رفتن به مطلب

داستان سکس زن شوهردار با همکار مرد


mame85

ارسال‌های توصیه شده

     زن شوهردار × همکار × داستان سکسی × داستان زن شوهردار × سکس زن شوهردار × داستان همکار × سکس همکار ×

همکارم منو گایید - 1

سلام ،مهسا هستم ۳۷ ساله و تو یکی از شهرهای غربی کشور زندگی میکنم.شوهرم مهرداد۴۰ سال داره و میشه گفت که آرزوی خیلی از زنهاست که شوهرشون باشه،چون هم قیافه خوبی داره و هم تو زندگی هیچ چیزی برای من و پسرم کم نمیزاره،حتی توی سکس.این خاطره‌ای که دارم براتون مینویسم برای اینه که نمیتونم ماجرا رو برای کسی تعریف کنم و دارم مینویسم( البته با اسمهای مستعار)شاید کمی راحت بشم.از خودم بگم که قدم۱۷۳ هست و ۶۸ کیلوام و یه پسر ۸ ساله هم دارم و تو یکی از ادارات دولتی کار می کنم .شوهرم بازاریه و همون‌طور که گفتم تو زندگی چیزی برام کم نذاشته.ماجرا از اونجایی آغاز شد که یک روز مدیر اداره منو خواست که برم تو اتاقش،برام عجیب بود که چرا منو خواسته ببینه.با کلی سوال تو ذهنم رفتم پیش مدیر و بعد از اینکه نزدیک ده دقیقه منتظر موندم منشی اجازه ی ورود داد رفتم اتاق آقای مدیر.مدیر گفت که تو کمیته ی پرسنلی برای من حکم زدند تا از این به بعد باید برم با آقای محمدپور کار کنم که همه ی کارمندان اداره ازش متنفر بودند.من هر چقدر ازش خواستم که تو تصمیم شان تجدید نظر کنند قبول نکرد و گفت این تصمیمی هست که کمیته ی پرسنلی گرفته و من باید اطاعت کنم وگرنه کارم رو از دست میدم هر چقدر التماس کردم فایده ای نداشت و با چشمان پر از اشک‌ از اتاق بیرون اومدم.از محمدپور بگم که یه مرد حدوداً ۵۰ ساله که خیلی چاق و هیز بود و از نظر بهداشت فردی و اخلاق بسیار ضعیف و بد دهن بود و بایگانی اداره دست اون بود که تو طبقه ی پایین اداره قرار داشت. هیچ کسی دوست نداشت پیش اون کار کنه ولی چون خانم عباسی که تا پیش از این اونجا کار میکرد بازنشسته شده بود باید یکی رو به جای اون می‌دادند.ولی چرا من آخه.من که از نظر کار،اخلاق پوشش و تیپ هیچ چیزم به اون نمیخورد و تو قسمتی که کار میکردم همه از کارم راضی بودند.یه جای کار میلنگید.هر چقدر فکر کردم که چرا منو اونجا دادند به جایی نرسیدم .آخه شاکی هم نداشتم که بگم منو تنبیه کردند و دادند که با این منفور یه جا کار کنم.نمی دونم چجوری رسیدم خونه و از کجا اومدم اونقدر که مشغول فکر کردن به این موضوع بودم.ظهر که مهرداد اومد خونه ،قضیه رو بهش گفتم که اونم بهم دلداری داد و گفت فردا خودش میره و با مدیر صحبت می‌کنه تا برگردم به موقعیت قبلی.
فردا مهرداد و من با هم رفتیم اداره و رفتیم پیش مدیر که اصلا اجازه ی ورود به اتاقش رو هم به ما نداد که مهرداد به من گفت اصلا نمیخواد کار کنی و برگرد خونه و از این به بعد کار نکن ولی من که ۱۴ سال سابقه ی کارم رو نمی تونستم ول کنم رفتم بایگانی .مهرداد هم رفت پیش معاون اداره و هر چقدر باهاش حرف زده بود به جایی نرسیده بود.اون روز تازه فهمیدم که چرا همه از این آدم بدشون میاد چون واقعا آدم چندشی بود وقتی سرم رو بالا می آوردم با پوزخند چندش آورش منو برانداز میکرد.همیشه دستش تو دماغش بود و بعد درآوردن آشغالهای دماغش با انگشتش با همون دست چیزهایی از جیبش در میآورد و میخورد حالم از دستش بهم خورد. اصلأ تو حال خودم نبودم برگشتم خونه و از شدت ناراحتی تا شب همش گریه میکردم.فاطی همکار و دوستم که منو تو اون وضعیت دیده بود باهام تماس گرفت تا دلداری ام بده ولی من واقعا حالم بد بود و اصلأ نمیدونستم که چی میگه.مهرداد که منو تو اون وضع دید بازم پیشنهاد داد که دیگه نرم سرکار،ولی من قبول نکردم.فردا صبح بازم رفتم اداره که فاطی اومد پیشم و گفت رفتی پیش آقای جهانی که من گفتم نه ،آخه چرا باید برم پیش اون.