رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

 تابو × مامان × داستان سکسی × داستان مامان × سکس مامان × سکس تابو × داستان تابو ×

فنا - 1

آیدینم و در صد و پنجاه کیلومتری شهرم دانشجو هستم که این ترم رو جوری تنظیم کردم که چهار روز رو خونه دانشجویی هستم و سه روز رو خونه و دوری از خونه باعث رابطه ای احساسی بین منو مامان شده بود و درست میرم سروقت روز موعود و متوجه آنچه که گذشته میشید ،
این هفته هم یک قرار واهی با فاطیما دوست دخترم داشتم و قرار بود اولین دیدار آشنایی مامان و فاطیما باشه و این هفته برعکس هفته قبل داداشم شیفت عصر بود و فقط از ساعت دوازده و نیم تا سه رو وقت داشتم ،
همین که داداش خونه رو ترک کرد از سر میز ناهار بلند شدم و رو به مامانم گفتم مامان تمیزکاری رو بزار برای بعداً و دست بکار شیر موز شو و خودت هم آماده شو ، مامان یادت نره کلی از اپن مایند بودنت تعریف کردم ی وقت جوری رفتار نکنی که معذبش کنی ، در حد امکان کلمات رکیک توی جملاتت به کار ببر و وقتی خواستیم به اتاق بریم ی چیزی بگو که فکر کنه تو دوست دختر بابا بودی و هنوزم عاشقشی ،
مامان با خنده گفت باشه حواسم هست تو برو دوش بگیر منم آماده میشم ،
با دستپاچگی گفتم مامان داشت یادم میرفت قرص بخورم ،
مامان گفت باز قرص نخوری و فاطیما نیاد و باز از درد بنالی ،
خندیدم و گفتم خیالت راحت امروز صددرصد میاد و اگه نیاد مثل هفته قبل خوشبحال بابام میشه ،
(هفته قبل با کنسل شدن قرارم وانمود کردم صحبت کردن آرومم میکنه و با سوالات مکرر سکسی مدعی شدم که ناخواسته دارم با سوالام تحریکش میکنم و احتمالا امروز احتیاج به بابام داره و مامان کاملاً این موضوع رو رد میکرد )
مامان خندید و گفت اونجوریا نیست که تو میگی ،
گفتم آره جون شوهرت ،
میخواستم برم حموم که گفتم مامان لباس و آرایش یادت نره ؟
مامان گفت هفته پیش خوب بود دیگه ؟
گفتم مامان اگه بتونی بهترش کنی برات جبران میکنم ،
مامان خندید و گفت برو دوش بگیر و بیا ببینم چیکار میتونم بکنم ،
وقتی از حموم برگشتم مامان توی اتاقش بود که در زدم تا سشوار رو بگیرم که مامان گفت برم داخل ،
وقتی وارد اتاق خواب شدم دیدم مامان روبروی آینه ایستاده و از گوشه چشم داره با نیشخند نگام میکنه تا واکنشم رو به پوشش ببینه ،
وقتی بدن به شدت لاغرش رو توی شلوارک و تن پوش لش لی دیدم با حفظ لبخند روی صورتم فهمیدم که مامان خواسته برام سنگ تموم بزاره غافل از اینکه امروز میخوام تمام تلاشمو بکنم که خودشو به حجله ببرم ،
با ذوق نگاهش کردم و گفتم مامان عالی شدی فقط اون کش موهات رو باز کن و موهات رو بیار جلو بنداز ،
دیگه نیاز نشد برم بیرون سشوار بکشم و همانجا مشغول شدم و وقتی مامان می خواست از کنارم رد بشه سشوار رو خاموش کردم و گفتم مامان راستی یکی از اون یاروها برام بزار ،
(هفته پیش که فاطیما نیومد گفتم نکنه با کسی دیگه در رابطه باشه و نکنه مریض بشه و نکنه منو مریض کنه ؟که خود مامان از ضرورت استفاده از کاندوم برام گفت و وقتی گفت هر وقت خواستی خودم بهت میدم ضمن اینکه متعجب بودم که با این سن هنوز از کاندوم استفاده میکنه دلم حال اومد و گفتم باشه بهت میگم )
مامان یادش اومد که هفته قبل چی گفته و سراغ کشو دراور رفت و نزدیک کارتن دستمال کاغذی شد و گفت میزارمش اینجا ،
با مامان هماهنگ شدیم و گفتم که ده دقیقه دیگه حرکت میکنه ،
(مامان که دانشجوی اخراجی بود در بحث با بابام کلافه میشد و از کهنگی افکارش می نالید و کلید ارتباط راحتم با مامان این بود که باید قبل از ممنوعه ترین سوالم باید میگفتم اگه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی ؟ و تهش میگفتم مرسی که تا این حد درکم میکنی و یا اینقدر جنبه داری و اینجوری شد که خیلی باهاش راحت تر از قبل شدم )
شلوارک و تیشرت تنم بود و وقتی مامان رو در حال انداختن شیر موز توی لیوان ها دیدم دستام رو به تیشرتم رسوندم و همزمان با درآوردن تیشرتم گفتم مامان به نظرت زشت نیست توی خونه ای که مامانش اینجوری راحته من تیشرت تنم باشه ؟
مامان خنده کنان گفت اصلا شلوارکت رو هم در بیار ،
خندیدم و گفتم مامان شورتم چسبون و کوچیکه اونجوری خیلی تابلو میشم ،
مامان که این روزها حسابی با پسرش گرم گرفته بود گفت بالاخره که میخوای همونو هم در بیاری ،
منم با اینکه میدونستم مامان داره شوخی میکنه خودمو جدی گرفتم و دستمو به کش شلوارکم گرفتم و گفتم بهم نمیگی ها ؟
صدای خنده من بعد از خندیدن مامان بالا گرفت،
رفتم توی اتاق خواب مامان که برام آمادش کرده بود و روی تختخواب دراز کشیدم و با گوشی مشغول شدم و ظاهراً منتظر رسیدن فاطیما شدم ،
یک بخشی از این تصمیمی که گرفته بودم مربوط به شنا کردن با بابام بود که هر چقدر نگاه شورت خیس خودم میکردم و با شورت خیس بابا مقایسه میکردم و با اینکه بابام به شدت چاق بود ولی حجم کیر من از بابا بزرگتر بود ولی مگه میشد کیر پسری از کیر باباش بزرگتر باشه ؟ و وقتی هفته پیش با مامان راحت صحبت کردم با پیش زمینه خیلی کوتاه پرسیدم برای هم میخورید که مامان با کمی حاشیه رفتن گفت نه و اینها بهم میگفت مامان بیشتر از من به این تجربه احتیاج داره ،
با اینکه از همین الان کیرم سیخ بود ولی با حس ترحم اون لحظه تصمیم گرفتم نقشه ام رو بدون پافشاری انجام بدم و مامان رو صدا زدم ،
وقتی وارد اتاق شد گوشه تختخوابش نشستم و ازش خواستم کنارم بشینه و گفتم ی خبر خوش ،
مامان کنارم نشست و انتظار شنیدن خبر خوش رو میکشید که با گرفتن دستش گفتم باورت میشه فاطیما باز اومدنش رو کنسل کرد ؟
مامان که منتظر خبری خوش بود با تعجب گفت جدی میگی ؟!
