رفتن به مطلب

داستان سکس با مامان رفیق قالتاق


behrooz

ارسال‌های توصیه شده

ننه رفیق ناباب - 1

سلام به همه دوستان. این خاطره است نه داستان.آخرهای آبان سال۴۰۲بود.برای خرید کفش و بوت استوک برای مغازه میخواستم برم بانه خرید کنم که گفتن برف زیاد باریده نرید به غرب کشور.یکی از همکارا گفت بیا بریم زاهدان خرید گفتم نه من بلد نیستم اونجا نرفتم نمیام.گفتم میرم تهران هرجورباشه خرید میکنم.خیلی اصرار کرد.گفت من چند بار رفتم خوب سود کردم و غیره…‌من هم تحریک شدم…خلاصه قرار شد۴شنبه بریم و من ماشین رو روبراه کردم و گفتم ناهار خوردیم سریع راه بیفتیم که راه دوره.بعد ناهار رفتم در خونه رفیقم که بریم دیدم که یک خانوم تپل و قد کوتاه و خوشگل و آرایش کرده هم داره باهاش میاد گفتم کریم این کیه با خودت میاری من توی سفر کاری اصلا خانومم رو نمیارم تو چرا آوردی گفت خانومم نیست که ننم وهم شریکمه…خلاصه بعد از احوال پرسی و به رو موندن چیزی نگفتم و راه افتادیم.صبح روز بعد رسیدیم زاهدان و خرید کردیم تا غروب طول کشید و یک مقدار هم خرید اون موند گفت برای صبح زود میرم تا شما خواب هستید و تموم میشه خلاصه که شب توی ۱مسافر خانه یک اتاق۲نفره بزور گرفتیم و نامه اماکن فلان تا ثابت کردیم این ننه ماست.البته گفتیم که برادریم.خلاصه که هیچ کس باور نمی‌کرد این زن به این جوونی ننه ما باشه.شب من روی یک تخت و رفیقم روی تخت دیگه خوابیدیم مادرش گفت من کمردرد و پادرد دارم نمیتونم روی تخت بخوابم.ماپتو توی ماشین داشتیم آوردیم و بنده خدا وسط ۲تا تخت روی زمین خوابید.ساعت۲نصف شب دیدم در اتاق رو میزنن بلند شدم رفتم دیدم پسر صاحب مسافر خانه است گفت آقا بی‌زحمت مواظب ماشینتون باشید اینجا اطمینانی نیست.افغان و مهاجر زیاده خطر دزدی وغارت هست.آقا خیلی مارو ترسوندن.من هم رفتم به ماشین سر زدم وقفل رکاب و قفل فرمون رو چک کردم دزدگیر رو هم زدم برگشتم اومدم اتاق که بخوابم چون صبح باید برمیگشتم راه دور بود.اومدم بخوابم دیدم این ننه رفیق ما مست خوابیده پتو هم کنار رفته یک شلوار کشی تنگ پاش بود باور کن اندازه‌اندازه۱ماهی تابه کوس داشت لامصب خیلی هم خوشگل بود موهاش و رنگ زده بود تپل وسفیدمو بور سینه ها درشت چاق نبود ها تپل بود.خیلی کف کردم.روی تخت بودم آروم دست کشیدم روی کوسش چقد نرم و تپل بود.شاید۵دقیقه آروم بازی کردم اینقدر که خسته بود اصلا متوجه نشد…خودمم اینقدر خسته بودم بخدا همینجور که دستم از تخت روی کوسش آویزون بود خوابم برده بود.ساعت۸صبح دیدم یکی صدام میکنه امیرآقاامیرآقا…بلند شدم دیدم ننه رفیقمه گفت چی شده خاله.گفت این پسره صاحب اینجا کارت داره.رفتم دم در گفتم چی شده گفت بیا ماشینت رو جابجا کن همسایه کناری بار براش اومده ناراحته.خلاصه که صورت شسته نشسته رفتم وقتی که برگشتم دیدم کریم نیست گفتم کجایه. مادرش گفت رفته خرید.