فاطی جواب داد دیروز که بهت گفتم که خانم مهدوی به من گفت که اونم براش مشکلی پیش اومده بود که هیچ کس کمکش نکرد د و فقط جهانی بود که کارش رو حل کرد منم جواب دادم انقدر حالم بد بود که اصلا نمی فهمیدم چی داری میگی.جهانی مسئول بازرسی اداره بود و حرفش خیلی برش داشت ولی من که هنگ بودم اصلا به فکرم نرسیده بود که برم ببینم می‌تونه برام کاری کنه یا نه. با فاطی رفتیم بازرسی اداره که جهانی رو ببینیم ولی گفتند که مرخصی گرفته و یک هفته نمیاد. زنگ زدیم به آرزو مهدوی و اونم گفت بزار باهاش تماس بگیرم بهتون خبر میدم.بعد یه ربع زنگ زدو گفت جهانی گفته که الان تو دفتر پسرش هست و اگه کارم واجبه برم پیشش آدرس رو هم داده بود.من به فاطی گفتم که دیگه بره سر کارش و مرخصی گرفتم و دفتر پسر جهانی رفتم.آیفون رو زدم در باز شد.تو رفتم آقای جهانی اومد به استقبال من و کلی تحویلم گرفت و گفت که از قضیه ی من باخبره و کلی هم اظهار تاسف کرد . بهش گفتم که اصلاً نمیتونم با محمدپور کار کنم و باید برام کاری بکنه.جهانی گفت که من اگه پسرم تهران نمی رفت و مجبور نبودم مرخصی بگیرم تا بیام دفترش بمونم،خودم برای حل مشکلم اقدام میکردم با اینکه اظهار کردن کار سختیه که بخواد منو برگردونه سرکار قبلی ولی نهایت سعی خودش رو می‌کنه ولی در عوض من هم باید کاری بکنم .پرسیدم چیکار کنم هر کاری بگین حاضرم انجام بدم.جواب داد نمیتونه خودش بگه ولی اگه به آرزو زنگ بزنم میتونم ازش بپرسم و اون میگه که چیکار کنم.از این کارش تعجب کردم که چرا خودش نمیگه و من باید از آرزو بپرسم.راستی چرا آرزو رو با اسم کوچک میگفت .گفت من میرم اون یکی اتاق تاتو هم با آرزو صحبت کنی و بعد به من جواب بده .زنگ زدم به آرزو که گفت تنها آدمی که می‌تونه کارت رو درست کنه جهانیه.منم شش ماه پیش همچین مشکلی برام پیش اومد و فقط اون تونست حل کنه.بعد گفت اصلا بدون که همه ی کارها زیر سر اونه.داشتم دیوونه میشدم و گیج شده بودم،گفتم حالا من باید چیکار کنم جواب داد همون کاری که من کردم رو باید بکنی . عصبانی شدم و گفتم که چرا گنگ حرف میزنی یه بار درست و حسابی بگو ببینم چیکار باید بکنم. بهم گفت واقعا نفهمیدی یا خودت رو زدی به اون راه.خوب فکر کن ببین تو اداره از من و تو سرتر همکار خانوم داریم ؟ چرا این مشکلات فقط برای ما پیش اومده؟ چرا اصلاً فاطی رو نبردند اونجا و تو رو بردند؟چرا مشکلات فقط با جهانی حل میشه؟ چون اونه که برامون مشکل درست می‌کنه تا به خواسته اش برسه و ما رو به دست بیاره.فهمیدی؟ تا اینو گفت گوشی رو قطع کردم خواستم کیفم رو بردارم و برم که جهانی اومد بیرون و گفت تصمیم گرفتی یا نه؟هیچ چی نگفتم و راه افتادم برم سمت در که گفت حواست باشه اگه رفتی یا پشیمون شدی دیگه برنگرد اینجا.همون محمدپور رو تحمل کن.البته تازه این اول کاره.واستادم چشام پر اشک شد برگشتم التماس کنم که منو بیخیال بشه، ولی در جوابم گفت راه دیگه ای نداریم چون آرزو میدونه چرا اینجایی؟ پس اگه من حتی به تو دستم نزنم و برگردونم سر جای قبلی اون باور نمیکنه که من با تو کاری نکردم.زود گفتم که عیب ندارد شما منو برگردون بذار آرزو هر فکری می‌کنه بکنه. این دفعه گفت یا پاشو برو بیرون یا بریم اتاق.من به خودم قول داده بودم که هر دوتا آس اداره رویا میکنم یا لهشون میکنم میل خودته.من دارم میرم اتاق ،تا دو دقیقه یا میایی اتاق ،یا من اومدم بیرون اینجا نباش و رفت اتاق و در رو بست.گیج شده بودم من با اینکه آدم مذهبی نبودم ولی اهل خیانت هم نیستم .از طرف دیگه وقتی یاد نگاهها و کارهای این دو روز محمدپور می افتادم تحمل کردنش برام غیر ممکن بود گفتم برم اتاق و یه بار دیگه التماس کنم شاید رحم کرد رفتم سمت در تا درو باز کردم که بگم تو رو خدا منو بیخیال شو اومد سمتم در حالیکه کتش رو درآورده بود دستم رو گرفت که منو ببره رو مبل ۳نفره ولی من دستم رو کشیدم و گفتم آقای جهانی تو رو خدا منو کاری نداشته باش.