گفتم آره مامان گفت که داداشم اومده خونه و نمیتونم بیام منم کلی حرف بارش کردم و بلاکش کردم ،
مامان با ناراحتی گفت آخه چرا ؟
با لبخند گفتم چرا نداره همون بهتر که نیومد و خوشبحال تو شد ،
مامان هنوز ناامید نشده بود و اصرار داشت که منتش رو بکشم ولی وقتی دید من راضی به اومدنش نیستم گفت این دختره احمق این دومین باره که ما رو مسخره خودش میکنه ، بهت گفتم که اگه مطمئن نیستی قرص نخور ،
گفتم مامان مثل اینکه تو دردش رو میکشی ؟
مامان بلند شد که بره و همزمان گفت خب میبینم تو درد میکشی منم حالم خراب میشه ،
پرسیدم کجا میری ؟
گفت شیر موز بیارم خودمون بخوریم ،
مامان از توی آشپزخونه صدا زد میای اینجا یا برات بیارم اونجا؟
صدا زدم دو تا بیار اینجا با هم بخوریم ،
مامان با دو لیوان شیر موز اومد و من لبخند زنان ازش گرفتمش و گفتم قرص که خوردم شیر موز هم بخورم که کمرم بتن میشه ،
مامان خندید و گفت هر دو بار رو گفتم نخوری ،
گفتم ولی دفعه قبلی که خوشبحال تو و بابا شد حالا هم حسابی تنورت رو گرم میکنم تا بابا بیاد و ازش بخوای نونشو بچسبونه ،
مامان با نیشخندی نگاهم کرد و با حرص گفت دیوونه ،
لیوان رو ازش گرفتم و کنار خودم گذاشتم و با خنده گفتم چرا بهت بر میخوره خب بابام که بیاد تحریک ببینت با زبون شروع میکنه سر تا پات رو لیس میزنه ،
مامان از طعنه ای که زدم بدش نیومد و با پوزخند گفت آره جون عمت ،

با خنده گفتم حالا میبینیم ،
دستش رو گرفته بودم و صحبتی کوتاه کردیم که عقب رفتم و دراز کشیدم و گفتم مامان تو هم بیا دراز بکش صحبت کنیم ،
مامان اومد و با فاصله عادی به پهلو افتادیم و زانوهامون به هم خورد ،
مامان در اولین لحظه موهاش رو از پشت سرش آورد و روی گردنش رد کرد و به جلو انداخت و مشغول صاف کردنشون شد ،
روی شونه بالاییش بند سوتین مشکیش از زیر بند تن پوش بیرون افتاده بود ،
سوالات مامان داشت وقت رو میگذروند که به یکباره برای صمیمی شدن و پرسیدن سوالی خصوصی دستم رو به پهلوش رسوندم و با لبخندی مرموز گفتم مامان میتونم سوالی بپرسم ؟
مامان با اینکه میدونست سوالم سکسیه ولی مصمم گفت بپرس ؟
گفتم واقعاً اونروز تحریک نشدی ؟
مامان با اطمینان گفت نه ،
گفتم یعنی شبش با بابام رابطه نداشتی ؟
مامان موقع جواب دادن به سوالات سکسیم سعی میکرد توی چشمام نگاه نکنه و معمولاً لبخند از صورتش محو میشد و اینبار هم همونجوری گفت معمولاً بابات هر شب ازم میخواد و اگه اشتباه نکنم اونشب هم یکی از اون شبا بود ولی ربطی به حرفهای تو نداشت ،
اینکه فهمیدم بابام هر شب ازش سکس میخواد ناامیدم میکرد ولی باز پرسیدم یعنی واقعاً هر شب رابطه دارید ؟!
مامان گفت آیدین قرار بود سوالهایی بپرسی که توی روابطت کمک کنه ولی تو داری جیک و پیک منو بابات رو در میاری ؟
لبخند زدم و گفتم مامان مطمئن باش پرسیدن این چیزا هم کمک به من میکنه و هم اگه بتونم منم کمکی به بهتر شدن رابطتتون میکنم ،
مامان لبخند زد و گفت نیاز نیست تو کمک من کنی ،
خندیدم و گفتم کی گفته ؟ تصمیم گرفتم چندتا کلیپ آموزشی برای بابام دانلود کنم و خوردن رو یادش بدم آخه بابام ی خوردن به مامانم بدهکاره ،
مامان میون خندیدن و جدی بودن نیشخد رو انتخاب کرد و گفت آره نشونش بده تا جرت بده،
من بیش از اونکه خنده داشت خندیدم و با همین خندیدن به حالت چلوندنی آروم پهلوش رو فشردم و آروم دستم رو روی بدنش کشیدم ،
همزمان با کشیدن دستم روی بدنش با حالتی احساسی و عاطفی گفتم مامان خوبه که تو رو دارم و همیشه جای خالی یک همراز و همدم که بتونم باهاش راحت صحبت کنم توی زندگیم حس میکردم و نگاه زندگی مردم میکردم حسودیم میشد ،
مامان با سکوت کامل نگاهم کرد و خوشحال بود از شنیدن حرفهام که من ادامه دادم و گفتم آخه خانواده های مردم ی جوری زندگی میکنن انگار کسی بهشون گفته امروز روز آخر زندگیتونه و فقط امروز رو فرصت زندگی کردن دارید و من که نگاهشون میکنم از خودم میپرسم واقعاً اگه بهم بگن یک ماه به آخر زمان مونده چکار میکردی ؟ و میبینم که آدم اگه قدر لحظات رو بدونه بیشتر قدر عزیزانش رو میدونه ،
مامان با اون حالت که دستاش رو روی موهای مشکیش میکشید و به نوازش دستم که کل پهلوش رو تصاحب کرده بود بی اهمیت بود حرفهام رو تایید می کرد که ازش پرسیدم مامان اگه تو بدونی فقط یک ماه به آخر زمان مونده چیکار میکردی ؟
مامان اولش گفت نمیدونم ولی با اصرار من گفت فک کنم توی چنین شرایطی روزهای آخر عمرمو ترجیح میدادم کنار خانوادم باشم و هر چه میتونم خوش بگذرونم ،
خندیدم و گفتم همین ؟!