ماهم صبحانه خوردیم و پول اتاق رو دادیم ماشین رو چک کردم و زنگ زدم به کریم گفت بارها رو بردم دم باربری تحویل دادم بارنامه رو گرفتم بیا دنبالم.من رفتم دنبالش دیدم که چیزی اضافه نشده به مقدار بارها.بهش که گفتم فقط گفت جنس خوب ارزون پیدا نکردم. بعد از کمی غرغر کردن مادرش و من بالاخره راه افتادیم اولین ایست بازرسی که رسیدیم سربازه یک سگ دستش بود تا ما رسیدیم به جلوی پست بازرسی این حیوون چنان پارسی کرد که من گرخیدم. مأمورا اومدن طرف ماشین و گفتن که پیاده بشین.آقا اومدیم پایین و من و جدا خاله جدا وکریم هم جدا.بازرسی شدیم.آقا فهمیدیم که این ابله صبح رفته ۱۰۰گرم شیره تریاک خریده ریخته توی خمیر دندون کرده توی جیبش و اونا هم گرفتنش.خلاصه که تا ظهر با هزارتا بدبختی و قسم آیه که آقا این مال من و خانوم نیست مال اینه و مصرف کننده است و مادرش بدبخت یک‌کم شیرینی دادو ما رو آزاد کردن و گفتند که امروز که جمعه است و فردا این باید بره آزمایشگاه تا که ثابت بشه که معتاد باری که دستش بوده مصرف شخصی حساب بشه و شاید که برای ترک بفرستنش کمپ تا که درمان بشه‌.آقا ما برگشتیم زاهدان و مجبور شدیم که بریم همون مهمان خانه و اتاق بگیریم چون یارو مارو می‌شناخت اتاق خودمون رو دوباره گرفتیم و جریان رو گفتیم بهش و بنده خدا برامون ناهار آورد خوردیم.این ننه کریم هم که اسمش رو تازه فهمیده بودم مرجان بود و من خاله صداش میکردم خیلی ترسیده و افسرده شده بود من هم دلداریش میدادم ولی ناراحت بود آخر هم گریه اش گرفت که می‌گفت من این رو بعد از فوت پدرش با بدبختی بزرگ کردم همیشه حواسم بهش بوده اما نمیدونم چطوری معتاد شده…خیلی گریه کرد و خوابید.ساعت ۶غروب تاریک شده بود بیدارش کردم خاله پاشو بریم دور بزنیم یک چایی بخوریم حالت خوب شه.بیدار شد بنده خدا هر کار می‌کرد نمیتونست بلندشه. پا درد شدید گرفته بود و بشدت عصبی بود عضلاتش هم گرفته بود.فقط وقتی میخواست بلندبشه چند بار خورد زمین.گریه کرد گفتم خاله چرا گریه میکنی من هم مث کریم مث پسرتم بیا کمکت کنم .خیلی دلم براش سوخت گفت نه من بمیرم هم نمیزارم دست بیگانه بهم بخوره.گفتم من که بیگانه نیستم رفیق پسرتم.نفرینش کرد گفت خدا لعنتش کنه که من رو با این روز انداخته.من۴۰سالمه مگه چند سالمه که جای ننه تو باشم.راست میگفت من۳۱سالم بود.کریم۲۴سالش نبود.باباش چند سال قبل توی تصادف مرد.وکریم موند با۱پول دیه خوب و مغازه و خانه و ننش و املاک دیگه.گفتم الان چیکارت کنم فقط گریه نکن حوصله ندارم.گفت این چه طرز برخورد با یک خانومه.گفتم من اشتباه کردم تو و پسرت رو آوردم الان هم باید تاوان پس بدم.دیگه داشتم عصبی میشدم.گفت معذرت میخوام ناراحت نشو فقط کمکم کن برم بیمارستان آمپول بزنم حالم خوب شه.