حرفم تموم نشده بود که یه چک گذاشت رو صورتم و گفت گمشو بیرون و اینورا پیدات نشه دیگه .افتادم به پاس و از شلوارش گرفتم که منو گرفت و هل داد روی مبل .اومد سمتم و دستام رو گرفت و لبش رو گذاشت روی لبم تا خواستم خودم رو بکشم عقب با دوتا دستاش صورتم رو محکم گرفت و شروع به خوردن لبام کرد خواستم مقاومت کنم که یه بار دیگه محکم زد این دفعه تو گوشم و مقنعه ام رو از سرم کشید بیرون و شروع به باز کردن دکمه های مانتوم کرد.من که از چک دوم هنوز به خودم نیومده بودم از ترسم دیگه مقاومت نکردم بلندم کرد و مانتومو درآورد.بهم گفت شلوارتو دربیار ،خواستم چیزی بگم گفت من که تا اینجاش اومدم و تو رو میکنم بهتره به من حال بدی و منم کارت رو درست کنم.دیدم این که به قول خودش تا اینجا اومده پس منو در هر صورت می‌کنه پس آروم آروم دستم رو بردم سمت دکمه ی شلوارم و بازش کردم گفت دربیارش،منم آروم آروم شلوارم رو تا زانوم پایین کشیدم وقتی رونای سفیدم رو دید گفت به آرزو گفته بودم که تو حتی از اونم بالاتری. البته ناگفته نماند که واقعاً نظرش در مورد من و آرزو درست بود و ما تو اداره از اون یکی همکارهای خانم خوشگل تر بودیم.
همانطور که سرپا مونده بودم و شلوارم تا زانوم کشیده بودم اومد سمتم من یه قدم عقب تر رفتم که پشت وام به مبل خورد و ایستادم و همین تکون کوچک باعث شد که شلوارم تا ته پایین رفت چون تنگ نبود و شلوار فرم اداری بود.نزدیکم شد تیشرتم رو از تنم درآورد بعدش هم سوتینم رو درآورد.سینه هامو که بیرون افتادند تو دستش گرفت و وسط سینه هامو با زبونش لیس میزد.دوسه یار این کار و تکرار کرد بعد آروم نشست جلوم و با زبونش رونامو لیس میزد و دستانش رو از روی شرت به باسنم میکشید همونجور من سرپا مونده بودم و دستامو جلوی سینه هام گرفته بودم . این دفعه کسم رو از رو شرت بو کشید و یه آه بلندی کشید . انگار خیلی وقت بود که تو کف من بوده و در رفتارش نوعی احساس غرور و پیروزی دیده میشد و اونقدر این کار رو با طمانینه انجام میداد که انگار برای لحظه به لحظه ی این کار از قبل برنامه ریخته بود من هم هنوز دستامو جلوی سینه هام گرفته بودم و خجالت می‌کشیدم پاشد دستامو آروم باز کرد و گونه هامو بوسید بعد آروم لبش رو گذاشت تو لبم درحالیکه دستش رو از شرتم تو برده بود و داشت کسم رو می مالید.با اینکه من هیچ میلی به سکس نداشتم ولی اونقدر تو کارش حرفه ای بود که آروم آروم داشتم شل میشدم.منو آروم خوابوند رو مبل و دستش رو از شرتم درآورد لبش رو عقب کشید و برگشت کفشهام رو درآورد بعد شلوارم رو از پاهام بیرون کشید و جوراب شیشه ای رو که تو پام بود رو هم درآورد.یهو تلفنش زنگ زد انگار پسرش بود پاشدم و نشستم دو سه دقیقه باهاش حرف زد و اومد طرف من و همون‌طور لبش رو گذاشت تو لبم این دفعه سینه هامو آروم میمالید اینقدر سینه هامو مالید که کاملاً تحریک شده بودم و تو لب منم همراهیش میکردم بعد پنج شش دقیقه بلند شد و گفت عزیزم حالا نوبت تو شد بیا منو لخت کن و خودتو نشون بده.نمیدونم چرا تسلیمش شده بودم از روی ترس بود یا به خاطر اینکه میخواستم برگردم سر پست قبلی شایدم انتظار نداشتم اینجوری بتونه تحریکم کنه و تحریک شده بودم ولی هر چی بود رفتم اول دکمه های پیراهنش رو باز کردم و خودش پیراهن و لباس زیرش رو درآورد بعد نشستم جلوی پاهاش و دکمه و زیپ شلوارش رو باز کردم و شلوارش رو کشیدم پایین با اینکه شرت پادار پوشیده بود ولی کیر برجسته اش بازم معلوم بودکفش هاش رو درآورد و همونجور سرپا شلوار رو از پاش درآورد وبا شرت دراز کشید روی مبل.گفت بیا مهسا جون ،بیا جنده ی خودمی.وقتی منو با اسم کوچک صدا کرد درحالیکه عادت داشتم همه با نام فامیلی منو صداکنند و جنده خطابم کرد یه لحظه جا خوردم و فهمیدم دارم چه غلطی می کنم.

