رفتن به مطلب

migmig

ارسال‌های توصیه شده

     زنداداش × داستان سکسی × داستان زنداداش × سکس زنداداش ×

آپاندیس زن داداش

ما در دهی بزرگ نزدیک شهر زندگی می‌کنیم
داداش بزرگترم زیبا ترین دختر ده که چه بگم اگه بگم ایرانو اغراق نکردم را گرفت او پیش نامادریش از ۹سالگی بزرگ شده بود
هیچکی باور نمی‌کرد که غزال علی را بپسنده و زنش بشه!
مدت کوتاهی از زندگیشون گذشت تو یک حیاط بزرگ با دو ساختمان مجزا در یک چار دیواری زندگی می‌کنیم یکیش کوچیکه یکیش بزرگ ،من اخرین اولادم سه خواهر که رفتن شوهر و دو برادریم
علی سرباز غایب بود دنبال هر جایی رفت تا استخدام بشه نشد بستنی میهن چسب دهمون هر سال پرسنل میخواست پسر داییم رئیس آن مجموعه است گفت جای خوبیه نزدیک ده است تا من اینجام علی برو سربازی تا استخدامت کنم

از شانس بد علی آموزشی افتاد عجب شیر تقسیم که شدن سربازیش افتاد شیراز که هر دو با محل زندگیمون خیلی دوره
غزال تصمیم گرفت تا اومدن علی تو خونه پدرش بمونه اما بعد از دو روز برگشت خونه مون به مامان گفته بود کنایه‌‌های زن‌بابامو نمیتونم تحمل کنم، اومد درست در نیم وجبی من که عاشق سینه چاکش بودم همسنیم هردو ۱۷ ساله بودیم
بابام مشکل تنفسی داره سالهاست تنها میخوابه روزا از صبح تا عصر نگهبان مرکز خدمات و مسئول باسکولشه منو مامان تو یه اتاق میخوابیم نورافکن های کوچه اتاقمون را شبا روشن می‌کنه غزالم اومد اتاق ما
تخت نداریم زمین جا میندازه مامان وسط منو غزال میخوابه شبا بیدار می‌موندم از بغل مامان پا میشدم میرفتم سر وقت غزال پتوش معمولا از روش میفتاد رو به مامان سمت راستش می خوابید پاهاشو جمع می‌کرد شکمش گرمایی بود باسن گرد و زیبای بزرگش اندازه دو برابر مال من بود نگاه می‌کردمو از روی ساپورت خیلی نا محسوس باسن و رون و لای پاشو دست می‌کشیدم تا تکان میخورد در می‌رفتم
این کار مدتها تکرار شد و جلو ترم نمی‌رفتم
روزها شورت و لباس زیرشو که برای شستن میذاشت سبد یا حتی تو ماشین لباسشویی سطلی پیدا می‌کردم با اونا جق می‌زدمو آبم می‌اومدو میذاشتم جاش میرفتم دنبال درس و مشقم
یکی از ساپورتهای مشکیشو فاقشو شکافته بودمو کیرمو رد کرده به هوایی که چند ساعت پیش اون باسن و کس بی همتا توی اون بوده جق زده و به لباسشویی انداخته بودم عصر رو طناب دیدم هنوز خشتکش پاره بود و شب تو تنش کرده بود اما شومیز بلند تنش بود ، میخواستم ببینم محل شکافتگیمو دوخته یا نه
شامو خوردیم ،وقت خواب شد شب طبق عادت همیشگی تا مامانم خوابش برد رفتم سراغ دید زدن و مالیدن باسن و لاپای غزال گوشه پتوش رو باسنش بود دادم کنار جووووووونم فاقش باز و شکافش انگار زیادم شده بود!
سایه باسنش نمیذاشت ببینم خوب دقت کردم شورت نداشت سفیدی و لختی لای پاشو بزور دیدم، موبایل مامان از معمولیاس همیشه می گذاشت بالای سرش برداشتم روشن کردم انگشتمو گذاشتم تا اتاقو روشن نکنه تو سایه باسنش انگشتمو برداشتم نور افتاد تو لای پاش همه کص و کونشو لخت دیدم کصش دو لب کلفت تمیز که خیلی خوشم اومد پف کرده و کلفت کمی باز بود اما توش نه کونشم با یه هاله‌ی صورتی خوشرنگ تمیز و بسته دیده می شد نمیدونم چقدر نگاه کردم اما برای اولین بار خیلی با احتیاط انگشتمو زدم رو لب کصش که چه نرمی دلچسبی داشت آرام لبشو به بالا کشیدم تو کصشو صورتی متمایل به سفید بود،
انگشت بعدیمو کردم توش گرم و آبدار بود یه تکان کوچولویی خورد زهرم برید دستمو کشیدم ولی نرفتم باز نور انداختم حساب کردم اگه بخوابم پشتش قدم نمیرسه کیرمو بکنم توش یه بالش آوردم گذاشتم بغل باسنش خیلی یواشکی با کشیدن شلوارم به پایین با کیر شق کرده خوابیدم تو چند سانتی باسنش باسنی که تا میشد داده بود بیرونو پاهاشو جنینی جمع کرده بود تو شکم کل کصش زده بود بیرون تازه می‌فهمیدم کس را از عقب راحت تر میشه گایید، کیرمو داشتم آماده میکردم از پایین بیارم بذارم رو لبای کصش بخیالم که هنوز فاصلم زیاده باید کمرمو فشار بدم کیرم بخوره به باسن یا کونش یهویی کیرم افتاد درست چاک لبهای کصش اخه آب کیرم مثل نشطی شیر داشت میریختو دستمو لیز کرده بود در واقع سر خورد
استوپ کردم نکنه بیدار بشه دیدم هیچ خبری نیست خوابه حالا کیرم انگار سانت گذاشتم درست لب چاکش بود اون خیسی کصش و این خیسی کیرم خیلی لزجش کرده بود تا تکان دادم سر کیرم رفت به یه جایی نرم و گرم که فیتش بود از استرس داشتم سکته می‌کردم یواش یواش با ضربان قلب که تو کیرمم می‌زد تند و صدادار و نفسهای حبس و آزاد شده‌ی صدادار کیرمو ذره ذره که بیدارش نکنم کردم توش تا کیرم همش رفت تو کس داغ و تنگ غزال،
استرس داشت تمام تنمو عضلاتمو می‌پیچوند پاهام رگ به رگ شده بود نمیتونستم حرکت بدم تنها کمرم بود که بی اراده فشار به باسن غزال می‌اورد تا هر چه جا داره کیرمو بده توش، غیر ارادی چند بار خیلی محکم که صدای نق و نفس عمیق آخ و آه مانند غزالو در بیاره خوردم به باسن نرمش و هر چه نیرو و جون داشتم غزالو به خودم فشار دادم آخه دستامو نمیدونم کی دور سینه غزال برده و بغلش کرده بودم!!