مامان گیج شد و گفت پس چی ؟
گفتم مامان معمولاً آدم میخواد توی همچین روزهایی تموم فانتزی‌هاش رو برآورده کنه و فقط و فقط خوش بگذرونه مثلاً من قبل از اینکه امروز با فاطیما کات کنم فک میکردم توی چنین روزهایی میخواستم فقط تو و فاطیما کنارم باشید حتی برای همین فکرم به اون سمت رفت که برای اینکه کمتر تنهایی رو حس کنم خونه دانشجویی رو پس بدم و خودم تنها خونه بگیرم که اگه بتونی هفته ای یک روز رو بیای اونجا تا دلتنگت نشم ،
مامان مبهوت حرفهام شده بود که گفت نگفته بودی دلت میخواد خونه مستقل بگیری؟
گفتم مامان من که نمیدونستم تو میای یا نه و اگه نتونی بیای که فایده ای نداره مستقل شدن ،
مامان بدون مکث گفت اگه بخوام بیام برای چند وعده غذا میزارم توی یخچال و عصر حرکت میکنم و فردا عصرش برمیگردم ،
با ذوق گفتم مامان واقعاً میای ؟
مامان گفت معلومه که میام اینجوری تو هم غذاهای فاسد نمیخوری ،
با اشتیاق به سمت صورتش رفتم و بوسه ای آبدار ازش گرفتم که هرگز نگرفته بودم و مامان که فهمید خیلی خوشحال شدم و از بوسیدن عمیقم خوشحال شده بود مثل من برای بغل کردنم پاهاش رو صاف کرد و بالا تنه مون رو تقریباً به هم چسبوندیم و بعد از جدا شدن صورتمون هنوز دستم پشت کمرش رو نوازش میکرد که گفتم مامان اگه بیای انتظار غذاهای خوشمزه ازت ندارم فقط و فقط میخوام کنارم باشی و بیشتر قدر داشتنت رو بدونم ،
مامان گفت حالا تو پیگیر ی خونه خوب باش ،
گفتم مامان من همین امروز زنگ میزنم به مشاور املاکی که این خونه رو برام گرفته بود ،
مامان مصمم گفت آره زنگ بزن ،
با لبخند گفتم اونجا اینقدر باهات حرف میزنم که تا برسی خونه بابا رو بیاری روی تختخواب و دخلشو بیاری ،
مامان با نیشخندی گفت پس بگو منو برای سوالاتت میخوای ؟
گفتم آره کلی سوال توی ذهنم مونده ،
مامان گفت اگه قراره با سوالاتت دیوونم کنی هرگز نمیام ،
میدونستم‌ که مامان داره شوخی میکنه ولی با این حال گفتم تو که گفتی تحریک نمیشم ؟
مامان گفت تحریک نمیشم ولی قرار نیست از صبح تا شب به سوالای تو جواب بدم ،
با خنده مرموزی گفتم یا نکنه تحریک شدی و داری قول اومدن بهم میدی و فردا زیر قولت بزنی ؟
مامان پوزخند زد و گفت نه بابا تحریک کجا بود ،
گفتم یعنی حرفام هیچ تاثیری نداره ؟یا اینکه بغلت کردم و نوازشت میکنم اذیتت نمیکنه ؟
مامان هضم حرفم براش سنگین شد و با بالا انداختن ابروهاش گفت نچ ،
گفتم ولی بدت نمیاد بابا بجای من اینجا بود ،
مامان گفت نه بابا ،
گفتم مامان اگه بگن فقط یک ساعت به پایان جهان مونده دوست داشتی کی کنارت باشه من یا بابام ؟
مامان خیلی جدی و بدون مکث گفت ی تار موهای تو و داداشت رو به صدتا مثل بابات نمیدم ،
خودمو به فکر فرو بردم و سکوت کردم و دستم رو از پشت آوردم و روی بازوش گذاشتم و سرمو بالا گرفتم و به سقف خیره شدم ،
مامان فهمید باید نظر منو بپرسه و گفت تو چی ؟
برگشتم و اینبار به بالشت خیره شدم و گفتم بارهای بار به اون لحظه فکر کردم و بیشتر اوقات تو رو با فاطیمای لخت رو کنارم تصور کردم آخه آدم دلش میخواد اون لحظه ها کسی کنارش باشه که باهاش خوش بگذرونه ولی باز که فکر میکردم و مجبور میشدم یکی رو انتخاب کنم هرگز فاطیما رو انتخاب نکردم ولی با این حال وقتی فک میکردم که اگه واقعاً ساعت آخر زندگیم باشه و تو کنارم باشی میخواستم اونقدر بغلت کنم که آرزو به دل نمونم ،
مامان که رویا پردازی منو دید برای آروم کردنم لبخند زد و گفت ولی عزیزم قرار نیست جهان به آخر برسه ،
با همون حالت که نگاهش نمی کردم گفتم میدونم ولی ی روزی همه ما پیر میشیم و حسرت اون لحظه به دلمون میمونه ،
مامان لبریز از احساسات شد و سرمو بغل کرد و گفت عزیزم هر وقت بخوای میتونی منو بغل کنی ،
گفتم مرسی و گفتم دوست دارم، ولی با مکثی که من در بغل کردنش کردم نگاهم کرد و غم رو توی نگاهم دید ولی نپرسید چی شده و من با کشیدن انگشتام روی بازوش گفتم اگه میدونستم همچین روزی میرسه نه مثل زن و شوهر بلکه مثل معشوق ها بغلت میکردم و میبوسیدمت ،
مامان باز با حرفم گیج شده بود و شنیدن جمله ام گمراهش کرد ولی تحمل کرد تا حرفمو تکمیل کنم و دیدم موقشه بگم مامان اگه چیزی بگم قول میدی احساسمو درک کنی و ازم ناراحت نشی ؟
مامان میدونست حرفم سنگینه ولی با این حال گفت آیدین مگه نمیگم با من راحت باش ؟
گفتم باشه مامان ، و با مکثی کوتاه گفتم وقتی که به این فکر میکردم که واقعاً یک ساعت دیگه به زندگی مونده بوسیدن صورتت آرومم نمی کرد و توی رویاهام وقتی تو هم فهمیدی که وقتمون کوتاهه برای لبریز شدن و انتقال دوست داشتنمون به هم لبامون رو به هم چسبوندیم و لبامون روی هم بود که زندگی تموم شد ،
مامان درکی از حرفم نداشت و ی کوچولو اخم کرد تا حرفش رو شروع کنه که قبل از اون من گفتم امیدوارم درک کنی که توی اون لحظات که قراره دنیا تموم بشه دیگه آدم خجالت کشیدن رو میزاره کنار و خیلی فرق هست بین بوسیدن کسی که دوستش داری و لب گرفتن از کسی که زنته یا دوست دخترته اصلاً به نظر من بوسیدن لب برای کسانیه که همدیگه رو از صمیم دل دوست دارن ،
با همه توضیحاتی که دادم معلوم بود مامان حرفش رو عوض کرد و با لبخند گفت آخه تو چقدر رویا پرداز شدی ؟آخه این فکرا چیه که میکنی ؟
حالا به چشماش زل زدم و گفتم مامان از دستم ناراحت نشدی ؟
مامان با لبخند گفت آخه چرا ناراحت بشم ؟
سرمو بالا بردم و لبام رو روی لپش گذاشتم یکی از اون بوسه های آتشین به لپش زدم و سرمو روی سرش گذاشته و با نوازش شونه و کتفش گفتم مامان باور کن اونقدر وابستت شدم که دوست ندارم یک لحظه دور از تو زندگی کنم و اگه مجبور نبودم حتی یک روز هم دانشگاه نمیرفتم ،
مامان با صمیمیت بیشتری بغلم کرد و لباش رو به شونم رسوند و با نگرانی گفت آخه آیدین مگه من کجا میخوام برم که تو نگرانمی ؟ همش دو ساعت راهه اصلاً خوبه هفته ای دو بار بیام پیشت ولی تو نباید از درس فاصله بگیری ،
با ذوق گفتم مامان جدی میگی ؟
مامان گفت بزار خونه رو بگیری هر چند روز که بتونم میام پیشت ،
باز یک بوسه آبدار دیگه و اینبار برگشتم و توی چشماش نگاه کردم و گفتم مامان به خدا عاشقتم ،
مامان با خوشحالی و جوری که ادای منو در می آورد گفت منم عاشقتم ،
توی چشماش خیره شدم و گفتم تقصیر خودت بود که منو پررو کردی و حالا دیگه نمیتونی از دستم فرار کنی ،
مامان دستش رو روی صورتم گذاشت و گفت من همیشه پشتتم ،
به طعنه گفتم نمیخواد پشتم باشی میخوام بغلم باشی ،
مامان با مهربونی و با خنده گفت باشه بغلتم ،
نگاه چشماش کردم و شادی رو توی نگاهم خوند و با لبخند گفت حالا من برم ظرفشویی رو روشن کنم و لباسها رو بندازم توی ماشین ،