از مهمان خانه دار آدرس پرسیدم و بزور زیر بغلش رو گرفتم بلندش کردم و حالا من ۱۹۰قد این هم ۱۵۵ بزور بلندش کردم.نمیتونست راه بره داشت کمرم درد می‌گرفت خم شده بودم.بهش گفتم مرجان خانم چشماتو ببند و فقط ساکت باش گریه نکن کار دارم.گفت باشه.من هم مث گنجشک بلندش کردم توی بغلم و از پله ها آوردمش پایین و بردمش توی ماشین رفتیم اورژانس بردمش جای دکتر و یک دکتر خانوم نمیدونم پاکستانی بود بلوچ بود فقط لهجه خاصی داشت.بهش سرم دادو چندتا آمپول داخل سرم زدن و خوابید.چقدر ناز بود لامصب.باوجودی که۴۰سالش بوداما مث دختر۱۴ساله ناز بود.خیلی هم باحجب و حیا بود‌.رفتم پیش دکتر و گفتم کی ما مرخص میشیم گفت سرم تموم شه بیدار بشه ببرش خونه.ولی بیشتر بهش برس .پرسیدم چرا گفت.از وقتی پریودش تموم شده رابطه نداشته حالش خوب نیست .بعضی از خانومها اگه ارضا نشن مریض میشن عصبی میشن.گفتم شما از کجا فهمیدین.گفت نشنیدی دکتر محرمه.خلاصه که سرم تموم شد و بردمش داروهاش رو گرفتیم و برگشتیم اتاقمون.یککم شام خورد و داروهاش رو دادم خورد.گرفت خوابید اما اینبار روی تخت کناری.البته بین۲تاتخت فاصله بود.نصف شب بود بلند شدم دیدم پتو از روش کنار رفته و پشتش بهم کرده و خوابیده یک کون بزرگ و تپل بهم چشمک میزد آروم آروم دستم رو گذاشتم روی کونش و مالیدمش. چقدر گودی کمرش قشنگ بود.بلوزش رفت بالا و سفیدی پشتش معلوم شد.چقدر بدنش صاف و سفید بود.وقتی کمرش رو مالیدم تازه یادم اومد توی داروهاش پماد داره که نمالیده.با خودم گفتم که گناه داره این که خوابه هم ثواب داره هم من حال میکنم .شروع کردم به پماد زدن کمرش.دیدم خودش رو قوس داد و دمر خوابید.اولش ترسیدم اما با خودم گفتم اگه بیدار باشه هم اگه چیزی میخواست بگه تا حالا گفته بود.به کارم ادامه دادم.های دستم رو آروم آروم میزدم به کون تپل و نازش.یک آن دیدم چشماش بازه داره من رو نگاه میکنه.و اشک از گوشه چشماش میریزه.همینجور مارس موندم.و خیلی خجالت کشیدم. گفتم خاله معذرت می خوام. گفت اگه یکبار دیگه بهم بگی خاله خودم رو از پنجره میندازم پایین.تو مرد خوبی هستی.ولی یکمم عصبی و عجولی. از دیشب که دستمالیم کردی حالم خراب شده و دلم بعد چند سال مرد میخواد.امروز هم که جریان کریم اتفاق افتاد عصبی شدم و کار دیشبت همه با هم باعث شد حالم بد بشه.کاش میشد کاری کرد گفتم چکار بگو برات بکنم.گفت اولا که دیگه بهم نگو خاله بگو مرجان.گفت چشم مرجان جون.خب بعدش چی گفت صبح منو ببر پیش ۱عاقد و عقدم کن مهریه و پول هم نمیخوام.اگه عقدم نکنی ازت راضی نمیشم و نفرینت میکنم.گفتم بخدا من زن دارم نمیتونم.اگه بفهمه بدبخت میشم.تازه بعد از ۵سال خدا بهم بچه داده و تازه بدنیا اومده زندگیمون درست شده.گفتم بزار صیغه ات کنم.گفت اینجا همه سنی هستن کسی نیست صیغه کنه گفتم خودم بلدم.گفت نه میخام رسمی بشه.گفتم بهت رسید میدم. وتا۱سال باهم باشیم.