ضربه‌ها خیلی سریع و تو چند ثانیه ادامه داشت که آبم بی اندازه با فشار و زیاد ریخت تو کص غزال دیگه جونی برام نموند فقط غیر ارادی تا میشد غزالو به سمت کیرم فشار میدادم یهو یادم افتاد حتما بیدارش کردم ترس همه وجودمو گرفت خیلی آهسته کیرمو که هنوزم سفت بود بیرون کشیدم دستامو به آرامی شل کردم که بیدار نشه جدا شدم ،
با پشیمانی رفتم جام خوابیدم همش مونده بودم اگه بفهمه صبح چکار کنم؟ به خودم نفرین می‌کردم چرا این کارو کردم اگر مامان بیدار میشد چی میگفت و هزار فکر تو سرم نمیذاشت لحظه‌ای آسوده باشم بعد از گذشت ساعتی به خودم گفتم نباید می‌شد حالا که شده بذار هرچه بشه بشه، فوقش فرار می‌کنم می‌رم تهران جایی کار می‌کنم رد از خودم نمی‌ذارم تا خوابم برد
صبح با احساس اینکه قطرات آب رو صورتم میخوره بیدار شدم ، غزال بود اذیتم می‌کرد تا بیدارم کنه برم سر سفره صبحانه چشامو نیمه باز بهش نگاه کردم دیدم مثل همیشه عادی با من برخورد می‌کنه خوشحال شدم که خواب بوده و ندونسته،
بابا و مامان صبحانه خورده رفته بودن دنبال کار خودشون من مونده بودم و غزال تا نشست پارگی شلوارش اینبار کصشو از جلو با کشاله های رونش تا بالای تپه‌عشقش نشون میداد پارگیش دیگه خیلی زیاد بود انگار دو تا ساق تنشه!! فکر کردم نمیدونه نگاهمو دوخته بودم لای پاش غرق تماشا بودم گفت اوووووی کجایییییی؟ بخودم اومدم غزال نگاهی به لاپاش کرد خنده‌ی همراه با خجالت کرد زود پاهاشو کیپ کرد گفت وااا چرا شلوارم پاره شده؟!
لبشو گاز گرفت پاهاشو به هم چسبوند تو دلم گفتم کاش بازم حواسش پرت بشه پاهاشو باز کنه مشغول خوردن و نوشیدن چای شدیم کمی پاشو باز کرد آخه دامن نداشت تا کوصشو دیدم داره لب می‌زنه لقمه پرید گلوم پا شد با مشت زد پشتم فهمید کصشو دیدم هول شدم رفت شلوارشو با یه شلوار خونگی که خیلی دوست داشتم جفتم بود در دو رنگ شاد و خیلی نرم و نازک. عوض کرد اومد نشست گفت دیگه لقمه تو گلوت نمی‌پره هر دو خندیدیم حالا نقش کصش درسته از لای پاش زده بود بیرون انگار لخته
اون روز و چند روز هم گذشت نشد کاری کنم همش دستمالی تماشا و کمی مالیدن لای پایش در شب بود آخرین شبی که باز میخواستم شلوارشو بدم پایین کوسشو بکنم تا زیر لپ باسنش داده بودم پایین با دیدن باسن لختش داشت قلبم از سینم می پرید بیرون انگار طبل صدا می‌داد که با حرکت مامان سکته زدم مامانم بیدار شد منو پیشش ندید گشت ببینه کجام خوشبختانه پریده بودم سمت یخچال درشو باز می‌کردم که مامان منو دید پارچ آبو سر کشیدم رفتم سر جام خوابیدم
بنظرم کون لخت غزالو دیده بود !شایدم نه جرأت نکردم به سمت مامان و غزال نگاه کنم ببینم باسن لختش معلومه یا نه خوابم نبرد تا مامان خوابش برد یواش نیم خیز شدم پتو رو باسن غزال بود خوشحال شدم
اما انگار مامان حدس زده بود که دارم بدن غزالو نگاه می‌کنم چون صبح خیلی حرفهای هشدار دهنده به منو غزال با کنایه گفت و حدیث امامها و نمیدونم کی تعریف کرد

دو شب از ترسم نرفتم سراغ غزال شب سوم نتونستم طاقت بیارم چون همون شلواری که گفتم تنش کرده بود که عاشقش بودم با پوشیدنش منو دیوونه می‌کرد رفتم پشتش اول خواستم بخوابم از رو شلوارش کیرمو بمالم لای پاش خیسی کصش هاله‌ای از شلوارشو خیس کرده بود بازم شورت تنش نبود، ترسیدم مامان بیدار بشه یواش دستمو گذاشتم رو کمرش و خیلی یواش کشوندم سمت باسنش کش شلوارش به قدری ظریف بود انگار کشش بریده با کمترین زحمت لپ بالایی باسنشو لخت کردم دستمو بردم رو کصش لای چاکشو انگشت کشیدم انگار خامه‌ای توش باشه نمیدونم چی بود جمع شد یواش اوردم گذاشتم دهنم شور طعم بود چون از کص غزال اومده بود با لذت خوردم باز دستمو بردم رو کصش دو انگشت وستیمو یواش یواش کردم رفت تا اونجا که میشد تو سوراخ داغ و لزج و نرمش حس کردم آه می‌کشه فکر کرده نکنه میخوای بیدار شه بی حرکت نگاه داشتم با دست دیگم کیرمو جق زدم یک دقیقه نشد ابم اومد دستمو کشیدم و باسنشو پوشاندم رفتم جام دو یا سه شب گذشت نشد کاری کنم چون مامانم هی می‌جنبید میگفت کمرش درد می‌کنه میخواست مالشش بدم
شب بعد هم درد داشت مسکن خورد شیافی کرد تو کونش با خنده گفت موشک زدم اون شب مامان راحت تر از همه شب خوابید پا شدم دیگه دیوونه شده بودم زده بودم سیم آخر رفتم سراغش دیدم پتو کامل روشه آرام دادم کنار دیدم رو شکم خوابیده باسنش خیلی اومده بالا دیدم جونم انگار هر دستشو گذاشته باشه زیر دلش زود شلوارشو که همان شلوار دوست داشتنیم بود دادم پایین بدون شورت حس کردم شلوارش از جلو انگار پایین بوده چون تا کشیدم پایین‌تر راحت تا نزدیک زانوهاش رفت پایین دونه دونه سمت روناشم دادم پایین انگار وزنش رو شلوار نیست کصش مثل باقلوا پر شهد و ابدار آماده ورود کیرم بود پاهاشم باز بود و یکیشو کمی جمع کرده بود که بیشتر مانورمو باز کرده بود شلوارکمو دادم پایین تا دم پاهام رفتم بین پاهاش یواش دستامو ستون کردم تو دلم گفتم بیدار هم بشه می‌کنمش یه جورایی یقین داشتم خودشم دلشه
کیرم با چند بار برخورد حس کردم بله خودشم انگار بیداره کونشو آورد بالا بالش زیر سرشو کشید زیر نافش دنیا را دادن بمن حالا با یقین آگاهانه میخواستم بکنمش زیباترین صحنه‌ای که میتونستم ببینم برام ساخت کیرم به راحتی رفت تو کصش که واقعا حس کردم کیرمو انگار تو آب جوش رد کردم وزنمم انداختم رو باسنش کیرم تا بیخ رفت تو کصش تا رفت ته باز کونشو انگار درد گرفته داد بالا بیشترم رفت توش دو بار نشد کمر بزنم آبم انگار همه توانم از کیرم خارج شد رفت تو کص غزال کمی روش بی حرکت موندم اومدم پایین شلوارشو خیلی عادی دادم بالا رفتم سر جام شب بعد خونه نبودم مونده بودم خونه داییم تو شهر
پنجشنبه بود اومدم خونه تا رسیدم مامان گفت برو خرید پخش نیومده جنسم جور نیست رفتم شهر و بازار خریدامو کردم اومدم تا برسم عصر بود و شامو خوردیم باز میخواستم شب بکنمش دیگه روم باز شده بود بعد از شام غزال زیر شکمش درد داشت مسکن خورد خوب نشد تا صبح بی تابی می‌کرد مامان هم بیدار میشد و میگفت روتو بکش چاییدی صبح رفتم مدرسه حال غزالو پرسیدم گفت حالم بد نیست گفتم می خوای ببرمت دکتر ؟