یادم افتاد که از درد تخمام نگفتم و فوراً گفتم مامان من دارم از درد میمیرم تو میخوای تنهام بزاری ؟در ضمن یه چیزی هست که بهت نگفتم ،
مامان گفت چی ؟
گفتم چشمات رو ببند ،
بار دومی که اصرار کردم چشماش رو بست و منم در یک لحظه جلو رفتم و بوسه ای به لبهای رژیش زدم و خواستم توضیح بدم که مامان تندی چشماش رو باز کرد و عقب رفت و همزمان با پاک کردن لباش با عصبانیتی نه چندان گفت آیدین این دیگه چه کاری بود ؟
لبخندم رو حفظ کردم و گفتم مامان بهت که گفتم چقدر بوسیدنت بهم آرامش میده و اگه ازت میخواستم خودت هم مانعم نمیشدی و فقط خواستم سوپرایزت کنم در ضمن مگه لبای من کثیف بود که لبات رو پاک کردی ؟
مامان با جدیت گفت لبات کثیف نیست ولی این حرکت خط قرمز منه و ازت انتظار نداشتم ،
صورتم رو غمگین نشون دادم و گفتم مامان ولی این تنها خواسته منه و گفتم که بوسیدن با لب گرفتن فرق داره خواهشاً درک کن ،
مامان عصبانیتش تبدیل به ناراحتی شد و گفت آخه این چه خواسته ایه ؟
گفتم مامان آدم نگاه نوزادی که دوسش داره میکنه و دلش میخواد لباش رو ببوسه و منم همین حالت رو برام داره و هر وقت نگات میکنم دلم میخواد بهت بگم بزار ببوسمت تا خستگی و کسلی زندگی از تنم در بیاد و این همه مدت بهت نگفتم ولی پیش خودم گفتم حالا که مامان باهام راحته بهت بگم ،
مامان این بار با خستگی گفت آخه این چه کاریه ؟
میدونستم فقط ی خواهش با خواستم فاصله دارم و گفتم مامان این تنها خواسته و بزرگترین خواسته منه ،
مامان به نرمی گفت حالا بوسیدی حالت خوب شد ؟
فهمیدم رضایت داده و با لبخند گفتم اگه پاکش نمیکردی آره ،
مامان گفت آخه حس خوبی نداشتم و یهویی شد ،
گفتم میدونستم بهت بگم قبول میکنی ولی میخواستم سوپرایز باشه ،
مامان گفت خب دیگه ،
با خنده مرموز گفتم خب دیگه ،
مامان فهمید که باید ببوسه که دستش رو روی صورتم گذاشت و با خنده گفت حالا وقتی خواستی بری میبوسیم ،
با رضایت گفتم نمیبوسم همدیگه رو میبوسیم ،
مامان با لبخند گفت بااااشه ،
گفتم پس حالا ی بوس آبدار بده ،
مامان فکر کرد که لبش رو میخوام ولی وقتی صورتم رو سمت لپش بردم خوشحال شد و آروم شد ،
هنوز چند ثانیه از آخرین تصاحبم نگذشته بود که گفتم مامان حالا مونده چیزی که من میخوام بهت بدم ،
مامان گفت چی ؟
کف دستش رو آوردم و روی چونه‌م گذاشتم و نوک انگشتاش رو روی دماغم گذاشتم و گفتم میخوام کاری کنم که بابام برای مامان این کار رو بکنه ، همون لحظه زبونم رو بیرون آوردم و بین انگشتاش کشیدم و قبل از اینکه دستش رو بکشه زبونم رو بین دوتا انگشتهای بزرگش رد کردم تا ببینه ،
مامان میدونست به خوردن کصش اشاره میکنم ولی دستش رو کشید و گفت این چه کاریه حالمو به هم زدی ؟
دستم رو به پشتش رسوندم و زیر تنپوشش بردم و تنگ در بغلم گرفتم و گفتم این بابای من ی زبون کشیدن به مامانم بدهکاره و میخوام کاری کنم که مثل دیوونه ها برای مامانم بخوره ،
مامان داشت از خجالت آب میشد ولی با توجه به اینکه خودش گفته بود که توی سکس خوردن نداریم سرشو بالا برد و گفت عمراً ،
میدونستم که منظورش بابامه ولی با این حال گفتم عمراً چی؟
مامان اینجوری جواب داد:ما از اول همچنین چیزی تو رابطمون نداشتیم ،
دستم از پشت تا بند سوتینش هم میرفت و مامان در سکوت بود ،
گفتم من لبایی رو که میبوسم نمیزارم بابام کثیف کنه ولی فقط ده روز فرصت میخوام تا بابام رو به زانو در بیارم ،
مامان گفت نکنه میخوای به بابات بگی ؟
گفتم نه اتفاقاً میخوام به مامانم بگم ،
مامان گفت دارم گیج میشم یعنی چی به من بگی ؟
با خنده گفتم پس دلت میخواد برات بخوره ؟
مامان که متوجه شد لو رفته گفت نه فقط میخوام بدونم چطوری میخوای این کار رو بکنی ،
گفتم بهتر بود خودت میگفتی دلم میخواد ولی حالا که خودم فهمیدم ی بوس بده تا ادامش رو برات تعریف کنم ،
مامان با خنده ای از روی خجالت صورتش رو آورد که بوس کنم که گفتم نه ،موقشه اون بوسی که قرارمون بود رو بدی ،
مامان فهمید لباش رو میخوام و برگشت و گفت قرار بود آخر کار ،
گفتم ولی الان بابت تشکر باید بوس بدی ،
مامان با رضایت لبش رو جلو آورد و منم ریسک نکردم و لبم رو سریع گذاشتم روی لبش و منتظر شدم و مامان با چشمی که به سمت لبام گرفته شده بود مجبور شد ببوسه تا تمومش کنه ،
با خوشحالی گفتم پاکش نکنی ؟
مامان با لبخند گفت باشه حالا،
جلوی چشمش مزه رژ رو از روی لبام چشیدم و گفتم نقشه اینه که امروز که بابا میرسه و من خونه نیستم یا اینکه توی اتاقم خوابم با حالتی که بسیار حشری هستی( دیگه نگفتم تحریک ) اونو به تختخواب میاری و ازش سکس میخوای( دیگه نگفتم رابطه ) و این موضوع چند باری تکرار میشه و هر بار هر جوری شده تو مدعی سکس میشی و طی چند روز که رابطتتون خوب شده و سر همه مسائل با هم هم نظری به یکباره میل به سکس رو از دست میدی و یک هفته این جریان طول میکشه و تو از طریق اینترنت شماره یک روانکاو رو پیدا میکنی و بابت ویزیت هزینه هنگفتی میدی و اون دکتر که من با خط جدیدم باشم بعد از شنیدن حرفهات تشخیص میده که از سکس زده شدی و باید شوهرت کمک کنه که میل جنسی به تو برگرده و تو باید نتیجش رو به دکتر گزارش بدی و دکتر هربار میگه که باید بیشتر بخوره ،
مامان با شنیدن نقشه ای که کشیده بودم نزدیک بود از خنده زیاد غش کنه که در پایان خنده هاش پرسیدم حالا به نظرت شدنی هست یا نیست ؟
مامان ی کوچولو فکر کرد و گفت باید شماره ای که میدی خاموش باشه و فقط از طریق واتساپ پیام بدی و عکس ی شخصی که قیافش به دکتر بخوره روش بزاری ،
با خوشحالی گفتم پس به نظرت شدنیه ؟
مامان با خنده گفت اگه بگم ده میلیون بابت ویزیت هزینه کردم مثل بستنی میخوره ،
دلم و کیرم با شنیدن جملش به تپش افتاده بود و خوشحال از نقشه ام گفتم پس آماده ای ؟
مامان هنوز صورتش از خنده ها سرخ بود که پرسید باید چکار کنم ؟
گفتم تو قرار نیست کاری کنی فقط میخوام آتشی توی بدنت بندازم که بابا از در اومد بپری بغلش ،
مامان با خنده گفت میخوای تحریکم کنی ؟
گفتم آره ،
مامان خندید و گفت خب بکن ،
صورتم رو لای گردنش بردم و از لای موهاش شروع به خوردن گردنش کردم که مامان شروع به قهقهه زدن کرد و سرم رو به عقب فشار داد و گفت نکن قلقلکم میگیره ،
سرمو بالا گرفتم و همزمان دستم رو از زیر تن پوش به جلو می آوردم و نزدیک سینش نگه داشتم و گفتم مامان فک کن بابا داره میخوره اونوقت قلقلکت نمیگیره ،
سرم رو یک بار دیگه لای گردنش بردم و همزمان دستم رو به روی سوتینش بردم که مامان در یک لحظه دستمو از زیر تن پوش درآورد و خودش رو به عقب پرت کرد و گفت آیدین این چه کاریه ؟!