بالاخره قبول کردبا۱ربع سکه و۶ماهه صیغه خوندم بهش رسید دادم امضا واثر انگشت ازم گرفت.ومن هم ازش امضا گرفتم که بعداز۶ماه بدون دردسر و هیچ مشکلی از هم جدا بشیم.صیغه خوندم و تمام شد.بهم نگاه کرد.گفت تو همیشه اینجوری با خانوما رفتار میکنی گفتم چجوری.گفت فقط نگاه میکنی و آروم میمالیشون.گفتم نه.خوشگلی دارم کیف میکنم نگاهت میکنم گفت بیا بغلم کن.فقط قبلش پیرهنت رو در بیار بیا دوست دارم با موهای سینه ات بازی کنم.رفتم بغلش کردم.چقدر ناز بود و نرم.از ظهری که بغلش کرده بودم توی کف بودم.اون موقع زیاد توی حال خودم نبودم گرفته و دمغ بودم اما الان می‌فهمیدم چه لعبتی نصیبم شده.گوشه لبش رو بوسیدم.گفت امیر جان عجله نکن خجالت می کشم. دست گذاشتم روی سینه نازش و مالیدمش صورتش رو چرخوند.با دست صورتش رو چرخوندم و بوسیدمش.خیلی حال کرد.آروم بوسم کرد‌آروم آروم سینه هاشو مالوندم و لباسش رو در آوردم از لب و بنا گوش گرفته تا نافش رو چند بار لیسیدم و بوسیدم.خیلی ناز بود.من رابطه قبل ازدواجم کم نداشتم اما توی ای ۵ ۶ سالی که ازدواج کرده بودم اصلا خطا نکردم و به همسرم وفادار بودم.اما الان یک فرشته تپل دست نخورده کنارم بود.آروم نشستم روی زمین و اون روی تخت بود از کمرش گرفتم شلوار و شورتش رو باهم در آوردم.چشماش وبست من هم زبون رو گذاشتم روی کوس قشنگش. که تازه پشماش خیلی کم سبز شده بود.یک آن جا خورد گفت چکار میکنی گفتم میخوام برات بخورمش ببوسمش گفت نه عزیزم کثیفه.نمیخواد.گفتم چیش کثیفه فقط دراز بکش.مگه نشستیش. گفت خدا مرگم بده من وسواس دارم ها.مگه میشه نشورمش نماز میخونم.گفتم پس ساکت باش و دل به من بده.تو الان خانوم من هستی و باید تمکین کنی و به حرف شوهرت گوش بدی.گفت چشم ولی من ازین کارا بلد نیستم.گفتم تو کاری نمی خواد بکنی فقط راحت دراز بکش.یک چشم گفت و ساکت شد.من هم اول نگاهش کردم که چقدر کوس نازی داشت تپل یک‌کم سبزه و با یک چوچوله تپلی کوتاه.زبون رو گذاشتم روش و آروم شروع کردم لیسیدنش. میرفتم پایین و میومدم بالا.وقتی زبون رو میکشیدم روی تپه تپل کوسش کمرش رو میداد بالا.فهمیدم جریانش چیه.آروم با دوتا دستام نوک سینه هاش رو گرفتم و مالیدم که سفت و گنده شده بود.بجای اینکه لیس بزنم این دفعه میک زدم .چنان آهی کشید که کیرم دو برابر رشد کردم.گفتم جانم چی شد هیچی نگفت فقط سرم رو با دستش محکم به کوسش فشار دادو ناله کرد.من هم به کارم ادامه دادم ۱دقیقه نشد چندتا تکون محکم به کمرش داد و ارضا شد.دستش رو گذاشت رو کوسش و بهم گفت لطفا۱لحظه بهم وقت بده.من رفتم کنار و آروم شلوارم رو در آوردم و با شورت نشستم.بلند شد نشست روی تخت.بهم نگاه کردو گفت بیا بغلم عشقم. رفتم پیشش.گریه کرد گفت باهام چکار کردی خستگی یک عمر از بدنم بیرون اومد.گفتم مگه شوهرت باهات چکار می‌کرد.گفت اون هفته ای یکبار از جاده می‌ومد و فقط یکبار همون شب جمعه معروف خودش رو می‌کرد.