشویی و همون جوری لخت براش صبحانه آماده کردم که دیدم از حمام صدام میکنه رفتم دیدم لخت ایستاده میگه حوله بیار خشکم کن حوله بردم خشکش کردم و گفتم دیشب که تسمه بریدی ؟ تو زیر کوسم بیهوش شدی دستشو به کوسم زد گفت فدای این کوس افتخار میکنم زیرش بیهوش شدم دو تا ضربه محکم زد به کونم گفت بریم صبحانه بخوریم رفتیم صبحانه بخوریم بهم گفت موز با عسل دوست داری ؟ گفتم نمیدونم تا حالا نخوردم عسل ریخت روی کیرش گفت خب امتحانش کن خندیدم و گفتم خوشم اومد گفت یه جور مک بزن که عسلی بهش نباشه من کیرشو می خوردم اون نیمرو میخورد صبحانه که تمام شد تمام عسل های کیرشو خورده بودم و کیر کلفت و درازشو لیس میزدم بلند شد و گفت خم شو روی میز ناهار خوری و کیرشو کرد توی کونم گفتم آی گفت جانم گفتم توف بزن گفت کیرمو مگه نخوردی ؟ خودش توف داره باید صبر کنی و توی کونم تلنبه میزد آروم تلنبه میزد و میگفت ثمین هم روی همین میز از کون کردم اما اون گریه میکرد و جیغ میزد تو برام جیغ نمیزنی؟ گفتم نه گفت میزنی و شروع کرد تند تند تلنبه زدن بطوری که ما همراه میز ناهار خوری کم کم جلو رفتیم تا میز چسبید به دیوار اونم تلنبه هاشو محکم تر میکرد کیرش توی کونم یه جایی میخورد درد داشت با دستاش محکم به کونم میزد میگفت جیغ بزن جیغ بزن از درد اون ضربه ها جیغ میزدم براش میگفت تازه اولشه باید گریه کنی بعدش تلنبه ها رو آروم کرد و کیرشو دراورد موهامو گرفت گفت بیا بیا بیا و رفتیم توی اتاق و روی تخت داگیم کرد یه جوری توی کونم تلنبه میزد گفتم این میخواد کونمو پاره کنهتا گریه کنم منم لجبازی کردم گفتم بکن بکن کونمو پاره کن نمیدونم چیکار کرده بود اما آبش نمیومد و بی وقفه تلنبه میزد مجبور شد توف بزنه چند تا توف کرد توی سوراخ کونم و دوباره کیرشو کرد توش و تلنبه میزد میگفت سوراخ کونت قرمز شده گفتم تازه داغ شده گفت ثمین تا الان صدبار گریه کرده بود و التماس میکرد بس کنم اما من که بس نمی کردم تا ابم نیاد میکنمت گفتم بکن بکن منم تا حالا این همه کون نداده بودم همه با کون من آبشون زود میومد تو اولین نفری تا الان آبت نیومده گفت جونم خوشم اومد از این منحصربفرد بودنم گفت فکر کنم داره آبم میاد گفتم بریز توی کونم گفت دوست داری ؟ گفتم آره گفت باشه و آبش اومد و ریخت توی کونم گفت کاش تو زنم بودی خیلی حال میدی همه جوره کردنت حال میده چه از کوس چه از کون گفتم پس قدرمو بدون ولم نکن این حال دو طرفست گفت جووووون گفت انقدر از کوس و کون میکنمت تا زیباترین خاطره سکسی تاریخ زندگیت باشه گفتم این عالیه .
دو روز اول گذشت و روز سوم بود که ‌‌‌‌…

نوشته: زری جون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.