با مظلومیت توی صورتش نگاه کردم و گفتم مامان میدونم سخته ولی باید انجامش بدم ،
مامان با ناراحتی گفت نمیخوام انجامش بدی ،
گفتم مامان ولی توافق کردیم و کلی نقشه کشیدیم خرابش نکن؟
گفت نه نمیخوام پشیمون شدم ،
با خستگی سرم رو روی بالشت گذاشتم و گفتم مامان من برام فرقی نداره دست به پاهات بزنم یا به سینت چیزی که هست فقط میخوام ی روز بهم زنگ بزنی بگی نقشت گرفت و به قول خودت بابات دیشب مثل بستنی خوردش ، از هفته قبل که گفتی خوردن توی سکسمون نداریم همش فکرم شده بود این که چطور مامانم قبول میکنه زیر مردی بخوابه که حاضر نیست براش بخوره و تمام فکرمو گذاشتم تا این نقشه به ذهنم رسید ، مامان الان بچه ده ساله هم میدونه که لذت بخش ترین لحظات زندگی لحظه سکسه و سکس هم کیفیت و هم زمانش مهمه و سکسی که خوردن توش نباشه میشه مثل سکس خروس ،
مامان با دلسوزی که برای من داشت گفت اشکالی نداره نقشت رو اجرا میکنم ولی نیاز نیست تحریکم کنی ،
گفتم مامان ولی نمیتونی همش رو نقش بازی کنی و بهتر بود برای روز اول بیشتر از همیشه حشری باشی ،
نگاهی خسته بهم کرد گفت آیدین نقشه دیگه ای بکش ،
گفتم میخوای دست به سینه هات نزنم و فقط با گردنت حشریت کنم ؟
مامان نگاهی به ساعت کوچیک روی دراور کرد و گفت زود نیست ،
نگاه ساعت که کردم متوجه شدم یک ساعت و نیم دیگه وقت داریم و گفتم تازه دیر هم هست ،
مامان تقریباً طاقباز شده بود و قبل از اینکه برگرده رفتم و نزدیکش شدم و با کنار زدن موها روی گردنش برای انداختنش روی پهلو دستم رو به پشتش رسوندم و به سمت خودم کشیدم ،
پاهام اونقدری نزدیک پاهاش بود که زانوش سوار بر زانوم شد و سرم لای گردنش رفت و از ترس پشیمون شدنش بعد از چند بوسه گفتم مامان من به نقشم اطمینان دارم و شرط میبندم اگه نقشم اجرایی نشه میرم و تا پایان امتحانات نمیام ،
مامان همونجوری که فکر کردم از ترس ندیدن من گفت چه ربطی داره ؟امتحانش میکنیم اگه نشد هم فدای سرت ،
گفتم مامان نکنه وسوسه بشی و لبهایی که مال منن رو کثیفش کنی؟
مامان با خنده گفت خیالت راحت باشه همچین کاری نمیکنم ،
گفتم مامان چشمات رو ببند و حس بگیر ،
مامان به شوخی گفت مگه یوگاست ؟
خندیدم و گفتم مامان منو نخندون بزار انجامش بدیم ،
مامان گفت باشه و آروم گرفت ،
قبل از اینکه شروع کنم گفتم مامان امروز دردم ده برابر هفته قبله ،
مامان با ناراحتی گفت این چکاری بود با خودت کردی ؟!
گفتم اشکال نداره تمام بدنم فدای یک تار از موهات ،
مامان گفت دور از جونت ،
گفتم آخه اگه فاطیما امروز میومد من هنوز لبات رو نبوسیده بودم و نقشمون رو شروع نمی کردیم ،
گفت ولی اگه میومد الان راحت شده بودی و سر فرصت با هم صحبت میکردیم ،
خندیدم و گفتم مامان توجه کردی چقدر به فکر ارضا شدن همیم ؟
مامان با خنده گفت به این کار میگن بستر ساز ،
گفتم مامان عجب اسمی ولی ما بهش میگیم جاکشی ،
مامان با خنده گفت میدونم ولی بستر سازی قشنگتره ،
گفتم ولی کاری که من دارم برای بابا میکنم اسم زشت تری داره ،
مامان خندید و گفت میدونم ولی نمیخواد بگیش ،
با این حال که مامان گفت نگو با خنده گفتم اونجا کشی ،
مامان بیشتر از قبل خندید و گفتم بسه دیگه بریم برای یک مامان حشری ،
مامان گفت باشه و سکوت کرد ،
چند دقیقه گذشته بود و داشتم بی وقفه از گوش تا گردنش رو میخوردم و هر لحظه دستم پشتش رو تا بالاتر از بند سوتین نوازش میکرد ، وقتی دستم از زیر تنپوشش و از پشت به سرشانه رسید برای خوردن شونه بند های سوتین و تنپوشش رو جابجا میکردم و به نزدیک کتفش رسوندم و با تکون خوردن پاهای مامان مکث کردم و دستم رو کامل از پشتش در آوردم و سرمو برای خوردن بالای سینه هاش تا زیر چونش پایین کشیدم ،
در حالی که دیدی به صورت مامان نداشتم مامان سرشو بالا گرفت تا بتونم بخورم و یک دقیقه ای مشغول خوردن گردن تا حد تنپوشش شده بودم و حرارتی در بدن مامان احساس کردم و حالا پام رو به داخل پاهاش فشار دادم و با رفتن پام به وسط رونهاش گفتم مامان دارم از درد میمیرم خواهشاً رونت رو بزار وسط پاهام و فشار بده به تخمام ،
نمیدونم واکنش مامان در حالت عادی به این حرفم چی بود ولی در اون حالت فقط سرشو پایین آورد و با عقب اومدن من نگاه پایین کرد و با بالا آوردن رون زیریش اونو به وسط پاهام رسوند و گفت خوبه ؟
خودمو یک کم به روی رونها و بدنش کشوندم و رون خودم رو روی کصش گذاشتم و رونش رو زیر تخمام گذاشتم و گفتم حالا بهتر شد و مامان قبل از اینکه بیشتر باهام چشم تو چشم بشه چشمای خمارش رو بالا گرفت و سرش رو بالا برد ،
اینبار برای خوردن گردنش باید بالا تنم رو بیشتر روش میکشیدم و سینه هامون به هم چسبید و به بهانه تخم درد شروع کردم به کشیدن خودم به شکل تلمبه زدن روی بدنش ،
تمام سعیم این بود که پام رو روی کصش بکشم و سینم رو به سینش و قسمت های لخت بدنمون همو لمس کنن ،
هنوز چیزی نگذشته بود که پای بالایی مامان جلو اومد تا به پهلوم برسه و با توجه به پوزیشن تا روی لگنم سر خورد و موند ،
فهمیدم اینجوری بیشتر میتونم روی کصش مانور بدم و مامان هر چند ثانیه‌ای یک بار که پاش لیز میخورد خودشو به بالا میکشوند ،
نزدیک گوشش گفتم مامان من که دارم میمیرم تو چطور؟
مامان با صدایی که طبیعی نبود گفت اگه میخوای تمومش کنیم ،
گفتم ولی میخوام وقتی بابا میاد مثل آتیش توی بغلش بیوفتی ،
مامان گفت کو تا وقت رسیدنش ، همین الانش هم دارم گر میگیرم ،
گفتم خوبه ولی کافی نیست هنوز خیلی مونده تا به اون حدی که میخوام برسی ،
مامان گفت آیدین نمیشه بیشتر از این ،
مامان خودشو عقب کشید و سرمو از لای گردنش درآورد و با نگاه به صورتم چشماش رو به هم زد و سرش رو تکون داد تا شهوت از سرش بپره و با نفسی عمیق گفت باور کن نمیتونم ادامه بدم ،