و فردا برمیگشت سر کارش.رفتم پیشش دراز کشیدم دستش رو گذاشتم روی کیرم که مثل گرز رستم شده بود.تا دست زد بهش خداشاهده اینقدر ترسید که نگو.مال من ۱۶سانت بیشتر نیست اما کلفتیش رو دست نداره.کله قندی موشکی سر کوچولو و تنه کلفت.گفت خدا مرگم بده چی گذاشتی توی شورتت.گفتم هیچی چی گذاشتم. گفت نه تو عادی نیستی من میترسم ازت.خیلی بزرگه جر میخورم.گفتم عزیزم تو کریم کله گنده رو زاییدی نترسیدی ازین می‌ترسی.گفت من سزارین شدم.نگاه کردم دیدم راست میگه زیر نافش ۱خط بخیه داره.گفتم نترس ازش خیلی مهربونه بوسش کن تا بقیه اش رو خدا کریمه.میگفت نه نمیخام صیغه ام و فسخ کن.خیلی دلداریش دادم نشونش دادم گفت یا خدا از مچ دستم کلفت تره.نمیخوامش.گفتم اقلا بخورش گفت نه کثیفه چندشم میشه.خیلی ازش دلگیر شدم.از تخت اومدم پایین شلوارم رو پوشیدم و بهش گفتم خیلی نامردی.من مال تو رو که حتی بیمارستان هم بودی خوردمش و بهت حال دادم تو حتی دست هم بهش نزدی.خودش فهمید که چقدر دلم شکسته.بهم گفت.بمن حق بده من ازین چیزا تا الان ندیدم.از این کارا نکردم.من مذهبی سنتی بزرگ شدم.منو ببخش.گفتم حلالت نمیکنم.ولی تو دلم خنده ام گرفته بود.چون فهمیدم که خیلی روی این مسائل حلال و حرام معتقده اینجوری گفتم.داشتم دکمه های لباسم رو می‌بستم اومد بغلم کرد قدش کوتاه بود فنچی بود برای خودش. بزور روی پاشنه بلند شد لبم رو بوسید گفت بیا فقط عجله نکن خودم باهاش کنار میام.سریع لخت شدم رفتم روی تخت.نشست پایین آروم دست گذاشت روش گرفتش دستش.گفت وای خب نگاه کن آروم آروم که داره بزرگ میشه مشتم از هم باز میشه دستم دورش نمیرسه.چقدر ضخیمه‌.مگه میره توش.گفتم خوبم میره توش چون سرش کوچیکه تنش که های میره پایین‌تر کلفت میشه نترس.فقط همون سرش رو میکنم توش.گفت تو رو خدا بهم رحم کن دروغ نگی ها قربونت برم.گفتم نه عزیزم.دراز بکش پاهات رو بده بالا.یک تف گنده زدم سر سالار و آروم گذاشتم دم سوراخش چندبار آروم عقب جلو کردم و های آروم آروم بیشتر میدادم داخل …واقعا تنگ و تپل و نرم بود.از ترس خودش رو سفت گرفته بود این هم بیشتر باعث تنگی شده بود.گفتم خودت رو شل کن.نترس.آروم پاهاش شل شد.از فرصت استفاده کردم یکباره سریع دستم رو گذاشتم روی دهنش و تا ته محکم کردم توش تا ته تهش.فقط شانس آوردم دستم روی دهنش بود چون یک جیغ بنفش کشید که باز هم صدای از زیر دستم بلند شد.زیرم بود و زورش بهم نمی‌رسید.سرعت و بردم بالا دستم روی دهنش بود بدجور گازم گرفت.اما شلاقی میکردمش. چه کوسی بود.چنان میکوبیدم که نگو.تلافی کار کریم رو هم درآوردم.واقعا جرش دادم.حیف که زود ارضا شدم.وقتی اومدم کنار کوسش و تشک خیسه خیس بود.به هرچی بگی قسم جر خورده بود کوسش خون اومده بود.تو میگی باکره بود‌.اما خیس هم بود.چشاش پر اشک بود.زیبا سرخ و خیس.