ادامه دارد…

نوشته: مهسا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


همکارم منو گایید - 2

تو قسمت قبلی وقتی جهانی رو معرفی کردم مشخصات اونو ننوشته بودم که ضمن عذرخواهی الان براتون میگم که یک مرد ۴۷یا ۴۸ ساله با قد ۱۸۰ البته تقریبی و بر خلاف تصور که تو اینجور پست ها آدم‌های ریشو و شلخته(البته به تصور عموم) مسئول میشوند کاملا سه تیغ می‌کنه و میاد سرکار.بریم سراغ ادامه ی قسمت قبلی که خواستم لباسامو بپوشم و از اونجا بیرون بیام و دیگه قید همه چیز رو بزنم و برم پیش محمدپور کار کنم ولی وقتی یادم افتاد که جهانی گفت من که تا اینجا اومدم.به زور هم که شده تو رو میکنم به خودم گفتم این وسط هم گاییده میشم و هم اینکه این دیگه دنبال کارم رو نمیگیره و این وسط میشه آش نخورده و دهان سوخته.رفتم جلو از دستم کشید و منو روی خودش خوابوند و لب تو لب شدیم دستش رو از زیر شرتم به کونم رسوندو کونم رو ماش میداد منم یواش یواش دستم بردم تو شرت جهانی که دستم به کیر سفت اون خورد و گرفتم تو دستم .کیرش تقریباً ۱۵ یا۱۶ سانت میشد و تقریباً هم اندازه‌ی کیر مهرداد بود ولی کمی کلفت تر. یک کم که لبهای همو خوردیم و اون کون منو و منم کیر اون رو مالش دادیم گفت برو پایین و شروع کن .رفتم و شرتش رو از پاش کشیدم بیرون و شرت خودم رو هم درآوردم. نشستم پایین مبل و خایه هاشو میک زدم و کیرش رو میلیسیدم که قشنگ آه و اوه جهانی دراومد و قربون صدقه ی من داشت می‌رفت . یه سه چهار دقیقه من کیرش رو لیسیدم تا اینکه جهانی گفت پاشو مهسا جون بیا به حالت 69 بخواب روم که منم تو رو بخورم گفتم نه من خوشم نمیاد چون میترسیدم که بیشتر تحریک بشم و از حال کردن من برداشت دیگه ای بکنه ،گفت یه جوری میخورم که حال کنی و اصرار کرد به ناچار قبول کردم و رفتم وی جهانی دراز کشیدم و شروع به خوردن کیرش کردم. اون هم شروع بکار کرد و زبونش رو به چوچوله ام میزد وتا کونم رو لیس میزد یواش یواش آه و اوه منم شروع شد هرچند سعی میکردم که پنهان کنم ولی اونم معلوم بود که تو کارش استاد است و بیشتر منو تحریک میکرد به طوریکه دیگه از آه و اوه کردن دیگه نمی‌تونستم کیرش رو لیس بزنم و بخورم.اونقدر این کارو انجام داد که یه لحظه لرزیدم و خالی شدم یه لحظه وایساد و منتظر موند تا من آروم بشم بعد منو از روش بلند کرد و روی مبل خوابوند و پاهامو داد بالا بعد سر کیرش رو به کسم کشید هی اینکار رو تکرار می‌کرد و من داشتم دیوونه میشدم ولی روم نمیشد که بگم بکن توش ،اون هم میدونست و اونقدر اینکار رو تکرار کرد که دیگه نتونستم تحمل کنم و گفت بکن تو رو خدا ،دیگه دارم میمیرم .کیرش رو با آب خودم و پیش آب خودش که با لیس زدن من اومده بود مرطوب کرد و سرش رو گذاشت تو کس من،بعد آروم آروم کل کیرش رو جا کرد تو کسم.با اینکه کیرش هم اندازه‌ی کیر مهرداد بود ولی چون کلفت تر بود یک کم دردم گرفت و یه آخ گفتم که همین باعث شد بگه که الان تازه اولش هست یه جور میکنمت که دیگه خودت بیایی و التماس کنی که بکنمت،یه احساس پیروزی در رفتار و گفتارش بود و همین حال کردن من بیشتر خوشحال میکردش،ولی من واقعاً راضی به سکس با اون نبودم ولی نباید دروغ بگم چون واقعاً منو جوری سر حال آورده بود که اگه شوهرم بود از ته دل خودمو رها میکردم و لذت سکس مون چندبرابر میشد. نزدیک ۱۰ دقیقه تو همون حالت تو کسم عقب و جلو کرد و من هم هر چقدر میخواستم جلوی خودم رو بگیرم باز هم آه و اوه میکردم .فکر کنم خسته شده بود که گفت پاشو که اومد نشست رو مبل و بهم گفت بیا مهسا جون بشین روی کیرم .منم اومدم و رو کیرش نشستم و بادستاش کونم رو گرفت و با زبونش هم ممه هامو میخورد شروع به تلمبه کردن که زد من دیگه صدای آه و اونم بیشتر شد و خودم هم باهاش همراهی میکردم و رو کیرش بالا و پایین میشدم این کار باعث شد که دیگه ممه هامو ول کرد و با دستاش صورتم رو گرفت و لبهای همو داشتیم میخوردیم پنج دقیقه ای تو همین حالت بودیم که من بازم ارضا شدم.جهانی هم همونجور موند تا من راحت خالی بشم .بلندم کرد و کنار دسته ی مبل به حالت داگی خوابوند و کوسن مبل رو زیر شکم من گذاشت و از پشت گذاشت تو کسم من بازم دردم گرفت و با آخ من سرعت تلمبه زدنش بیشتر شد و آه و اوه منم اتاق رو پر کرده بود.