لبخند زنان گفتم منم از درد به خودم میپیچم ولی وقتی به نتیجش فکر میکنم میبینم ارزشش رو داره ،
مامان به زور تونست لبخند بزنه و گفت فکرشو نمیکردم اینقدر باهات راحت باشم ،
با خوشحالی گفتم توجه کردی برای هم امروز چه کارها که نکردیم ،
مامان گفت همش رو مدیون نقشه های توییم ،
گفتم مامان اگه اپن مایند بودنت نبود من هیچ کاری نمیتونستم بکنم ،
مامان با اعتماد به نفس گفت هرکی پسری مثل تو داشته باشه مثل من اپن مایند میشه ،
گفتم مامان بزار ادامه بدیم شهوتت نپره ،
مامان گفت باور کن الان توی اوجم ،
گفتم خوبه پس بزار بغلت کنم که همینو نگه داریم از طرفی اگه تخمام رو فشار ندی از درد میمیرم ،
مامان که طاقباز بود با نگاهی به چشمام لبخند زد و گفت خودتو بهم بچسبون ،
با اینکه میدونستم دلیل خندش چیه ولی وقتی گفت خودتو بهم بچسبون زودی رفتم و با چسبیدن بهش کیرمو به بالای رونش چسبوندم و پام رو روی رونهاش انداختم و صورتش رو توی دستم گرفتم و با نگاه به چشماش گفتم چرا میخندی ؟
مامان با کمی طفره رفتن جوری که ناراحت نشم گفت آخه تو هم حسابی خودتو به من مالوندی ،
گفتم مامان این مالوندن نیست ،من دارم تو رو برای بابا آماده میکنم و تو منو برای خالی شدن توی حموم ،
مامان با ناراحتی گفت یعنی میخوای خودارضایی کنی ؟
گفتم البته اگه قبل از حموم رفتن توی شورتم خالی نشم ،
مامان نصیحت زیادی داشت برای خودارضایی نکردن و حرفش رو قطع کردم و گفتم قول میدم اگه قبل از اینکه بابام بیاد شورتمو پر نکنم خودارضایی هم نمیکنم ،
مامان خوشحال از شنیدن حرفم شد و گفتم حالا که خوشحالی لبای پسرت رو نمیبوسی ؟
مامان گفت اگه خودتو خیس نمیکنی باشه ،
گفتم مامان همین الانش هم فقط چند ثانیه با ارضا شدن فاصله دارم ،
مامان لبخند زد و گفت همون بهتر ،
گفتم ولی بوسیدن لبهات و لمس تنت ربطی به این قضیه نداره ،
مامان گفت میدونم ،
منتظر اتمام حرفش شدم و نگاهش کردم تا بدونه لباش رو میخوام و مامان با لبخند و رضایت لباش رو جلو داد ،
دستم رو روی صورتش گذاشتم و لبهامون رو به هم چسبوندیم و آماده بوسیدن شدم که متوجه شدم ی خورده بیشتر از یک بوس عادی لباش رو روی لبهام نگه داشت و بدون اینکه به روش بیارم بعد از بوسیدن عمیق لبهاش سرم رو لای گردنش بردم و گفتم مامان داری از حشری بودن فاصله میگیری ،
مامان گفت من الان حالم خوبه ،
گفتم مامان لحظه ای حالت خوبه که کیر کلفت بابام رو صدا بزنی ،
مامان از شنیدن حرفم اولش خندید و بعد گفت بی ادب این چی بود گفتی ؟
گفتم مامان همه میدونن مرد چی میخواد و زن چی میخواد پس سعی کن به کلفتیش فکر کنی ،
نفهمیدم منظورش چی بود که گفت منظورت اون سینه سوخته‌ست ؟(بابام توی بچگی آب جوش ریخته روی کیرش و جمع شدن پوست کیرش مانع رشدش شده و البته هنوز آثار کمی ازش به جا مونده و بابام خودش اسمشو گذاشته سینه سوخته )
گفتم سینه سوخته بابامه ؟
مامان گفت آره و سکوت کرد ،
مامان سعی کرد با حرف زدن خودشو نسبت به خوردنم بی اهمیت نشون بده و دوباره به اوج نره ولی وقتی تکون خوردن ساعد دستم روی سینه هاش و تلمبه زدن کیرم روی رونش و خوردن گردنش رو حس کرد آروم آروم حس گرفت و سرخ شده بود ،
پام رو پشت روناش قرار داده بودم و مامان رو به تصاحب خودم درآورده بودم و هر چند لحظه‌ای تکونی میخوردم و حجم بیشتری از خودمو روی بدنش می کشیدم تا جایی که کیرم بالای رونش رو لمس میکرد ،
دستم از سینه هاش رد شده بود و سرم زیر سرش بود و بند های سوتین و تن پوش از شونه هاش به کناره ها رفته بود و درز بین سینه هاش که بیرون افتاده بود رو میخوردم ،
راهی برای بیشتر پایین دادن تنپوشش پیدا نکردم و به یکباره پایین رفتم و سوار زانوهاش شدم و خوردن نافش شروع کردم ،
مامان نگاهی بهم انداخت اما سکوت کرده بود ،
خیلی زود خودمو بالا می بردم و تا نزدیک سینه هاش رو لیس میزدم و به یکباره بالا رفتم تا گردنش رو بخورم ولی پاهام دورش ستون بود و کیرم از بین روناش به بن‌بستی میخورد که چوچولش بود ،
لاله های گوشش رو همراه با گوشواره توی دهنم میبردم و صورتش رو با کرمش میخوردم تا به لباش برسم ،
معلوم بود سرعتمو بالا بردم و مامان چشمای بستش رو باز کرد و به آرومی گفت آیدین اذیتم ،
با چشمای خمار آلود گفتم مامان دارم ارضا میشم ،
مامان چشماش رو بست و گفت سریعتر ،
ظاهراً یک لحظه برای بوسیدن گردنش پایین رفتم ولی همون لحظه دستم رو به زیر شلوارکم بردم و کیر سیخ شدم رو که شورت خفه کرده بود از توی شورت درآوردم و توی شلوارک رها کردم و دوباره سراغ صورتش رفتم و کیرمو جای قبلیش گذاشتم ولی اینبار همین که کیرمو بین روناش گذاشتم با اولین فشار هم خودم متوجه ضایع بودن حالت شدم هم مامان سرش رو به بغل انداخت و گفت آیدین نمیخوام ادامه بدم از روم بلند شو ،
گفتم ولی مامان فقط ی کم دیگه مونده ،
مامان با ناراحتی گفت نمیخوام بلند شو ،
چرا به یکباره نقشم اجرایی نشد ؟ آروم بلند شدم و کنارش دراز کشیدم و سرم رو کنار صورتش گذاشتم و اگه مامان پایین رو نگاه میکرد میدید که هجده سانت کیر براش سیخ شده ،
مامان حتی با بوسیدن صورتش مخالف شد و با چهره ناراحت به بغل افتاد که با نگرانی از اینکه تختخواب رو ترک کنه با دستم نگهش داشتم و گفتم مامان جونم چرا ناراحت شدی ؟
مامان در اوج ناراحتی گفت ناراحت نیستم ،
گفتم پس چرا تمومش کردی ؟
گفت دیگه نمیتونم ادامه بدم ،
پوزیشن رو که نگاه کردم با خودم گفتم شاید مامان میخواد که توی این حالت ادامه بدم و وقتی گفتم مرسی که اینقدر مامان خوبی هستی بیشتر بغلش کردم و آروم آروم چاک کونش رو متوجه کیرم کردم و وقتی دوباره گفتم مامان دوست دارم کامل و بدون اینکه بتونه انکارش کنه کیرمو به لای پاهاش فشار دادم ،