گفت نه عزیزم خوب میشم
تا از مدرسه رسیدم اول سراغ غزال رفتم دیدم غزال دل‌درد داره مامان داشت مداواش می‌کرد غزال دستشو زیر شکمش به سمت کلیه‌گاهش گذاشته می‌نالید گفتم چی شده خوب نشدی؟ مامان گفت هیچی گفتم که چاییده برو مغازه جلیل بره خونشون (پسر خواهر بزرگم) میگم شبا روشو باز نکنه سرما خورده گوش ندادم ، از غزال پرسیدم کجات نیش می‌زنه دستشو برد زیر سمت راست شکمش گفت اینجام نیش می‌زنه آیییی آییی عایییی گفتم نکنه آپاندیس باشه مامان گفت آپاندیس سمت چپه نه چیزی نیست مسکن دادم گرم کنه خوب میشه
گفتم نه آپاندیس سمت راسته درست اینجا دستمو گذاشتم زیر شکم غزال که از درد ناله کرد آییی عاااای عاااااای مردم همونجاست! گفتم خیلی خطرناکه باید ببرمش دکتر زود حاضر شد و ناله کنان خمیده خمیده کمکش کردم وزنشو انداخت دوشم و مامان دسته ای پول گذاشت جیبم رفتیم سر مسیر که جلو خونمون است اولین سواری نگه داشت ساعت ۴ و نیم در مطب دکتر مشهور داخلی شهر بودیم
فرستاد سونو با خوراندن آب زیاد و راه بردن در سالن دستشوانداختم گردنم سینه های نازش می مالید تنم اما من بفکر مداوای سریعش بودم تا راه بردم و آب خورد رفتیم اتاق سونوگرافی آپاندیسش عود کرده بود وخیم! گفت خانمتو ببر دستشویی لیوان هست ادرارشو بگیر بذار اونجا برچسبم داد که بچسبونم لیوانش رفتیم برای نمونه گیری نمیتونست راه بره لیوان نمونه گیری برداشتم گفت شلوارمو بده پایبن نمی‌تونم خم بشم دادم پایین گفت بیشتر بده تا زانوهاش کشیدم پایین کیرم راست شد هر چه از زیباییش بگم نمیشه نوشت بزور با کمکم نشست رو کاسه توالت گفت اگه حالت به هم نمیخوره لیوانو بگیر جلوم من که نمیتونم، گفتم این چه حرفیه غزال جون الهی فدات بشم اصلن از هیچی تو حالم بهم نمی‌خوره حتی عنت، باز خندید آخ آخ کرد لیوانو گرفتم اون پایین همون سوراخی که چند شب پیش دو بار گاییده بودم خندید گفت اونجا نیست بالاتره باز عاااخخ عااااخ کرد تا بگیرم، دستمو خیس کرد چه لذتی داشت داغ و دوست داشتنی دوست داشتم تو دهنم بشاشه و همشو بخورم لیوان تو ثانه‌ای پر شد از دستم در رفت افتاد خواست شاششو ببنده لیوان دیگه ورداشتم گفتم بذار بیاد اذیت میشی عاشق شاشیدنش بودم یه لیوان از جاش در اوردم تا فشار شاشش افتاد گرفتم جلو کص زیباش تو دید چند سانتیم بود و ناله هاش بیشتر شده بود لیوان پرشد باز شاشش بریده بریده می‌اومد گذاشتم سر جاش با دستمال کصشو خیلی عادی و با حوضله پاک کردم دستمو کشیدم چاکش و لبهاش دیدم خیسه باز تمیزش کردم هم حس سکس داشتم هم حس کمک و رسیدگی ناله کنان رفتیم مطب دکتر پرسید ماشین داری؟ گفتم نه اشک چشمام سرازیر شد غزال فریاد می‌زد که مردم خانمه زنگ زد تا بریم بیرون مطب آژیر آمبولانسو شنیدم رو برانکارد خوابوندن و منم پیشش بغلش کردم صورتشو می بوسم قربان صدقش می‌رفتم هر دو گریه کنان یکی هم فشارشو میگیره و به ما اعتماد میده رسیدیم بیمارستان بی معطلی بردن اتاق عمل
پرسیدن خانمته گفتم آره امضا گرفتن مامان دم به دقیقه زنگ می‌زد منم توضیح دادم عمل سرپاییه اپاندیسه شکر خدا نجات پیدا کرد به موقع رساندم گفتن به هوش بیاد میتونم بیارمش خونه (اینو الکی می‌گفتم نکنه بیاد ملاقاتش) از اتاق عمل اومد بیرون صورتشو ماچ کردم بیهوشی موضعی کرده بودن لباس عمل پوشیده بود از ریکاوری اوردم بخش شب بود همراش موندم دستم تو دستش بود و نوازشش می‌کردمو عاشقانه میبوسیدم و موهای سرشو بو می‌کردم که از حمام اومدنی دردش شدید شده بوده هنوز انگار موهاش نم داشت غزال بی تابانه دوست داشت بوسش کنم اونم منو بوس می‌کردو حرفهای عاشقانه تو گوشم می‌گفت هی می‌گفت خوش بحال زنت منم یواشی می‌گفتم سه نکن انگار زنو شوهریم محکم تر بوسم می‌کردو با صدای بلندتر که تخت بغلی بشنوه می‌گفت خیلی دوست دارم عشقم عزیزم عمرم همسر خوبم جبرانت می‌کنم دعا کن زود خوب بشم
بی حسی زخمش تمام شد بی تابی کرد باز بوسش می‌کردم با زلفای زیباش بازی میکردم تو اتاقی که بودیم یه دخترم که عصبی بود و خوشگل بستری بود مادرش پیشش بود هی به مامانش می‌گفت منم شوهر می‌خوام مثل این آقا ببین زنشو نوازش می‌كنه چقدر فدای هم میشن! منم اونجوری میخوام انگار روانی بود ولی همش حرفهای سکسی می‌زد هی می‌گفت خوشبحالشون همدیگرو بغل می‌کنن می‌بوسن لخت میشن مامانش دستشو میذاشت دهنش نگه
گفتم خانم بذار بگه مهم نیست (راستشو بخوای دوست داشتم بگه) اذیتش نکن مامانش می‌گفت دخترم تو هم داداش داری خواهر داری منو داری شوهرم می‌کنی گفت داداش چیه همش میزنه و دری وری میگه و…
پرده را کشیدم صورت غزالمو اینبار واقعا مثل زنوشوهر بوسیدم و لبشم بوسیدم دستشو اورد سرمو فشار داد لبمو برد سمت لباش فشار داد، گفت محکم تر ببوس لبشو خوردم اونم لبمو حریصانه مک زدو میخورد دستمو برد گذاشت رو سینه هاش گفت فشارشون بده دردمو فراموش کنم !! بمالشون بخورشون مال خودته دوستت دارم عاشقتم شوهر مهربانم فدای اشکات بشم اینارو خیلی یواش تو گوشم می‌گفت دردشو فراموش کرده بود!
گفتم عاشقتم غزال کاش زن خودم بودی
گفت زنتم مگه چند شب پیش دو بار عروسم نکردی؟!
گفتم مگه بیدار بودی؟
گفت همیشه بیدارم و منتظرت چرا هر شب بغلم نمی‌کردی از مامان می‌ترسیدی؟
نترس زنا مثل مردا نیستن!
ببینن خودشونم لذت می‌برن میدونم مامان بدش نمیاد اولش شاید دعوا کنه مثل نپوشیدن دامن پیش تو و لختی گشتنم پیشت اول دعوام کرد بعد خودش تشویقم می‌کرد لباساتو خوشگلتر بپوش بهروز بپسنده !!
گفتم راست می‌گی بوسید و آروم گفت آره عشقم
گفتم چرا ؟
گفت میگه اگه تو به خودت برسی بیرون دنبال دخترا فاحشه های مریض نمی‌افته بهروز مثل علی نیست چشم و گوش بسته باشه فقط مواظب باش که سکس نکنید!!
وااای داشتم بال در می‌آوردم که مامان چقدر به فکر منه!