بلندشدم از روش‌.پاشد دست کشید روی کوسش تا خون رو کف دستش دید با سیلی محکم بهم زد.گفت خیلی بد و آشغالی پاره شدم راضی شدی.لامصب دیگه اصلا نمیتونم راه برم.الان چکار کنم.من تازه حالم خوب شده بود.حال امشب که بهم دادی از دماغم آوردی.خندم گرفت.گفتم خودت به دکتر گفته بودی چندوقته سیرکیر نشدی.دکتر هم بهم گفت باید سفت و سخت با خانومت رابطه مردونه داشته باشی.گریه کرد گفت لعنت به اون دکتر و به تو و کریم.برو برام نوار بهداشتی بگیر دارم از درد میمیرم.سریع لباس پوشیدم رفتم پایین رفتم داروخانه همون اورژانس نوار گرفتم برگشتم.دیدم دراز کشیده‌.تا من و دید گفت یاد نگرفتی وقتی کسی ضعف داره باید براش چیزی بخری.من شام هم درست نخوردم.وای ازش معذرت خواهی کردم سریع رفتم براش ۱کمپوت آناناس گرفتم آوردم دادم خورد.دیدم۱پدهم استفاده کرده.گرفت خوابید.صبح بلندش کردم گفتم پاشو صبحانه بخور بریم دنبال کارها.گفت اول باید آمپول هامو بزنم.بردمش اورژانس تادید همون دکتر رفت پیشش و دیدم داره بهش بدوبیراه میگه.بعدشم رفت پشت پرده و خانوم دکتر رفت پیشش.من فک کردم رفته دکتر آمپول بزنه.گفتم این همه پرسنل چرا دکتر بره برای تزریقات.وقتی دکتر اومد بیرون دیدم میخنده.با دست بهم اشاره کرد. رفتم پیشش فقط گفت ماشالله. چکارش کردی.چرا تا حالا اقدام نکرده بودی.گفتم ما تازه ازدواج کردیم اومدیم ماه عسل.خندید گفت خب برادر جان باید بفهمی که با یک خانوم باکره نباید اینجور رفتار کرد.گفتم باکره نبود که اون یک پسر۲۴ساله داره.گفت نه بابا.ماشالله بهت ترکوندیش پس.خندید و رفت.من هم دست مرجان خانوم رو گرفتم اول رفتیم کافی شاپ یک قهوه خوردیم بعد بردمش خیابون از سر تا پا براش خرید کردم.تا یکم دلش رو بدست بیارم.چون واقعا تک بود و هست.بعدشم رفتیم دادگاه و دیدیم کریم اونجاست دست بند زده و گوشه گیر‌.جواب آزمایش آمد.که بله آقا معتاد حرفه ای هستن و گفت چند ساله از بعدازفوت پدرش درگیر شده.قاضی آدم خوبی بود پرونده ارجاع داد مشهد و گفت فقط جریمه داره و باید بره کمپ وطن‌وچندوقتی خیلی کم زندانی میشه.کریم رو چند روز بعد با اتوبوس آوردن مشهد.و من هم همون روز برگشتم مشهد با خانم جدیدم.اما باهام قهر بود‌.و فقط با بله خیر اگه مجبور بود جوابم رو میداد.وقتی رسیدیم مشهد کاغذ رسید صیغه اش رو پاره کرد و گفت برو به درک.من هم خندیدم و گفتم عشقم حق فسخ با منه و من هم از تو کاغذ دارم.تا۶ماه مال منی.بعدشم زخم نازت که خوب بشه خودت دنبال این موشک میگردی.فعلا خداحافظ. کار داشتی زنگ بزن.و کارتم رو بهش دادم و پرتش کرد تو جوی آب.من هم رفتم دنبال زندگیم.تا اینکه…‌‌‌‌…انشالله بقیه اش برای بعد خیلی خسته شدم چون با گوشی نوشتم.تمامش واقعی و خاطره بود.‌‌…و هنوز ادامه داره.

نوشته: روزبه.عشقی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...