مامان بالشت زیر سرش رو درآورد و روی سرش گذاشت و با دست نگهش داشتم ،
با خودم گفتم مامان داره لذت میبره ولی خجالت میکشه و همین باعث شد که گردن و شونه هاش رو از لابلای بالشت و موهاش برای خوردن پیدا کنم و دستم رو زیر تنپوشش ببرم ،
چقدر عجول شده بودم و مامان رو توی مشتم میدیدم ،
مامان با فشار های بی امان من هر لحظه حالتی به خودش میگرفت و دیگه چیزی برای انکار نبود و با دوستت دارم دستم رو از زیر تنوش به روی یکی از سینه هاش رسوندم ،
باورش سخت بود که مامان هیچ واکنشی نشون نداد ،
دستم کامل سینه هاش رو لمس میکرد ولی مگه خواسته های من تمومی داشت ،
وقتی دستم رو به زیر سوتینش می بردم و سوتینش رو بالا میدادم گفتم میخوام طاقبازت کنم و بدن خوشگلت رو بخورم ،
دستم زیر سوتینش بردم و با بالا بردن سوتینش سینه هفتاد و پنجش رو توی دستم گرفتم و بدون مکث باهاش ور میرفتم و بیشتر سوتینش رو بالا میدادم ،
مامان با شنیدن حرفم خودشو از مهارم خارج کرد و رفته رفته روی شکم افتاد و سرش رو توی بالشت کرد ،
نمیدونستم این چه کاریه و چرا نمیخواد طاقباز بشه و من به دنبالش رفتم و خواستم که روش بخوابم که دیدم فرصت کمه و باید زودتر کاری انجام بدم ،
سراغ خوردن کمرش و باز کردن سوتینش رفتم و خیلی زود قبل از اینکه مامان پشیمون بشه بوسه هام رو به کش شلوارکش رسوندم و برای احتیاط گفتم مامان فقط شلوارکت رو در میارم ،
وقتی مامان هیچ واکنشی نشون نداد بدون کمکش شلوارکش رو با جابجا کردنش آروم آروم تا رون و بعد با سکوتش کامل درآوردم ،
لمبرای کوچیک و سفید مامان بایه شورت سیاه که بی شک با سوتینش ست نبود جلوی چشمام بود و زود کاملاً لخت شدم و کیرمو لای پاهاش گذاشتم ،
لذت میبردم از اینکه مامان رو راضی به رابطه کنم و با دراز کشیدم روی بدنش تنش رو بوسه بارون میکردم ،
باید رابطمون رو کامل میکردم و دوباره نشستم و با خیس کردن کیر سرخ شدم نگاهی به لای پاهاش و خطهایی که بین لمبرا و رون و کصش بود انگشتام رو قبل از کیرم به بهانه باز کردن راه کیرم روی شورتش کشیدم و کیرم رو چند بار بینشون تلمبه زدم ،
مگه من غیر از سکوت چی میخواستم تا جرأت کنم و بیشتر مامان رو تصاحب کنم ،
کیرمو درآوردم و بجاش انگشتام رو گذاشتم و همراه با مالوندن کصش شورتش رو کنار میزدم ،
تکون های ریز مامان بهم میگفت که مامان مخالف حرکت منه ولی باید کامل انجامش میدادم تا نتیجه بخش باشه ،
دستم رو به زیر شورتش رسونده بودم و کس تمیزی رو لابلای انگشتام میدیدم که تحت فشار روناش و گرمای بدنش سرخ و کبود شده بود ،
دیگه هرچه میخواستم به دست آورده بودم و باید چیزی رو که میخواستم بهش میدادم ،
گفتم مامان میخوام کس خوشگلت رو بخورم ،
شروع کردم به پایین کشیدن شورتش و مامان همون واکنش قبلی و فقط بدنش منقبض میشد و پاهاش به هم میچسبید ولی فشار دستای من شورتش رو کامل درآورد و توی این پوزیشن فقط باید یکی از زانوهاش رو به سمت شکمش خم میکردم و کنار رواناش می نشستم و سرم رو وارونه لای پاهاش میبردم ،
با همکاری نکردن مامان حالتی که به ذهنم می رسید این بود و تختخواب اجازه نمیداد زیر پاهاش دراز بکشم ،
سرم رو که لای پاهاش رسوندم دیدم که با تحت فشار دراومدن کصش کم کم رنگش داره به رنگ پوستش درمیاد و بجز سفیدی و سرخی رنگ تیره ای در کار نیست ،
باور کردنی نبود این کس و کون مال یک زن میانسال با بیست و هفت سال زندگی زناشویی و دوتا بچه باشه ،
با مهار کردن رون خم شدش و ستون کردن دستم اولین چیزی که با دهنم تونستم لمس کنم سوراخ کونش بود و با اولین اتصال متوجه منقبض شدن بدن مامان شدم ،
آره مامان این پسرته که دوست داره برای مامانش سنگ تموم بزاره تا وابستت کنه ،
زبونم رو برای لیس زدن به کصش بیرون آوردم و با لبها و زبون هر لحظه مزه بیشتری از خیسی کم کس و کونش میچشیدم و حتی از دماغم برای باز کردن کصش استفاده میکردم ،
معلوم بود که این پوزیشن فقط برای مجاب کردن مامان به شروع سکس بود و بیست ثانیه نبود که داشتم کصش رو لیس میخوردم که بلند شدم و با مهار روناش گفتم مامان میخوام به لبه تختخواب ببرمت،
با کشیدن بدنش مامان بالشتش رو همراه خودش میکشید و در آخر وقتی زانوهاش رو روی زمین گذاشتم برای تنظیم شدنش خودشو به وسط تختخواب کشوند ،
حالا منم جلوی لمبراش و روی زمین زانو زدم و در بهترین حالت سوراخ کس و کونش جلوی چشمام بود و توی دلم گفتم مامان ببین پسرت برات چیکار ‌میکنه ،
لمبراش رو توی دستام گرفتم و سرم رو لای لمبراش بردم و زبونم رو از پایین کصش تا سوراخ کونش کشیدم و با بازی لمبراش توی دستام لبام رو برای کشیدن کصش توی دهنم به کصش فشار میدادم ،
هرچند که کصش توی دهنم نمیومد ولی بی شک مکیدن کصش برای جفتمون لذت بخش بود ،
تازه داشتم ترشحات کصش رو به خوبی توی دهنم حس میکردم که دیدم وقتشه که وعده ای رو که بهش دادم رو عملی کنم و زبونم رو برای باز کردن کصش داخل کردم ،
همین که زبونم وارد کصش شد انگار مامان بخواد از دستم فرار کنه تکونی به خودش داد و همراه با حالت فنریت تشک یک لحظه کصش جلو رفت و دوباره توی دهنم برگشت و زبونم جای خودش رو دوباره پیدا کرد ،
بی شک بهترین لذتهای زندگی لذتهای ممنوعه هستش که هر لحظه که زبونم رو داخل تر میبردم بیشتر لذت میبردم و تکونهای ریزی از بدن مامان میدیدم و کیرم انگار توی کصش بود که اینقدر صفت شده بود ،
به لحظه ای رسیده بودم که زبونم بیشتر از اون داخل نمیرفت و با چند بار عقب جلو کردم زبونم به زبون زدن پایان دادم و با لبام شروع به خوردنش کردم ،
با شروع شدن تکون های مامان میدونستم باید کیرمو وارد عمل کنم ولی برای چاپلوسی هم که شده زبونم رو روی سوراخ قهوه‌ای کونش گذاشتم و چند ثانیه‌ای هم زبونم رو به سوراخ کونش فشار میدادم و با بلند شدنم و ستون شدن پاهام کنار پاهاش احتمالاً مامان حدس میزد کار بعدیم چی باشه ،