جریان شبی که شلوارشو دادم پایینو تعریف کردم که با بیدار شدن مامان چقدر ترسیدم
گفت بیدار بودم دلم خیلی میخواست بازم مثل اون شب بکنی، تو دلم می‌گفتم اینبار بهت بگم باکوصم بازی کن تا منم با تو خالی بشم که مامان بیدار شد پتو را کشیدم رو باسنم
پرسیدم مگه زنها هم مثل مردا آبشون میاد
گفت آره مال من بیشتر از مال تو میاد
گفتم خب چیکار کردی من رفتم خوابیدم
گفت تا مامان خوابید خودمو مالیدم یاد کیرتو کردم و بغلت تا ابم اومد خوابم برد
شامو خورده بودیم پرستار اومد معاینه کرد یواشکی گفتم این دختر دیوونه همش بلند بلند حرف می‌زنه خانمم به خواب نیاز داره چکار کنیم
گفت یک شبه تحمل کنید پرده را بکش گوش به حرفاش نده اون شما را می‌بینه دلش شوهر میخواد خخخخخ
گفتم میشه اتاقمونو عوض کنی؟
گفت آخه …
مامان چند تا تراول صدی داده بود دو تا شو گذاشتم کف دستش گفتم خانمم خسته است میدونم با صداهای دختره نمیتونه بخوابه
گفت باشه الان بر می‌گردم
یک ساعتی شد اومد برانکاردی آورد با یه مرد دیگه سه تایی با ملافه‌ی زیرش غزالو گذاشتیم روش دختره وراجی می‌کرد و شوهر شوهر از دهنش نمی‌افتاد برانکاردو حرکت داد با شوخی گفت راست می‌گه بیچاره الان شوهر داشت براش هزینه می‌کرد نوازشش می‌کرد خودشو به آب و اتیش می‌زد مثل تو خخخ
غزالو تو اتاق دو تخته خالی رو تختش جابجا کردیم خود پرستار تخت دومو چسبوند به تخت غزال پرده دور تخت رو کشید گفت شب خیر عاشق و معشوق خیلی قدر همو بدونید مخصوصا غزال خانم تو را می‌گم همچین شوهری گیری هیچکی نمیاد
منم گفتم من خوشبخت ترین مرد روی زمینم چون غزالو دارم
پرستار شب بخیر دوباره گفت و رفت
حالا هردو بغل هم من سمت چپ غزال
غزالی که لخته با تکان دادن جزئی لباس بالا تنش کامل لخت میشه چون از پشت گره هاشم باز بود من با لباس بغلش کردم سینه هاشو خوردم واااای چه عطری چه زیبایی و چه فرم دوست داشتنی دو تا اندازه لیمو سفت و سر پا با نوک های صورتی و هلال خیلی کمرنگ زیبا از خوردنشو سیر نمی‌شدم اونقدر مک زدم بغلشو خوردم مک زدم همش حسش بیشتر می‌شده می‌گفت محکم تر گلوشو خوردم گوشاشو لباشو باز سینه هاشو نمیدونستیم بعدش کبود میشه اخه علی مثل من نخورده بودش و اونهمه گردنشو مک نزده بود بدونه چه اتفاقی تو راهه و مالیدمو سینه اش تو دهنم دستمو گرفت برد رو کصش گفت دیگه مال خودته خوب شدم دوس دارم همش آبتو بریزی توم شوهر من تویی نه علی باشه
گفتم باشه عشقم من تا آخر عمرم با تو هستم خیلی دوست دارم کصشو میخواستم بخورم نذاشت گفت خونه میذارم بخوری منم کیرتو میخورم فقط مالشش بده انگشتتو بکن توم تکان تکان بده تا خالی بشم مثل اون شبی نباشه که دستتو بردی رو کصم انگشتتو کردی توش ساکت موندی تا تکان خوردم کشیدی بیرون !
تو آزمایشگاه رفتیم دستشویی با اون درد دوس داشتم منو بکنی دستت که به کوصم میخورد تو اسمونا بودم دردم یادم می‌رفت تا صبح نخوابیدیم آنچه گذشته بود تعریف کردیم چند بار من آبشو خوردم غزالم آب منو آورد انگار شب حجلمون بود
بیمارستان یک شب بیشتر نگه نداشتن صبح بعد از معاینه‌ی دکتر دیدم وای چی کردیم دور گلوش جای مک زدنمام قرمز رو به بنفش شده سینه هاشو نگاه کردم جای سالم نذاشته بودم همش جای دندونام بود و بنفش پرستار شب شیفتش تمام شده بود با لباس معمولی اومد اول نشناختم بعد دشناختم حال خانممو پرسید اومد صورتشو بوسید گفت چی کردیییین خخخ میذاشتین خونه این‌کارا را می‌کردین گفتم نفهمیدیم ما یک ماه نیست عروسی کردیم بی تجربه‌ایم پرسید غزال جون کرم پودر بیرنگ کننده داری؟ گفت نه خواست از مال خودش بزنه بمن گفت برو از باجه بگو کرم پودر سفید کننده میخوام مارکشم گفت با فرچه خریدم اوردم با وجودی که کسی تو اتاق نبود پرده را کشید تمام رد داغ بوسه هامو سفید کن زد انگار اتفاقی نیفتاده گفت تا عصر کبود کبود میشن هی بزن میان ملاقاتت نبینن یک صدی هم به زور گذاشتم تو کیفش نمی‌گرفت شمارشو داد به ما گفت انشالا که راهتون اینجا نیوفته اگه کسی از فامیلاتون و آشناها اینجا بود زنگ بزنین تا سفارش کنم به غزال گفت طوری نیست اگه درد داشتی زنگ بزن ادرس بده میام سر می‌زنم گفتم ممنون
دکتر اومد ترخیص کرد گفت تا یک هفته ده روز سکس نکنید اگرم کردین خانم بغل رو پهلوی چپ بخوابه آقا از پشت انجام بده میدونید چی میگم آقا ؟
گفتم آره ،
آخه دکتر هم متوجه عشقبازی های ما انگار شده بود چون کبودی خط سینه غزالو نگو تو گذاشتن گوشی دیده!