نمی دونم قرص خورده بود یا واقعاً کمرش اینقدر قوی بود که از خالی شدنش خبری نبود ولی اونم خسته شده بود من هم خسته شده بودم . بازم پوزیشنمون رو عوض کرد منو خوابوند روی مبل و پاهام رو داد بالا و کیرش رو محکم کرد تو کسم که منم یه آخی کردم و تلمبه زدنش شروع شد.دیگه دردم داشت بیشتر میشد ولی هنوز از خالی شدن جهانی خبری نبود.اومد و زبونش رو به گردنم کشید و ادامه دادن این کارش باعث شد تا لذت جای درد رو بگیره ولی دیگه داشتم التماس میکردم که تموم کنه.اومد گردنم رو بمکه ولی من گردنم رو کشیدم کنار و گفتم تو رو خدا نکن چون ردش میمونه و مهرداد میفهمه.ضربه هاش رو محکم‌تر و سریعتر کرد درحالیکه نفس نفس میزد معلوم بود که دیگه داره خالی میشه ،گفتم تو رو خدا تو نریز، اونم بعد دو سه ضربه کیرش رو درآورد و لای ممه هام خالی شد و شروع به خوردن لبام کرد.یه دقیقه بعد بلند شد و دستمال کاغذی آورد منم شروع به پاک کردن اول آب کیر اون و بعد کس خودم کردم .از جایم بلند شدم و خواستم سوتینم رو ببندم که اومد ازپشت کیرش رو چسبوند به ک‌ون من و گفت هنوز اون مونده که گفتم عمرا اگه بزارم.کارت تموم شد و حالا نوبت تو هست که به حرفت عمل کنی.جواب داد من به حرفم عمل میکنم ولی هنوز کارم باهات تموم نشده.امروز دیگه توان کردن کونت رو ندارم ،کست اونقدر تنگ بود که دلم نمیومد کیرم رو از توش در بیارم ولی دفعه ی بعد نوبت کونته که مزه ی کیرم رو بکشه.منم گفتم آقای جهانی دفعه ی بعدی وجود نداره . اصلاً نباید بهت اعتماد میکردم .می دونستم که سر حرفت نمی مونی و شرتم رو پوشیدم و سوتینم رو هم اون از پشت بست.داشت سوتینم رو می بست که گفت تا دوسه روز می بینی که من سر حرفم هستم یا نه،ولی بعد از اینکه برگشتی سر کار قبلی باید بقیه حسابت رو پرداخت کنی چون ۵۰ درصد دستمزدم رو قبل کار میگیرم و ۵۰ درصدش رو بعد از انجام کار.همون جور که داشت حرف میزد باحرص تیشرت و شلوار و مانتوم رو پوشیدم و گفتم از کجا معلوم که بعدش بازم دبه در نیاری و نگی اگه ندی منتقل میشی فلان جا و بهمان جا.گفت از آرزو بپرسی بهت میگه که من از حرفم فرار نمی کنم مگر اینکه تو بخواهی بازم بهم بدی که این جمله ی آخر رو با خنده ی عجیبی بهم گفت.گفتم مطمئن باش که من هیچ وقت به شوهرم خیانت نمیکنم و تو منو مجبور به این کار کردی.گفت بالاخره من سر حرفم هستم و بعد سه روز که اومدم بانک می بینی که قول من قوله و بعدش هم باید بیایی حسابت رو تسویه کنی وگرنه بازم تو مشکل می‌افتی.کیفم رو برداشتم و گفتم از کجا معلوم که دیگه بازم این کارو نکنی که گفت از مهدوی بپرس بهت میگه،ولی باید قول بدی که دفعه ی بعد دیگه اینهمه جلوی خودت رو تو سکس نگیری و خودتو کامل ول کن تا لذت این سکس برای همیشه تو ذهن هر دو تامون بمونه.در رو باز کردم و گفتم هنوز شما کارت رو بکن تا ببینیم و تعریف کنیم .در رو بستم و از دفتر پسر جهانی اومدم بیرون و رفتم خونه.تو راه عذاب وجدان اومد سراغم و مونده بودم تو روی مهرداد چجوری باید نگاه کنم.رسیدم خونه و رفتم حموم و بعد دراز کشیدم و به اتفاقات امروز فکر کردم.اگه جهانی برام کاری نکنه چی؟ اگه ازم فیلم بگیره چی؟ گیرم همش درست بوده باشه من چجوری تو روی مهرداد نگاه کنم. تو همین فکرها بودم که در خونه باز شد و مهرداد و رهام اومدند خونه.نمیتونستم تو روی هیچکوم نگاه کنم . گفتم من حال ندارم خودتون غذا رو گرم کنید و بخورید من نمی خورم( من هر شب غذای روز بعد رو درست میکردم و ظهرها داغ میکردیم و میخوردیم البته برنج رو هم تو پلوپز می پختیم تا تازه باشه) مهرداد اومد پیشم و گفت که این کارها چیه ؟ اگه ناراحت میشی چرا میری سر کار ‌ و از این حرفها ،درحالیکه مشکل امروز من محمدپور نبود.فردای اون روز پریود شدم دو سه روز واقعاً حوصله نداشتم ،همش تو فکر بودم و حتی محمدپور هم دیگه برام مهم نبود .سه روز بعد که پنجشنبه بود جهانی اومد اداره و من همش اضطراب داشتم ولی هیچ خبری نشد. میخواستم بهش زنگ بزنم ولی غرورم اجازه نداد .نمی دونم جمعه چجوری تموم شد و شنبه سر کار رفتم ساعت نمی گذشت و هر دقیقه برام یک ساعت بود . نمیدونستم چیکار دارم میکنم تا اینکه تلفنم تو بایگانی زنگ خورد جواب دادم . مسئول امور کارکنان آقای … بود