کیرم رو با تفی بزرگ خیس کردم و در شرایط نیم خیز کیرمو روی کصش گذاشتم ،
باز مامان و باز منقبض کردن ماهیچه‌های بدنش و محکم گرفتن سرش روی بالشت ،
هنوز کیرم رو داخل نداده بودم و که بدن مامان واکنشش به لمس کیرم بینهایت شد و با تکون های ریز دوتا برداشت رو کردم یکی اینکه زودتر کیرمو بدم داخل یکی اینکه زودتر کیرمو از روی کصش بردارم ،
کیرم برای وارد شدن به سوراخ کصش زمان کوتاهی رو برای پیداکردن سوراخش بالا و پایین کرد و با فشار کمی دیدم نوک کیرم داره آروم آروم لبه های کصش رو کنار میزنه ،
هنوز کلاهک کیرم نصفه داخل نرفته بود که سر مامان روی بالشت بیقرار شد و انگار صورتش رو به بالشت میکوبید و بالشت رو چنگ میزد ،
بی شک چیزی غیر از درد مامان رو به این روز انداخته بود و از طرفی کیرم میخواست که فشار بیشتری بیارم تا داخل بره ،
چه کصش تنگ باشه چه گشاد برام مهم نبود کیرم تا آخر داخل بره فقط میخواستم سکس رمانتیکی داشته باشم تا مامان رو وابسته خودم کنم و جفتمون ارضا بشیم ،
آروم آروم کلاهک کیرم داشت راهشو باز میکرد و دیدم که کلفت ترین و پایان کلاهک کیرم لبه کصش رو کنار زد و لبه های کصش کلاهک کیرمو پوشوند و دیگه کلاهک پیدا نبود ،
واکنش بدن مامان به داخل رفتن کلاهک کیرم بینهایت زیبا بود و از پاهایی که دید کمی بهشون داشتم تا رون و لمبر و کمر و دست و سر همه به حرکت دراومدن ،
وقتی کلاهک کیرم رو در حالت اسلوموشن برای بار دوم به داخل هل دادم متوجه شدم ساق و مچ پاهاش از همه بیقرار ترن ،
در اوج لذت بودم و به خودم و نقشم افتخار میکردم و حالا با پنجمین تلمبه ای که کیرم توی کصش میزد قشنگ ترین صحنه‌ای که توی زندگیم داشتم رو دیدم و بدن مامان لبریز از شهوت لذت با تنها ورود یک چهارم کیرم توی کصش شروع به لرزیدن کرد و نه در یک لحظه بلکه با هر تلمبه ای که میزدم میلرزید ،
یک مرد دیدن لذت طرف مقابل خیلی بیشتر از خود سکس آبشو میاره و من که خودم در اوج لذت بودم شروع حرکات غیرارادی بدنش رو که دیدم بینهایت به ارضا شدن نزدیک شدم ولی سه چهار ثانیه بعد که دیدم مامان داره صدایی از آه رو توی بالشت خفه میکنه بدنم در سه ثانیه تصمیم به ارضا شدن گرفت و عجیب تر این بود که تا چند ثانیه‌ای که که کیرم شروع به پاشیدن آبم توی کصش شد و آبم از کصش سرازیر شد و آخرین تلمبه هام رو زدم مامان در همون حالت بود ،
جعبه دستمال کاغذی درست کنارم بود و تندی تمیزکاری کردم و با توجه به ارضا شدن اینچنین عمیق رفتم تا کنار مامان شروع این رابطه زیبا رو جشن بگیریم و اگه بخواد قبل از رسیدن بابا دوباره بهترش رو انجام بدیم ،
ولی مامان سرش رو از بالشت بیرون نمیاورد بیرون و من بغلش کردم و گفتم مامان جونم خجالت نکش و ببین که پسرت چقدر دوستت داره و جفتمون چقدر به این رابطه احتیاج داشتیم ،
مامان توی همون حالت فقط یک چیز گفت و اونم این بود!آیدین گمشو بیرون!
چاپلوسی و بغل فایده ای نداشت و برای بار دوم هم همینو گفت ،
رفتم بیرون تا مامان به خودش بیاد ولی مامان در اتاق رو بست و بیرون نیومد،
ده دقیقه قبل از تایم رسیدن همیشگی بابام بود که فهمیدم احتمالاً به گا رفتم و باید خونه رو ترک کنم و همین رو پشت در اتاقش گفتم ،
تا شب خبری نشد و توی خیابون سرگردون بودم که با داداش تماس گرفتم و احوالپرسی کردم پرسیدم مهمون نداریم؟

داداش گفت نه ،
گفتم مامان و بابا کجان ؟
گفت مامان سرش درد میکنه و توی اتاقه و بابا داره تلویزیون میبینه ،
فهمیدم اوضاع امنه و بی سر و صدا رفتم خونه و بدون اینکه مامان رو ببینم رفتم اتاق و صبح که بیدار شدم بعد از یک ساعت لفت دادن رفتم دستشویی و وقتی به آشپزخونه میرفتم مامان رو دیدم که بدون اینکه نگام کنه به اتاقش میرفت ،
توی اتاقم موندم تا داداشم ناهار خورد و رفت مدرسه ،
داشتم فکر میکردم که برم و مامان رو ببینم و بغلش کنم و اگه راه داشت دوباره سکس کنیم ،
وقتی برای ناهار رفتم آشپزخونه مامان توی اتاقش بود و من بعد از ناهار رفتم پشت در اتاقش و در زدم و وقتی صدایی نشنیدم وارد اتاق شدم ،
مامان گوشه تختخواب نشسته بود و سرش رو بالا گرفت و با عصبانیت گفت چیه ؟ برو گمشو بیرون ؟
وقتی دیدم اوضاع خراب تر از اونیه که فکرشو کردم تنها سپر دفاعیم رو به کار گرفتم و گفتم مامان من عصر میرم و میخوام قبل رفتن منو ببخشی ،
مامان با همون عصبانیت گفت تو منو بازیچه دست خودت کردی و برام نقشه کشیدی ،هرگز‌ نمیبخشمت ، برو گمشو ،
وقتی دیدم مامان انقدر تند میره آخرین چیزی که برای نرم کردنش داشتم حقیقتی بود که احتمالا باید انجامش بدم پس گفتم باشه مامان من همین الان میرم و هیچوقت به این خونه بر نمیگردم ،
مامان انگار همینو میخواست و دو بار تکرار کرد برو برو ،
رفتم رفتم ،ساعت یازده و نیم شب بود و نزدیک خونه دانشجویی بودم ولی حوصله دیدن هیچکس رو نداشتم و کلی وقت کرده بودم تا بهترین تصمیم رو بگیرم ولی اول باید مطمئن میشدم که مامان کاری دست خودش نده و اگه سالم بمونه ترک تحصیل کنم و دنبال درآمد و استقلال مالی باشم و باید دلیلی پیدا میکردم تا بابا رو قانع کنم یا اینکه گوشیم رو خاموش میکردم ولی اگه…
گوشیم زنگ خورد و نگاهش کردم و اسم بابام رو دیدم ،
میدونستم باید جواب بدم تا بدونم میخواد خبر خودکشی مامان رو بده یا اینکه از قضیه با خبر شده ؟
با هزار ترس گوشیمو جواب دادم ،
هنوز نگفته بودم الو که بابام با آرومی گفت پسرم ما تو رو اینجوری تربیت کرده بودیم ؟
صدای گریه مامان کنارش میومد که این یعنی مامان زنده بود ،
این داستان ادامه دارد…

نوشته: آیدین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.