تو راه پرستار که اسمش شیوا بود زنگ زد آدرس لبنیاتیمونو گرفت گفت وقت کردم میام هم سری بهت می‌زنم هم لبنیات می‌گیرم غزال گفت خوش اومدی راضی به زحمت کشیدنت نیستیم گفت بخدا عاشق هر دو تاتون شدم از شوهرم چند ماهه جدا شدم دریغ از یک حس کوچولو بمن
شیوا واقعا زیبا بود چیزی کم نداشت آدرس و غزال داد خداحافظی کرد
گفتم بیاد می‌فهمه زنو شوهر نیستیم آبرومان میره چرا دادی؟
گفت نه به مامان میگم اگه اومد بگه زنو شوهریم ، مگه به مامان نگفتی جای علی امضا کردی ؟
گفتم احسن
تا رسیدیم خونه قبلا به مامان گفته بودم یه تخت راحت بره از فروشگاه مبلمان هم دهاتیمون بخره آماده کنه چون یک هفته باید غزال بخوابه
دو تا تخت خریده بود با تشک ژله‌ای تک نفره که یکیش مال غزال باشه یکیش مال من خودش زمین بخوابه
عصر شیوا میاد مغازه مامان زنگ زد شیوا خانم اومده تعارف کردم بیاد بالا رفتم قبل رفتن دو تخت را به هم چسباندم رفتم پیشوازش اومد انگار اتاق منو غزاله حال غزالو پرسید کمی درد دل کرد رفتنی گفت غزال خانوم از این شوهرا سراغ داشتی خبرم کن همو بوسیدن مامان کلی کره ،خامه،پنیر شیر و کشک آماده کرده بود اگه پولشو می گرفت بالای یک میلیون میشد با زم بهش داد حالا شیوا یکی از مشتریهای ماست هر موقع میاد مامان میگه یا مسافرتیم یا شهریم یا خونه بابای غزال تا لو نریم هنوز فکر میکنه منو غزال زنو شوهریم همکاراش هم مشتریمون شدن
الآن هفت ماه از عملش گذشته غزال تا خوب شد مثل زن و شوهر شدیم
نخستین سکسمون را که کصشو خوردم و غزالم کیرمو خورد روز بود اتاقو قفل کردیم و دونه دونه لباسای همو در آوردیم چند دقیقه گفتم فقط میخوام نگاهت کنم مگه زنم اینقدر زیبا میشه؟! لب گرفتیمو همدیگرو در آغوش کشیدیم جای جای تنشو خوردمو غزالم با ناخن هایش تنمو خط خطی می‌کردو میخورد بعد از سینه ها و شکم و ناف و رونها و انگشتان پاهاش و پشت ستون فقراتش که ریز ریز بوسیدمو رسیدم به لپ های بر جسته‌ی باسنش چرخوندم کصشو لیس زد همزمان گفت کیرتو بده منم گرسنمه 69 شدیم خدایا مگر کص زیباتر از اینم آفریدی؟! اونقدر خوردم و انگشت کردم چنگشو انداخت پشتم گوشتمو می‌کند حالیم نبود تا آبش اومد داغ و خوشمزه نذاشتم قطره ای هدر بره گفت بیا روم هنوز به خاطر عملش رعایت میکردم سینه هاش به هم چسبوند داغ بوس و گازهایی که باز گرفته بودم هنوز بود کبود و زرد شده بود کیرمو لای پستوناش عقب جلو کردم راحت نصف کیرم در هر رفتی میرفت دهانش گفتم داره ابم میاد دهنشو باز کرد مثل گنجشک گفت بزن اینجوری دوس دارم حرفش تمام نشده بود آبم پرید صورتو دهن و چشماشو پر کرد همشو با انگشتان لطیفش پاک کرد و خورد بغل هم لخت خوابیدیم رو دو تخت به هم چسبیده با کیرم بازی کرد گفت بده بخورم گفتم دوست دارم بکنمت گفت بکوووون دلم خیلی میخا کشیدمش روم یکبار روم ارضا شد گفت بذار بخوابم بالش بدم زیرم اونجوری بکون خیلی حال میده وزنتم بنداز رو باسنم چی بگم از این پوزیشن ؟! تا کردم تو کصش یه وجب باسنشو داد بالا نا بیشتر جا بشه و آخخخخ و اووووخش بلند شد نمیدانم چقدر طول کشید اما انگار هر بار می‌کردم نوش و می آوردم بیرون دارم ارضا میشم تا با نعره و غرشی چون شیر که غزالش را شکار کرده آبمو ریختم تو کصش و غزالم قبل من ارضا شده بود بعد این سکس روزهای زیادی در پوزیشنهای گوناگون غزالم را گاییدم یادمون رفته بود که غزال شوهری هم داره ! علی ماهی نهایتا سه روز میومد و میرفت سر خدمت
هنوز بیش از ده ماه مونده علی سربازیش تموم بشه ،بابا که روزا خونه نیست تا عصر سر نگهبانیه و باسکول مامان هم تو مغازه هست تا میرسم سکسمونو می‌کنیم ناهار که آماده شد ناهارمو عشقم میده میرم مغازه مامان میاد ناهارشو میخوره و استراحت می‌کنه چون جای مغازه تو خیابان اصلیه گذر همگانیست مشتری فراوانی داریم از طرفی لبنیاتومن واقعا تکه
مامان تا استراحتی می‌کنه بعد از چند ساعت میاد من میرم با غزال جونم عشقبازی می‌کنیم و بغل هم میخوابیم و هرگزم از هم سیر نمیشیم غزال حالا حالا ها قصد بچه دار شدن نداره در مواقعی که شانس آبستنی ش زیاده یا بیرون می‌ریزم یا می‌کنم تو کونش اونجا می‌ریزم هر روزشم با بی‌بی چک تست می‌کنیم تا حالا یک بارم مثبت نشده همش آرزو می‌کنیم علی زن دیگه بگیره تا غزال زن خودم بشه نمیدونیم چکار کنیم اما من که تا زنده‌ام زن نمی‌گیرم غزال را دارم دنیا را دارم مدتیست تختها را به هم چسباندیم مامان وسط میخوابه منو غزال کنارش تا میخوابه دستم رو سینه های غزال لونه می‌کنه اما نمیشه کاری کرد تشنه می مونیم تا صبح که مامان میره غزالم بیدار میشه میره کارهای خونه را بکنه بلافاصله با کس میاد دهنمو خاکش می‌کنم سکسی گرم و عاشقانه می‌کنیم تا میریم صبحانمونو میخوریم

بهروز از ایران

نوشته: بهروز

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • آخرین مطالب ارسال شده در انجمن

  • فیلم سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با خانوم سکسی و حشری با کیر کلفتش تو چند تا پوزیشن تا خایه تو کصش تلمبه میزنه نالشو درمیاره . تایم: 07:00 - حجم: 25 تماشای آنلاین فیلم لینک دانلود فیلم جهت مشاهده تمامی فیلم های سکسی ایرانی روی کلیک بزنید.
  • زنه تو لایو شلوارشو درمیاره کوصشو نشون میده . تایم: 02:25 - حجم: 9 تماشای آنلاین فیلم لینک دانلود فیلم جهت مشاهده تمامی فیلم های لایو سکسی ایرانی روی کلیک بزنید.
  • لایو سکسی مهلا . تایم: 01:17 - حجم: 5 تماشای آنلاین فیلم لینک دانلود فیلم جهت مشاهده تمامی فیلم های لایو سکسی ایرانی روی کلیک بزنید.