ادامه دارد

نوشته: مهسا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


همکارم منو گایید - 3

تو قسمت قبلی نوشتم که مسئول امور کارکنان به من زنگ زده بود( البته بیشتر برای نشون دادن خودش و اینکه مثلاً کاره ای هست درحالیکه مهرداد پیش اونم رفته بود و گفته بود که من کاری ازم برنمیاد)سلام کردم و جواب سلام من رو داد و گفت که یه خبر خوب دارم براتون ما فردا جلسه ی کمیته پرسنلی داریم که قرار هست در مورد شما هم صحبت بشه چون ظاهراً در حکم شما اشتباهی شده. گفتم چه اشتباهی که جواب داد بیشتر از این نمی توانم توضیح بدم.قطع کرد و من از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم بعد از یک ربع از یک خط ایرانسل ناشناس برام اس ام اس اومد که فردا خبرهایی می‌شنوی و می بینی که من سر قولم هستم.فهمیدم که جهانیه .ولی برای اینکه مطمئن بشم نوشتم شما؟ برام نوشت بعد از اینکه حکم ات اومد باید تسویه کنی. از خوشحالی داشتم بال در میاوردم بدون اینکه فکر کنم نوشتم.چشم. خواستم پاک کنم که یادم اومد تو پیامک فقط اس ام اس ها برای خودمون پاک میشه ولی بازم پاکش کردم که کسی نبینه .تو کونم عروسی بود .فرداش همه اش منتظر خبر بودم و داشتم سیستم رو چک میکردم ببینم تو دیدگاه برام حکم اومده یا نه؟ تا اینکه بازم نزدیکی‌ها ی ظهر از دفتر مدیر تماس گرفتند که برم پیش مدیر .بدون فوت وقت رفتم دفتر مدیر و منشی ازم خواست که برم داخل اتاق.سلام کردم و سعی میکردم که خودم رو بیخبر نشون بدم.مدیر گفت بشین و ازم پرسید که تو بایگانی کارت خوبه یانه؟ شوکه شدم جواب دادم آقای مدیر من تو بخش قبلی راحت تر بودم و نمی دونم چرا به کار تو بایگانی عادت نکردم.البته یکم کار کردن پیش آقای محمدپور هم برام سخته.پرسید چرا سخته که نتونستم بگم که هیزه و با چشماش داره منو میخوره(البته تو این چند روز از بس حواسم پرت بود اصلأ بهش توجهی نداشتم) ولی گفتم چون اصلأ رعایت یه خانوم رو نمی‌کنند و از نظر رعایت بهداشت هم من واقعا اذیت میشم.در جواب گفت کمی تحمل کن تا این رو گفت استرس وجودم رو گرفت و ترسیدم که باز هم باید تو همون قسمت بمونم و هم اینکه مفت و مجانی حیثیتم رو بر باد دادم. ولی بعدش که گفت ما حکم شما رو برای قسمت قبلی زدیم و آقای محسنی که تازه به شهر ما منتقل شده‌اند رو قرار هست که بدیم جای شما تو بایگانی.ولی دو روز طول می‌کشه که ایشون بیاد اینجا و شما این دو روز هم اونجا کار می‌کنی و بعد برمی‌گردی سر کار قبلی.البته الان صدات کردم که بهت خبر بدم تا بدونی که کارمندان ما برامون ارزشمندند ولی اگه درست کار نکنند به راحتی میتونیم کار رو براشون سخت کنیم.در پایان هم ازم خواست برم سر کارم و به کارم برسم منم ازش تشکر کردم و بیرون اومدم تا برسم به بایگانی یه پیامک دیگه برام اومد که برای تسویه آماده ای؟جواب دادم هنوز که چیزی نشده .اونم نوشت مگه خبرها بهت نرسیده؟ نوشتم مدیر گفت چند روز دیگه منتقل میشم هر وقت منتقل شدم چشم.اینقدر ذوق زده بودم که اگه اونجا بود یه حال درست و حسابی بهش میدادم.البته هم از روی ترس از اینکه دوباره برام دردسر نشه و هم از بابت اینکه دفعه ی قبل واقعاً بهم حال داده بود ته دلم راضی بودم ولی هنوز هم پریودم تموم نشده بود و هم نوبت مهرداد بود که این ده روز رو براش جبران کنم.پیامها رو پاک کردم و به مهرداد زنگ زدم و ماجرای انتقالم رو بهش گفتم. اونم خوشحال بود شب رفتیم بیرون و شام خوردیم .فرداش پریودم تموم شد و یه سکس جانانه با مهرداد کردیم .دو روز گذشت و وقتی دیدگاهم(توی ادارات مثل یه کارتابل خصوصی است ) رو برای شاید هزارمین بار تو اون روز چک کردم دیدم حکم اومده و از شنبه برمی‌گردم کار قبلی ام.به هر کی که خبر داشت از فاطی و آرزو و مهرداد بگیر تا جهانی البته به شماره ی ایرانسلش زنگ زدم که جهانی گفت امروز وقت تسویه حساب است.بهش گفتم فردا میام که گفت دفتر پسرش نمیشه و بعد از خروج باهات هماهنگ میکنم.از اداره که در اومدم موبایلم زنگ زد جهانی بود گفت فردا ساعت ۴ میام دنبالت تا ببرمت به ویلا.( البته ویلا که چه عرض کنم تو زمینهای پدریش که۱۵ کیلومتر از مرکز شهر فاصله داشت یه خونه ی ۷۰متری ساخته بود)البته بهم گفت که این دفعه خوب به خودم برسم و مثل دفعه ی قبل نمی خواد که با لباس رسمی و اداری برم پیشش .خونه که رسیدم مهرداد قبل از من اومده بود همدیگه رو بغل کردیم به مهرداد گفتم که فردا با همکاران خانم قراره بریم کافی شاپ و برگشتم به سر کار قبلی ام رو جشن بگیریم.اونم قبول کرد و قرار شد فردا رهام رو بعد از ناهار ببره خونه ی مامانش.فردا از سر کار برگشتم و یه دوش گرفتم و شیوه کردم .مهرداد اومد و ناهار رو خوردیم و رهام رو برداشت و رفت بزارن خونه ی مامانش.منم یه آرایش لایت کردم .شلوار جذب کوتاه مشکی پوشیدم.یه تاپ طلایی با مانتو کوتاه و کفش پاشنه دار پوشیدم .موهایم رو با سشوار درست کردم و ادکلن لانکوم زدم .