ننه رفیق ناباب - 2

سلام دوباره به همه دوستان و عرض پوزش بخاطر اینکه دیر شد ادامه خاطره…چند وقتی بود مغازه آف زده بودیم و جنسهای جدید رسید وشکرخدا مغازه شلوغ بود۱شاگردی هم دارم تیز تیزوبز که مغازه رو بهش می‌سپارم.از کریم و مادرش شاید۱ماهی بود خبر نداشتم و اصلا خدا میدونه همه اون ماجراها رو فراموش کرده بودم.با خودم گفتم بهتر که از هم بی‌خبریم.آقا چند روزی بود چند تا همکارما ناراحت که چرا جنسارو آف زدی ارزون میدی.یک کم دهن به دهن شدیم و گفتم آقا تا قبل عید که جنس جدیدبیاوریم بزار اینها فروش بره شما هم همین کار رو بکنید.خلاصه غروب بود دیدم صدای SMSگوشیم اومد.مشتری داشتم نگاه نکردم شب موقع رفتن خونه کمی میوه خریدم و کارت کشیدم پیام اومد نگاه کردم ببینم کم و زیاد نکشیده باشه.دیدم اوه چند تا پیام دارم ندیدم‌.اولی رو باز کردم دیدم نوشته همیشه همینقدر مردی فقط بزن در رو هستی.دومی نوشته بود اگه مردی به سیبیل بود که پلنگ از همه بلندترش رو داشت واگه به قدبود شتر از همه بزرگترش رو داشت.نکنه فک کردی به کیره که خر از همه بزرگترش رو داره.شماره ناشناس بود .من فک کردم ازین همکارهاست. سریع نوشتم تو کدومش رو دوست داری فقط آدرس بده بیام تا پاره ات کنم.چند دقیقه نشد دیدم اس داده یکبار پاره ام کردی بس نبود.هنوزم میخوای پاره کنی. بخدا فکرم به همه جا رسید غیر از مرجان.سریع زنگ زد جواب دادم من تا الان شماره ازش نداشتم.گفتم به به تپلی خوشگل خودم دیدی بهت گفتم خودت میای سراغم.دیدم پشت گوشی گریه کرد گفت نامرد زدی کوبیدی رفتی علی علی مکه.نگفتی شاید مریض بشه شاید از تنهایی دق کنه.مگه نمدونی پسرم۶ماه افتاده کمپ و بعدش حبس.من تنهام گفتم آخه خودت گفتی برو به درک فسخش کن.خوبه حالا من فسخش نکردم.حالا اجازه هست بیام پیشت.گفت بیا تنهام دلم گرفته.گفتم لباس بپوش بیام دنبالت بریم بیرون.من ومن کرد بعدش گفت باشه‌.سریع زنگ زدم خانومم گفتم انبار کار دارم امشب نمیام.با شاگردم هم هماهنگ کردم و رفتم دنبالش.لامصب تیپ زده بود دیوانه.بخدا از خانوم خودم که زیر۳۰سال سن داره خوش تیپ تر و جوونتره. سوارش کردم و نشست تو ماشین دست داد.دستش و آروم بوسیدم بهم نگاه کرد و چشاش پر اشک شد.گرفتمش توی بغلم و پیشونیش رو بوسیدم.بهش گفتم شام خوردی گفت نه.بردمش یک رستوران ناب و ازش خوب پذیرایی کردم و رفتیم دور دور بردمش آلاچیق و قلیون زدیم بهم گفت فردا میای بریم کمپ ملاقات کریم براش یک کم پول و چیز میز ببریم.گفتم تو جهنمم بگی باهات میام.خندید گفت خیلی زبون بازی.بردمش در خونه اش گفت کار نداری گفتم نمخای دعوتم کنی خونه گفت مگه خانومت منتظرت نیست گفتم چرا ولی پیچوندمش. گفت فقط فکر بد نکنی مهربون باش .رفتیم تو لامصب عجب خونه ای داشت.بخدا من خودم وضعم شکر خدا خوبه ولی این خیلی توپ بود.نشستم روی مبل رفت لباس عوض کرد و اومد گفت چای یا شربت.گفتم قهوه.گفت اونوقت شب.خوابت نمی‌بره ها.گفتم مگه قرار بخوابیم.گفت بخدا اگه خیال بد کنی باهات قهر میکنم.