  • زنم از لیسیدن متنفر بود! سلام بهزادم ۳۴ تهران، حشری و داغ البته این داستان مال شش سال پیشه تازه ازدواج کرده بودم،اسمش ترانه بود خیلی دوسش داشتم، اما رفتارهای اون یه جوری بود که کارمون به طلاق کشید… رفتارهاش به کنار اندام زیبا و خوشگلی داشت و صورت ملیح و جذابی منو دیوونه میکرد لحظه شماری میکردم که شب ازدواج برسه بریم خونه خودمون، خونه پدر و مادرش اصلا اجازه موندن و خلوت با هم نداشتیم شب ازدواج فرا رسید و یه سکس سرد کردیم، مثل جنازه روی زمین دراز کشید و آلت بزرگ منو دید و به شکم خوابید تا من کارمو بکنم، حین کردن یک کم آخ و اوخ کرد و کمی درد کشید آبمو ریختم روی پشتش دست کشید به آب منو با حالت خیلی بدی بود کشید و اخ و اوخی کرد که حالم بد شد… تا چندین روز نزدیکش نشدم بدم اومده بود از رفتارش به فکر راه چاره بودم و از این که با کسی مطرح کنم و مشورت بگیرم خجالت می‌کشیدم، فیلم های پورن نگاه میکردمو جق میزدم، با خودم گفتم باهاش صحبت کنم و اگه لازم شد بهش فیلم پورن نشون بدم شاید حشری بشه و یاد بگیره… سر صحبتو که باهاش باز کردم و در مورد سکس صحبت رو شروع کردم دیدم اخماش تو یه هم شد، گفت تنفر دارم خوشم نمیاد نمیخوام ادامه بدی! گفت اصلا حسی به این موضوع ندارم، بیشتر از لذت ازش تنفر دارم اگرم بهت اجازه دادم باهام سکس کنی بخاطر اینه که رسمه و رسومه و تو هم نیاز داری، همین قدر خودتو خالی کنی خوبه و آبتم باید تویه دستمالی چیزی بریزی! جا خوردم هر چه کنجکاوی از من که کنه ماجرا و علت این مطلب رو در بیارم جواب نگرفتم، احساسم این بود که یک رفتار وسواس گونه داره یا یه ماجرای بد تویه کودکی ولی اون حاضر نبود از گذشته اش بگه من تشنه تشنه و هر روز با دیدن اندامش و فیلم های پورن حشری تر میشدم تا اینکه یک روز وحشی شدمو افتادم به جونش، لباساشو از تنش به زور در آوردم اولش یک کم مقاومت کرد بعد تسلیم شد، فکر میکرد میخوام دوباره یک سکس کنم و خالی بشمو برم اما من نقشه دیگه ای داشتم شلوارشو در آوردم و شورتشو از پاش کندم و وحشیانه شروع به خوردن کصش کردم، کص و کونشو مثل فیلمها میخوردم میمکیدم ، حتی زبون میکردم توش ولی اون با دیدن این کارای من تعجب کرده بود و جیغ داد و فحش بهم میداد فکر میکردم حشری میشه رامم میشه اما می‌گفت این چه کاریه می‌کنه حالم به هم خورد خیلی کثیفی، عصبانی شدم بهش پاهاش جوری فشار دادم که دردش بگیره دیگه دست و پا نزنه، داد کشید، رفتم روی صورتش نشستم تا صداش بیرون نره ، کیرمو با زور کردم تویه دهنش واقعا کلافه و دیوونه شده بودم از رفتارهاش نمیدونستم چیکار باید بکنم کیرمو گاز می گرفت با دستم دماغشو فشار دادم و با حالت تهدید گفتم میخوریش و گازم نمی‌زنی و الا خفت میکنم، اشک تویه چشماش جمع شده بود، ترسیده بود سرشو تکون داد یعنی باشه خیالم راحت شد با کله رفتم تویه کصش شروع به خوردن کردم، یه جوری میخوردم که داد از نهاد هر زنی بود بلند می شد اما اون یه تکون هم نخورد، من وحشیانه به خوردن و همزمان تلمبه زدن تویه دهنش ادامه دادم تا اینکه همه آبمو خالی کردم تویه دهنش… خودش یه تکونی داد و ازم جدا کرد هرچی آب تویه دهنش بود رو خالی کرد بیرون پا شد رفت یه دهنشو شست و گریه می کرد بعدم رفت یه گوشه نشست ‌و زانو غم و گریه…‌‌… حالا که خنک شده بودم فهمیدم چه غلطی کردم هر چی رفتم از دلش در بیارم جواب نداد… ازش عذرخواهی کردم به تلویزیون دیدن و گوشی بازی کردن مشغول شدم گفتم یه خورده گریه می‌کنه آروم میشه… خوابم برد صبح بلند شدم اونم همون گوشه خوابش برده بود خودشو مچاله کرده بود بلند شدم روش پتو انداختم و بوسش کردمو رفتم. عصر با یه شاخه گل و یه کادو برگشتم خونه ولی خونه نبود یه کاغذ نوشته بود میرم خونه مون دنبالم نیا… هرچی بهش زنگ زدم جواب نداد، به مادرش زنگ زدم اونم سرد جواب داد هر چی رفتم در خونه شون و عذرخواهی جواب نداد، دیگه منم سرد شدم، تا نامه دادگاه اومد تویه دادگاهم راجع موضوع صحبتی نکردیم البته به مشاور ها یه اشاره ای به موضوع کردم اونا هم وجود رفتار وسواس گونه رو تایید کردن به خانواده اش هم گفتن باید پیش متخصص روانشناس بره اما اون اصرار به طلاق داشت و گفت دیگه نمیتونه این زندگی رو ادامه بده مهریه رو هم بخشید و از زندگیم جدا شد و من هم دیگه ازدواج نکردم و دور ازدواج رو یه خط قرمز کشیدم… بد ترین خاطره عمرم مربوط به بهترین دوره زندگیم بود نوشته: Behzadfada
  • تاوان صدای آهنگ رو تا ته زیاد کردم. نیم ساعته به پارتی رسیدیم، شایان بوقی زد که نگهبانای جلوی در بعد گرفتن کارت دعوت درو باز کردن. -اوه چه امنیتی! -آره چند تا کله گنده تو مهمونی هستن و می خوان معامله کنن. با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم: -چی؟ معامله تو مهمونی؟ شایان جای خطرناکی نباشه؟ با خونسردی گفت:نه بابا، چهارتا دختر میخوان بفروشن دیگه چه خطری. از ترس یه لحظه تو جام خشکم زد که شایان ماشین رو پارک کرد و برگشت طرفم، قیافه ی ترسیدم رو که دید زد زیر خنده و گفت: -دیوونه ی ترسو، شوخی کردم باهات. آب دهنمو با صدا قورت دادم که دستش رو انداخت دور کمرم و گفت: -شوخی کردم عزیزم. اصلا شوخی قشنگی نبود. خواستم از بغلش بیرون بیام که دستش رو گذاشت زیر چونم و صورتم رو بالا آورد و نزدیک تر شد، آنقدر نزدیک که لباش رو گذاشت روی لبام و با حرارت بوسید. یکم لبام رو فاصله دادم و میک آرومی به لب پایینیش زدم که وحشی شد و با حرارت بیشتری شروع به خوردن لبام کرد. نفس کم آورده بودیم که از هم جدا شدیم، نفس عمیقی کشیدم که گفت: -بقیه ش بمونه واسه شب و روی تخت و با جوجه سکسی و… زدم به بازوی عضله ایش و گفتم: -بچه پرو، شتر در خواب بیند پنبه دانه. جوجه سکسی می بینه تو بیداریییی. لبخند خاص خودش رو زد و با سر خوشی گفت: آخر حرفشو با سرخوشی مثل مست ها کشید و از ماشین پیاده شد، خنده ی آرومی کردم و منم پیاده شدم. دستم رو دور بازوی عضله ایش حلقه کردم و باهم به طرف خونه قدم برداشتیم، صدای آهنگ کر کنندش تا بیرونم می اومد. نگهبانی در ورودی رو باز کرد که رفتیم داخل، خدمتکاری به طرفمون اومد که مانتو و شالم رو در آوردم و دستش دادم. -اوه، زیادی تاریک نیست شایان؟ شایان با لبخند خاصش خم شد طرفم و گفت: -چه بهتر، میتونم همینجا کارتو بسازم. -بدجنس، گفته باشم من یه شب رویایی میخواما. ای به چشم خانومی. روی مبلی نشستم که شایان گفت: -چی می خوری؟ اشاره ای به بار شلوغ گوشه سالن کرد که گفتم: ویسکی ابروهاشو با شیطنت بالا انداخت و گفت: نوچ دهنت بو شیر میده بچه، می تونی از بین آب آلبالو و آب پرتقال یکیشو انتخاب کنی چپ چپ نگاهش کردم که با خنده از جاش بلند شد و به طرف بار رفت. نگاهم به پیست رقص افتاد که جوونا با سرخوشی می رقصیدن، وای قر تو کمرم نمی ذاشت آروم تو جام بشینم. شایان دیر کرده بود و داشتم به طرف بار نگاه می کردم که سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم، برگشتم به عقب که یه جفت چشم مشکی براق دیدم که از فاصله نسبتا دوری بهم زل زده بود. خیلی مغرور روی مبل سلطنتی قسمت بالای سالن نشسته بود و سیگار می کشید، سنش خیلی زیاد نبود فوقش سه سال بزرگتر از شایان میزد که اونم کاملا معلوم نبود مخصوصا تو این سایه روشن اینجا. -به چی زل زدی عزیزم؟ با ترس برگشتم که شایان رو با دوتا لیوان تو دستش دیدم، نفسم رو به بیرون فوت کردم و گفتم: -هیچی. لیوان تو دستش رو گرفتم و گفتم: -بیشعور شربت آلبالو آخه! دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه که لیوان رو تا ته سر کشیدم که تا معدم سوخت. -وای سوختم، چقدر تلخ بود، وای شایان… شایان با هل گفت: -اشتباه برداشتی این یکی آلبالو بود چرا یه نفس خوردی اون همه رو. اون یکی لیوان رو ازش گرفتم و سریع تا آخر سر کشیدم. -آخیش، داشتم می سوختم. شایان سرزنشگر نگام کرد و گفت: -بی احتیاط، چیزیت نشه آوا. سرخوش خندیدم و گفتم: -نه. شایانم خنده ی بلندی کرد و گفت: -آره معلومه. دستش رو گرفتم و کشیدم. -شایان پاشو بریم برقصیم. کشون کشون تا پیست رقص بردمش و شروع کردم به تکون دادن خودم، انگار شایان و بقیه دورم میچرخیدن. چرخی زدم که دست شایان از دورم باز شد و رفتم تو بغل یکی دیگه که عطر آشنایی داشت، سرم رو بالا بردم که نیما رو جلوم دیدم. خنده ی بلندی کردم و گفتم: -نیما جون. مثل همیشه اخمی کرد و گفت: -این چه لباسیه که پوشیدی؟ مگه نگفته بودم لباس باز نپوش؟ انگشتم رو بین گره های ابروش کشیدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم: -نیماااا انگشتش رو روی لبم کشید و گفت: -جونم؟ خنده ی بلندی کردم و با سرخوشی گفتم: دیدی گفتی! بهم گفتی جونم. روی پنجه ی پام بلند شدم و لبم رو روی لبش گذاشتم و عمیق بوسیدم، انقدر بوسیدمش که نفس کم آوردم. آروم تو بغلش میرقصیدم که یهو یاد شایان افتادم، وای خدای من ندیده باشتم؟ می خواستم ازش جدا بشم ولی گرمای آغوشش نمی ذاشت، داشتم می چرخیدم که نفهمیدم چی شد و دستم کشیده شد و افتادم تو بغل یکی. -اعه شایانی. کجا رفتی وروجک مست؟ قهقه ای زدم که شایان دستم رو کشید و به طرف طبقه ی بالا برد، سکسه ای کردم که خندم گرفت. دو تا پله بالا رفتم که سرم گیج رفت و یه پله پایین اومدم که قهقه و سکسه م باهم بالا گرفت. شایان دستش رو انداخت زیر پام و خیلی راحت بلندم کرد، دستمو رو دور گردنش حلقه کردم و نفسای داغم رو توی گردنش خالی کردم. انگشتم رو روی گردنش کشیدم که سرش رو کج کرد و خندید. با پاش در اتاقی رو باز کرد و رفت تو و گذاشتم روی تخت نرم و بزرگی. خواست بلند بشه که دستم رو دور گردنش حلقه کردم و کشیدم طرف خودم و لباش رو شکار کردم. بدجوری گرمم شده بود و یه حس قویی داشتم، تمام حس های زنانه م بیدار شده بود و شهوت رو فریاد می زد. دستای بزرگ شایان روی سینه های گردم نشست و فشاری بهش داد. -آخ… -جووون خانمی، دوست داری؟ نفسم رو فوت کردم و گفتم: -آره لباش لاله ی گوشم رو مکید که صدای آه و نالم بلند شد، صدای در اومد ولی انگار شایان نشنید که بی توجه بهش لاله ی گوشم رو ول کرد و گردنم رو لیس زد که زیرش لرزیدم. دستی روی سینم نشست که با تعجب چشمام رو باز کردم -اعه شایان چرا دوتا شدی؟ قهقه ی بلندی زدم که اون یکی گفت: -جوجه سکسی من نریمانم. با خنده دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم: -چی نیما؟ نیما که پایینه. شایان لباسم رو پاره کرد و گفت: نیما رو هم میخوای عزیزم؟ دوست داری باهم جرت بدیم؟ با دستام هلش دادم رو تخت و روش دراز کشیدم و گفتم: -اوم جرم بدین… نمیدونم چند تا دست روی برجستگی های بدنم بود، نمیدونم توهم بود یا نه ولی کیر نیما تو دهنم بود و شایان انگار دوتا بود، یکیش کصم رو می خورد و اون یکی سینه هام و من ناله هام اتاق رو پر کرده بود. حتی اون مرد مرموزم بود، همونی که بی تفاوت تو تاریکی نشسته بود و حالا نگران تو بغلم بود و هی هشدار می داد مواظب باشید اون یه بچه اس. داشتم قهقه می زدم که یه دفعه دردی تو پایین تنم پیچید و چیزی تو کصم فرو رفت، جیغی زدم و ملافه رو چنگ زدم. لبای شایان روی لبام نشست و محکم مکید، انقدر با لبا و سینه هام بازی کردن که درد پایین تنمو یادم رفت و منم شروع کردم به بوسیدنشون. کم کم لذت بود که به تنم تزریق می شد، انقدر تو خوشی غرق بودم که هی فریاد می زدم تندتر…تلمبه ها سرعت گرفتن و کلفت تر شدن، انقدر بیرون رفت و اومد که لرزیدم و تمام جونم از بدنم بیرون رفت ولی انگار کار اونا تموم نشده بود که یکی دیگشون شروع کرد و باز وسط پام نبض زد و کصم پر و خالی شد… سرم داشت از درد میترکید ولی دلم نمی خواست چشمام رو باز کنم، می خواستم بازم بخوابم ولی تمام تنم کوفته بود و انگار تو یه جای سفت و گرم گیر کرده بودم. با بدبختی لای چشمم رو باز کردم که صورت نیما رو کنارم دیدم، دست و پاهاش رو دورم پیچیده بود و محکم بغلم گرفته بود. لبخندی داشت رو لبم می نشست که دیدم هر جفتمون لختیم، اصلا مگه من دیشب با شایان نیومده بودم مهمونی پس تو بغل نیما چیکار می کردم؟ تکون محکمی به خودم دادم که نیما چشماش رو باز کرد، دست و پاش رو اونور انداختم و روی تخت نشستم که چشمام گرد شد من لخت وسط چهار تا مرد لخت خوابیده بودم! یعنی…یعنی اونا خواب نبود؟ اون صحنه ها… دستم رو روی سرم گذاشتم… انگار دنیا داشت دور سرم می چرخید… همشون بیدار شده بودن و نگران بهم زل زده بودن…موهام رو محکم کشیدم و شروع کردم به قهقهه زدن. نوشته: سدنا