به جهانی پیام دادم که دارم با اسنپ میام و اون زودتر جلوی کافی شاپ آماده باشه تا من با اون سر و وضع جلوی کافی شاپ نمونم اسنپ زدم رفتم دیدم ماشین جهانی اونجا ایستاده،سوار شدم جهانی وقتی دید گفت اوفففف چیکار کردی؟بو میکرد و می‌گفت فدات شم ولی من راستش بازم خجالت می‌کشیدم اما گفتم دیگه باید بدهی ام رو می دادم دیگه.گفت یه کارمند دولت با این سر و وضع رو باید هم داد پیش محمدپور کار کنه و بعد هم خندید. گفتم تو رو خدا تنهایی دیگه؟ کس دیگه ای که اونجا نیست؟ گفت دیوونه من که بخاطر خودمم هم که شده نمی‌گذارم کسی بفهمه .تازه اش هم مگه من تو رو مگه با کسی شریک میشم؟ خیالم راحت شد .دست راستش تا زمان رسیدن به ویلا رو ران و لای پام بود و تا اونجا منو مالید.از اونجایی که شیشه ی ماشینش دودی بود و ویلاش خارج از ده بود کسی متوجه حضور من نبود در حیاط رو باز کرد و ماشین رو تو حیاط نگه داشت و رفت در خونه رو باز کرد و رفت تو. من هم یکی دو دقیقه بعد رفتم داخل .تا وارد خونه شدم دیدم جهانی یه تشک آورده داره پهن می‌کنه روی زمین.جهانی تا منو دید بغلم کرد و لب تو لب شدیم بعد از دو سه دقیقه لبامون رو از هم جدا کردیم بهش گفتم که دفعه ی آخر هستش دیگه؟ اونم گفت اگه تو بخواهی آره. گفتم من نمیخواهم به شوهرم خیانت کنم و دوست دارم دفعه ی آخر باشه،و اگه تو قول بدی که اینجوری باشه حالی بهت میدم که تا آخر عمرت فراموش نکنی.اونم قول داد و من لبم رو گذاشتم تو لبش و شروع به باز کردن دکمه های پیراهنش کردم اونم بیکار نبود و کونم رو از شلوارم داشت می مالید.پیراهن و لباس زیرش رو درآوردم و نشستم زیپ شلوارش رو باز کردم و درآوردم.اونم مانتوم رو درآورد خواستم تاپ و شلوارم رو در بیارم که نذاشت و گفت خودم می‌خوام لختت کنم.شلوارم رو به زور از پام کشید بیرون و تاپم رو با یه دست داشت درمی‌آورد درحالیکه با اون یکی دستش داشت کسم رو از زیر شرت میمالید.تا سوتینم رو باز کرد هلش دادم رو تشک و شروع به خوردن سینه هاش کردم کیرش رو از زیر شرتش گرفتم تو دستم و باهاش ور میرفتم که سفت سفت بود.شرتش رو در آوردم رفتم سراغ کیرش و بعد چند لیس کل کیرش رو کردم تو دهانم و براش ساک زدن.جوری ساک زدم که صدای آهش کل فضا رو گرفته بود و ۵دقیقه ای آبش اومد.با دستمال پاکش کردم و بهش گفتم الان تسویه ایم آقای جهانی ولی یه دستخوش هم بهت میدم که کیف کنی.اونم گفت مهسا جون لااقل اینجا منو جهانی صدا نکن و بهم بگو محمد.اومد شرتم رو درآورد و منو به حالت سگی خوابوند بالش رو گذاشت زیر شکمم و از پشت کس و کونم رو داشت میخورد که منم این دفعه با تمام وجودم داشتم آه می‌کشیدم اونم قربون صدقه ام می رفت.بازم69 شدیم و بخور بخور کردیم که من بازم لرزیدم و آبم اومد.بعد محمد اومد روم و بازم کیرش رو به کسم می‌مالید منم التماس میکردم که بکن تو که میگفت التماس کن و بگو که محمد کیرت رو می‌خوام، منم میگفتم ولی بازم نمی کرد میگفت بگو مهسا جنده ی محمده که منم می گفتم،می گفت بگو کیرت رو تو کونم می‌خوام منم که داشتم از خماری کیرش می مردم اونم گفتم تا این که با خیس کردن کیرش با آب کس من سر کیرش رو گذاشت تو کسم .یه آهی کشیدم و محمد شروع کرد به آروم تلمبه زدن و خوردن سینه هام و لبم که منو به اوج شهوت رسوند وبعد از نزدیک به ۷،۸ دقیقه بازم خالی شدم .محمد کیرش رو درآورد و یه بار دیگه ازم خواست که براش ساک بزنم یکی دو دقیقه براش ساک زدم که گفت باز هم به حالت داگی رو بالش بخوابم منم خوابیدم اومد کونم رو لیس زد و انگشتش رو کرد تو کنم،گفتم تو رو خدا کون نه . گفت خودت گفتی که کیرم رو تو کونت میخوابی.گفتم نه کیرت کلفته درد میکنه .بازم کیرش رو گذاشت از عقب تو کسم منم فقط داشتم لذت می‌بردم اونم هی میگفت کیرم خوبه؟ من هم با سرم تایید میکردم . میگفت کیرم می خوایی.؟ منم بامی گفتم آره.یه دفعه ای گفت میخوایی تو کونت باشه که بازم گفتم آره ،اونم شروع کرد به انگشت کردن کونم و بعد ۲تا انگشت کرد که دردم زیاد شد و گفتم درش بیار پاره شدم ولی دیگه گوش نکرد و همینطور کونم رو با ۲ انگشت داشت باز میکرد.بلند شد و از کشوی اتاق کرم و وازلین آورد گفتم نه محمد ولی گفت بخواب به پشت، تا من خواستم بگم نه منو بزور به پشت خوابوند و کرم رو زد به انگشتانش و دو انگشتش رو کرد تو کونم.داشتم از درد میمردم و فقط میگفتم نه محمد،انگشتانش رو که درآورد برگشتم دیدم داره کرم رو میزنه به کیرش و کیرش رو گذاشت در کونم .دیدم چاره ای ندارم و این ول کن نیست فقط گفتم آروم آروم.محمد گفت عزیزم من که تو رو اذیت نمی کنم.یک کم وازلین زد به سوراخ کونم و آروم سر کیرش رو توی کونم کرد.دیگه داشتم میمردم و چشام سیاهی می‌رفت از بس که کیرش کلفت بودهمونجور نگه داشت تا یکم جا باز کنه.باز یکم دیگه کرد توی کونم و من داشتم از درد منفجر میشدم و داد میزدم.کیرش رو در آورد و باز بهش کرم یا وازلین زد این دفعه سرم رو بالا آورد و لبش رو گذاشت تو لبم و در همون حین بازم کیرش رو تا نصف کرد تو کونم ،منم چشام از اشک پر شده بود ولی چنان لبش رو تو لبم قفل کرده بود که هیچ کاری نمیتونستم بکنم یکم که عادت کرده بودم بقیه ی کیرش رو کرد تو کونم که لبم رو از لبش جدا کردم و داد زدم .