امشب فقط دلم نمیخواست تنها باشم. چند شب خواهرم اینا پیشم بودن و یکدفعه ای رفتن دلم میخواست از تنهایی بترکه برای همین اومدم از روی تابلوی مغازه ات شماره ات رو برداشتم بهت اس دادم ازت خیلی دلخور بودم.اما با کارای امشبت یک‌کم بخشیدمت.دستام رو باز کردم گفتم بیا بغلم خوشگل ناز خودم جیگر خانوم.تو چرا اینقدر نازی.خندید اومد پیشم تا نشست روی پام سفتی سالار رو درک کرد بلند شد رفت گفت به ریسکش نمی ارزه.لامصب الان مث تیر چراغ برق شده.خندیدم.رفت قهوه درست کرد اومد.نشست کنارم دستش رو گرفتم آوردمش نزدیکتر.گفت میشه هر چند شب یکبار بیای پیشم.خیلی تنهام. کریم هم نیست.گفتم تو بخوای آره میام.اما نمیتونم شب وایستم امشب هم استثنا شد.گفت اشکال نداره هم بیرون بریم دور بزنیم تا کریم آزاد بشه.گفتم مرجان چرا اسم این بدبخت رو کریم گذاشتین.خندید گفت وقتی کریم بدنیا اومد یک هفته بود که پدر شوهرم مرده بود اسم اون گور به گور شده رو مادر شوهر خدا لعنتیم روی بچه ام گذاشت.دیگه چیزی نگفتم رفتم دستشویی برگشتم دیدم نیست.صداش زدم از توی اتاق خواب صدام زد.وقتی رفتم پیشش با یک لباس خواب ناز و گیپوری لخت و مامانی عین عروسک دراز کشیده بود.گفت لخت شو بیا.گفتم بدنم تمیز نیست از صبح مغازه بودم گفت اشکالی نداره. رفتم پیشش از چشاش تا نافش رو چند بار بوسیدم سوتینش رو در آوردم سینه های نازش و مک زدم مث مار به خودش می‌پیچید.بوسیدمش گفت امیر جون یک چیزی بگم گفتم جونم عشقم بخورم برات .گفت آره.گفتم فقط چشماتو ببند.لب رو گذاشتم روی کوس تپلی مکیدم و لیسیدم تا ارضا شد.آقا بلند شدم پیشش نشستم شورت رو در آوردم گفتم ببینش نگاه کرد گفت بخدا ازش میترسم .گفتم نترس امشب کاری باهات میکنم که تا عمر داری فراموش نکنی. پاهاش رو انداختم روی شونه هام خودش رو سفت کرد گفت جون امیر شل کن خودتو .گفت نه میترسم این دفعه شلش کردم پاره ام کردی خیلی کلفته. گفتم بهم اطمینان کن.پاهاش رو دادم بالاتر سرش و گذاشتم داخلش خیس خیس بود آروم آروم تلمبه زدن رو شروع کردم ولی حتی تا نصفه هم نمی‌دادم تو.من تا کامل نکنم تو ارضا نمیشم.خیلی آروم آروم بهش اضافه میکردم گفت.میتونم بچرخم از پشت قنبل کنم .گفتم آرزومه عزیزم.چرخید بقول ما مشهدی ها دنبه کرد.گذاشتم توش و سرعتش رو زیاد کردم گفت تکون نده نگه دار کار دارم خودشو آروم داد عقب بیشتر رفت داخل گفتم دوستش داری گفت آره خیلی زیاد.آخه هرچی بیشتر میره داخلم توی دلم پر میشه حالم یه جوری میشه.گفتم مال خودته صاحب اختیاری قشنگ آروم آروم توی۵دقیقه هم من ارضا شدم هم اون.آبش رو تا لحظه قطره آخرش ریختم توش.گفت چرا ریختی توش ممکنه حامله بشم.گفتم نترس من نطفه ام ضعیفه.خانومم هم که باردار شد نطفه رو تقویت کردن نمیدونم چیکار کردن بعد از ۵سال ما اولاد دار شدیم.طوری نیست.خلاصه رفتیم دوش گرفتیم و لخت تا صبح توی بغل هم خوابیدیم.چه تختخواب بزرگ و راحتی بود.صبح که بلند شدم کادو بهم یکدست کت شلوار مشکی شیک داد که دقیق سایزم بود.ازش تشکر کردم و بوسیدمش و رفتیم دیدن پسرش…ادامه داره

نوشته: خان بابا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.