  • اولین بار به یه مفعول دادم سلام بچه ها من آرمینم ۲۰ سالمه و بدنم تو پر و سفیده میخوام خاطره اولین دادنمو بهتون بگم که خیلی برام لذت بخش بود و باعث شد خودمم مفعول شم داستان از اونجایی شروع میشه که من با پژمان از بچگی با هم ور میرفتیم و بقول خودمون دکتر بازی زیاد میکردیمو باعث شد به هم وابسته شیم و همیشه با هم ور بریم و سکس کنیم تا وقتی که به بلوغ رسیدیم. راستی پژمان یه سال ازم کوچیک تره و بدنش دقیقا مثل خانوماست و توپر و یه کون کاملا گرد مث خودم داره که خیلی حشریم میکنه هر موقع بهش فکر میکنم اخه خیلی خوشبو و نرم هم هست. خلاصه یه روز مثل همیشه پنجشنبه شد و خونمون خالی شد و بهش پیام دادم که بیاد پیشم و تنهام. چند دقیقه که گذشت نوشت باشه با یه ایموجی قلب شب قبلش هم کونمم شیو کردم و یهو نگام به آینه حموم افتاد و از دیدن کونم لذت میبردم و یه لحظه تصور کردم که میخوام بدم و تجربه دادنو میخواستم امتحان کنم. اون روز همچی و آماده کرده بودم خودمم خوشگل کردم براش تا همه جوره لذت ببره پژمان زنگ درو زد منم درو باز کردم رسید بالا و درو که باز کردم منو چسبوند به دیوار و از رو شلوار کیرمو میمالوند لباشو گذاشت رو لبام منم تا میتونستم خوردم لباشو. از دم در شروع کردیم به کندن لباسامون تا رسیدیم به اتاقم فقط یه شرت پام بود و دیدم پژمان یه لگ توری قرمز جذب پوشیده که وقتی دیدم برق از چشام پرید و کیرم داشت منفجر میشد زود دراز کشید و داگی شد برامو هی میگفت ارمین دوس دارم یطوری بکنی منو نتونم دیگه بشینم اتیش داشت از چشام بیرون میاد. سریع چسبیدم به کون خوش فرمش و کیرمو گذاشتم لای پاهاش و اونم شروع کرد به ناله کردن و هی میگفت بکن توش کسکش و کلی فحشای دیگ منم یه اسپنک محکم زدم روی کونش و لگشو کشیدم پایین سوراخشو که دیدم ناخودآگاه زبونم رفت روش و هی میلیسیدمش و ازش سیر نمیشدم بچه ها باورتون نمیشه میگم بوی توت فرنگی میده لعنتی و مست میشدم هر بار ازش زبونمو میکشیدم رو سوراخش و اون هی نفساش تند تر میشد و هی آه میکشید همینطوری میلیسیدم و میومدم پایین تر نزدیک‌تخماش که دیگ دراز کشید و گفت نکن آبم میاد من کشید تو خودش و یه چند دقیقه ای همو خوردیم انقدر حشری شده بود گردنمو کبود کرد یهو دیدم داره میره سمت پاهام برای اولین بار و هیچی بهش نگفتم داشتم سکته میکردم انقدر که استرس داشتم دیگه تقریبا حالت ۶۹ شدیم و اون چسبید به کیرم و منم سریع لگشو کامل دراوردم شروع کردم به خوردن رونش زبونم که خورد به رونش اونم سر کیرمو میک زد و جنون تموم بدنمو گرفته بود منم شروع کردم به خوردن کیرش هی اوج میگرفتیم و من سرمو کردم لای پاهاش و ی پاش زیر سرم بود ی پاش روی سرم کیرش فکر کنم ۱۵ سانت باید باشه انقدی که حشری بودم کل کیرشو با ولع تمام میخوردم اونم همینطور دیگ داشتم به اوج اوج میرسیدم و تو دهن هی تلمبه میزدم و یهو در اوردم از دهنم و بهش گفتم بلند شه رو تخت نشستیم روبروی هم و خم شدم وازلینو از کنار تختم برداشتم طوری قمبل کردم براش که ببینه خوب کونمو و گذاشتم وسطمون خیلی اروم و ملیح گفت چرا کونتو شیو کردی شیطون و منم نتونستم چیزی بگم و زل زدم بهش و اونم گف میخوای کاری که باهام میکنی باهات کنم تا ببینی چه حسی داره منم که از خدا خواسته زود داگی شدم و اومد چسبید به کونم و قمبل کردم براش و هی کیرشو میمالوند به سوراخم و منم نفسمو حبس کرده بودم سرشو چسبوند به کونم و شروع کرد به لیسیدن از سوراخم تا تخمام چند دقیقه که گذشت گفت مطمئنی؟منم با صدای لرزون گفتم اره میخوام تجربش کنم و اونم گفت اگه میخوای بکنمت باید اول جوری منو بکنی تا با حرص بکنمت. تو اوج حشریت انگار روم آب ریخت با این حرفش و ی جورایی عصبانی شدم سریع برگشتم و وازلینو گذاشتم وسط و دستشو کردم توش و گذاشتم رو سوراخم اونم با یه لبخند کثیف هی سوراخمو میمالوند انقدر حشری بودم نمیدونستم دارم چیکار میکنم. خودمم داشتم سوراخشو لیز میکردم اخ داشتم روانی میشدم وقتی انگشتاشو رو سوراخم حس میکردم خوب که مالید هلش دادم و دراز کشید کیرمو که میخواستم بزارم توش گفت نکن… دیدم داگی شده دوباره دیگ فرصت ندادم بهش که بخوام اول انگشتش کنمو اینا همون اول کیرمو هل دادم توش و اونم یه آه بلندی کشید و داشت بی قراری میکرد منم تا ته توش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن و فقط صدای تاپ تاپ و آه و ناله های پژمان میومد. من همینطور داشتم تلمبه میزدم روش و اون دیگ درد نداشت و داشت لذت میبرد منم دیگه داشت آبم میومد که کشیدم بیرون گفت درش نیار گفتم بلند شو زود باش نوبت توعه و گفت مطمنی از حرفت یعنی واقعا میخوای بهم بدی گفتم اره گفت باشه میبینیم خم شدم جلوش و حسابی حشری بودم هی خودمو میمالیدم به کیرش و اونم داشت اروم اروم کیرشو فشار میداد و میگفت وای آرمین چه کونی داری تو هی میگفت این کون مال کیه منم روم نمیشد بگم تو و فقط ساکت بودم سرشو داشت محکم تر فشار میداد به سوراخم که یهو رفت تو سرش یه آی بلند گفتم و می خواستم بلند شم و پشیمون شدم از کاری ک کردم ولی پژمان نزاشت گفت صبر کن نمیزارم جایی بری الان خوب میشه دردش و بقیشو داشت فرو میکرد از درد داشتم میمردم و اون لعنتی هم ولم نمیکرد و فقط ملافه های تختو چنگ میزدم و هی درد میکشیدم و اون همه اون کیر لعنتیشو فرو کرد توم و شروع کرد اروم عقب جلو کردن اولش خیلی درد داشت و کم کم دردشو دیگ حس نکردم و فقط داشتم لذت میبردم و بهش گفتم تند ترش کنه اونم نامردی نکرد یه طوری تلمبه میزد که داشتم دیوونه میشدم و حس میکردم میخواد آبم بیاد هم درد داشتم هم لذت میبردم و هی درده کمتر میشد و من همش حشری تر میشدم نزدیک ارضا شدنم بود دیدم میگه داره میاد و از پاهاشو محکم چسبیدم که بفهمونم بهش بریز توش اخ نمیدونین چه لذتی داشت آب داغش توی کونم و آهی که میکشید داشت روانیم میکرد در اورد کیرشو و سوراخم داشت میسوخت گفت زود باش منو بکن دراز کشیده بود پاهاشو دادم بالا و خودش پاهاشو بغل کرد و سوراخش آماده آماده بود همین که سرشو گذاشتم داخل گف توهم خودتو توم خالی کن اینو که گفت وحشیانه میکردمش انقدی تند و محکم میکردم که تخمای خودمم درد گرفت و اون لحظه ای که میخواست آبم بیاد روش دراز کشیدم و پاهاشو باز کردم اون دستای زنونشو گذاشت روی کونم و شروع کرد به خوردن لبام و منم آبم اومد و همشو تو کونش خالی کردم انقد حالم خوب بود چند دقیقه همینطوری لبای همو خوردیم و با هم ور میرفتیم تو بغل هم بودیم و هی میگفت از کی میخواستی بهم بدی روت نمیشد منم خندیدم و خجالت کشیدم اومد کنار گوشم گفت ازین به بعد باید زیاد بدی بهم تا حساب بی حساب شیم. رفتیم حموم و اونجا هم حسابی سکس کردیم و اون روز شد اولین باری که کون دادم و خیلی لذت بخش بود و بعد اون تا حالا کلی سکس داشتیم و فردا هم قراره بترکونیم نوشته: کوچولوی داغ
  • عکس مخفی خونگی ایرانی برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های بدن نمایی دختر سکسی وطنی 2/2 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.