با دستانش دهنم رو گرفت و خوابید روی من.یکی دو دقیقه اونجوری موند تا دردم کمتر شد و آروم شروع به تلمبه زدن کرد که بازم درد کونم شروع شد.با اینکه قبلاً به مهرداد کون داده بودم ولی کیر محمد واقعاً کلفت بود و سایز کون من نبود.دیگه یواش یواش دردش کمتر شده بود و محمد هم حرکتش رو سریعتر کرده بود و جای درد تنها رو این دفعه لذت و درد گرفته بود.نزدیک به ۷،۸ دقیقه تو کونم تلمبه زد گفتم نمی‌خواهی خالی بشی؟ گفت دو روزه دارم تقویت میکنم و قرص خوردم که تو رو جر بدم.تازه یه بارم آبم رو آوردی و هنوز باهات کار دارم.گفتم باشه دیگه کونم رو که دیگه جر دادی دربیارش.کیرش رو درآورد و بازم کرد توکسم و من دیگه این دفعه بدون درد داشتم لذت می‌بردم ولی دیگه داشتم پاره میشدم و ناله میکردم. همین ناله ها محمد رو جری تر می کرد و قویتر تلمبه میزد.بازم منو برگردوند و از سر تا پا لیسم زد بلندم کرد و رو کیرش نشوند و با همراهی من ،عقب و جلوم میکرد و گردنم رو لیس میزد .من که از گردن خیلی حساسم باز آه کردنم رو شروع کردم و محکم‌تر روی کیرش بالا و پایین میشدم.محمد که بازم موفق شده بود منو تحریک کنه یه بار دیگه بلندم کرد و این دفعه دستام رو به دیوار چسبوند و کیرش رو از پشت کرد تو کسم درحالیکه از بالا دو تا انگشتش تو کونم بود و این دفعه دیگه درد نداشت.من بازم لرزیدم و پاهام سست شد که محمد با دست چپش منو نگه داشت .یه دقیقه بعد کیرش رو که با آب کسم باز خیس شده بود کرد تو کنم که صدای دادم رفت بالا و اون که انگار انتظار این داد رو داشت زودی جلوی دهنم رو گرفت و تلمبه زد .بهم گفت امروز فقط کونت می‌تونه آب منو بیاره و تحمل کن.نزدیک ۱۰ دقیقه تلمبه زد تو کونم و منو روی زمین خوابوند.کیرش رو کرد تو کسم که التماس کردم تو رو خدا تموم کن محمد.گفت دیگه کم مونده و محکم داشت تلمبه میزد که گفتم در بیار ولی اون همه ی آبش رو ریخت تو کسم.گریه ام گرفته بود که گفت نترس قرص آوردم.من رفتم دستشویی و خودم رو شستم و با آب کسم رو تمیز کردم و برگشتم قرص رو خوردم.ازش پرسیدم چجوری راضی کردی که من برگردم سر کار قبلی؟ گفت همش برنامه ریزی شده بود و یه حرفی قبل از مرخصی به معاون زدم که میدونستم تو جلسه ی کمیته مطرح می‌کنه در حالی که هنوز ثابت نشده بود منم تو مرخصی بودم و موبایلم رو در زمان جلسه خاموش کرده بودم.پنجشنبه اومدم و شواهد رو برای رد اون ادعا به همراه شهادت همکارانت تو اتاق جمع کردم و رفتم پیش مدیر و گفتم با این دلایل و شواهد تو مقصر نیستی و آقای معاون عجله کرده و قبل از اثبات تقصیر تو در جلسه مطرح کرده . مدیر هم گفت تو جلسه ی این هفته اینها رو مطرح کن و مدارک رو هم تحویل امور کارکنان بده.نزدیک به دو ساعت با محمد تو ویلا بودیم و چنان منو کرده بود که نمیتونستم از درد کس و کونم درست راه برم.منو آورد شهر و اسنپ زدم قبل از رسیدن اسنپ به محمد گفتم که آخرین بار بود دیگه که اونم گفت اگه بازم بخواهی در خدمتم ولی اگر نخواهی آخرین بار بود که گفتم بهت گفتم که نمی خوام بیشتر از این به شوهرم خیانت کنم قبل از آمدن اسنپ پیاده شدم و سوار اسنپ شدم و خونه اومدم.لباسهامو در آوردم و لباسشویی ریختم،خودمم حمام رفتم.مونده بودم به مهرداد چی بگم چون هم راه رفتنم مشکل داشت و هم اینکه با این درد و سکس سنگین شب نمی تونستم بهش بدم.تا شب فکرم درگیر بود تااینکه مهرداد با رهام اومدند خونه.با اینکه سعی میکردم زیاد راه نرم تا مهرداد متوجه چیزی نشه ولی موقع نشستن هم نمی تونستم راحت بشینم تازه شب هم در راه بود بلند شدم برم آشپزخونه که مهرداد پرسید چرا اینجوری راه میری منم جواب دادم از کافی شاپ اومدنی تو جوی افتادم و لباسام هم کثیف شدند انگار پام هم کش اومده که گفت پاشو دکتر بریم شاید اتفاقی برای پات افتاده گفتم نه دکتر اداره هم با ما بود و گفت فقط کمی کش اومده و یکم اذیت خواهی داشت و چند روز بعد خوب میشی.فقط نباید بهش فشار بیاری و زیاد حرکت نده.قیافه اش رفت تو هم و یه بخشی شانس هم گفت که من تو دلم خوشحال شدم که لااقل امشب کاریم نداره.از این ماجرا دوسال گذشته و جهانی ۴ماه پیش یه تصادف شدید کرد و نمیتونه راه بره البته دیگه بعد از اون روز هم کاری با من نداشت .نمی دونم شاید به خاطر موقعیتش تو اداره بود که نمی تونست زیاد جلو بره ،شاید هم قولش،قول بودولی بیشتر که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که آدمی مثل اون بخاطر خوش قولی نمی تونست بیخیال ما بشه و ترس از موقعیتش بوده که خیلی محتاط عمل میکرد.با تسلطی که بر روانشناسی داشت با اینکه خودش من رو تو اون شرایط قرار داده بودکاملا تو مشتش گرفت و من خودم رو با تمام وجود در اختیارش گذاشتم و اونو فرشته ی نجات خودم دونستم.الانم که با مهرداد سکس می کنم وقتی یاد مخصوصا روز ویلا می‌افتم و از خودم خجالت میکشم.

پایان

نوشته: مهسا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.