رفتن به مطلب

داستان گی لذت بخش


arshad

ارسال‌های توصیه شده

 گی × داستان سکسی × داستان گی × سکس گی ×

تجربه ای که تکرار نشد

مثل همه جون ها کار ما هم با دوهمی و عرق خوری و باغ و خونه خالی گذشت ، هر وقت خونه یکی خالی می شد میرفتیم مزه میگرفتیم و مشروب و تا صبح کس شعر گفتن عرق خوری خوندن مثل اکثر جوون ها آموزشی برای سکس و شناخت میل جنسی نداشتم و همش از تجربه کردن و استرس و ترس ازآبرو گذشت اعتماد به نفس پایین مانع از ارتباط با دختر ها می شد و همیشه میترسیدم که نتونم کسی رو بدست بیارم کیرکوچیکم هم عامل اصلی این ترس بود من صاحب یه کیر نقلی 14 سانتیم که وقتی خوابه مثل یه سنجد میره لابه لای چربی ها و چیزی ازش پیدا نیست یادمه توی یکی از این دورهمی های پسرونه شوخی بازی شد وقرارشد شورت منوبکشن پایین منم مثل یه سامورایی جنگیدم ونزاشتم ، میترسیدم با دیدن کیرم مضحکه جمع بشم این ترس مثل خوره روز وشبم گرفته بود یه شب که تو باغ یکی از رفقام جمع بودیم بعد کلی مستی همه رفتن و منو علی صاحب باغ تنها شدیم من که مستی حسابی حشریم کرده بود علیم داشت با موبایل با دوست دخترش حرف میزد و کیرش و میمالید وقتی کلفتی کیرشو از رو شلوارکش دیدم دلم خواست کرم بریزم و رفتم سمتش و گوشم گذاشتم رو موبایلشو حرف زدن با دوست دخترشو گوش کردم اونم داشت براش عشوه میومد و دلش بد کیر میخواست اروم دستم از رو شلوار رسوندم به کیرش اول مانعم شد ولی اشاره کردم تو حرفتو بزن کاریت ندارم شروع کردم حسابی براش مالیدم یهو بلند شد و شرت و شلوارک در آورد و کامل خودشو در اختیارم گذاشت یه کیر سفت بزرگ شیو شده با هیکلی مثل عمو جانی کاملا مشخص بود که کیرش نسبت به اون بدن خیلی بزرگتره چراغ اتاق خاموش بود و چراغ راهرو اتاق روشن کرده بود که باعث شده بود خجالتم تو تاریکی محو بشه کیر و تو دستم گرفتم شروع کردم براش مالیدن بدنه کیرش و رگهای بادکردش با اون کلاهک قرمز و لبه های برگشتش وای که چه کیری داشت بارها خواستم بکنم تو دهنم چیزی که یه عمر عشقشو داشتم ولی همون ترس نمیزاشت تخماشو مالیدم و شروع کردم براش جق زدن از روی تجربه با اون یکی دستم و انگشتایی که خیس کرده بودم اروم سوراخ کونشو لمس کردم جوری که مثلا اشتباهی لمس شده عکس العملش ترسوندم تلفن قطع کرد و سریع بلند شد خودم از کردم خجالت کشیدم علی گفت دهنت سرویس حالمو بد کردی بزار برم بشاشم بیام یه جقی با هم بزنیم خیالم راحت شد از طرفیم حس خوبی داشتم که منو به دوست دخترش ترجیح داد رفت دستشویی و برگشت امد تو اتاق کامل لخت شد و منم تو همون تاریکی لخت کرد گفت برعکس بشیم اون کیر سفت خوشمزه روبروم بود و اصلا فکری از بابت اینکه کیر منم دست اونه نداشتم وقتی کیرم کرد دهنش و شروع به ساک زدن کرد دنیا رو بهم دادن نه از بابت لذت ساک زدنش بلکه آزادی اینکه منم بدون ترس میتونم اون کیرو قورتش بدم وای که نمیتونم حس اون کیر کلفت ته حلقم براتون توصیف کنم دیوانه وار ساک میزدم زبونم دور سرکیرش میچرخوندم تخماشو میکردم تو دهنم کشاله رونشو میمکیدم و حسابی با دست براش میمالیدم و بایه حرکت رفتم لای پاش و اونو به پشت خوابوندم و کیرشو مثل یه پورن استار شروع کردم ساک زدن ومالیدن تخماش ، دیگه لازم نبود اون یکی دستم خیس کنم آب دهنم از همه طرف رون و تخماشو خیس کرده بود کیف دنیا رو میکرد انگشتم به سوراخش نزدیک کردم که خودش پاهاش بیشتر داد بالا تا سوراخ دم دستم باشه شروع کردم انگشت کردن و خوردن کیرش با دستاش سرم گرفت و اروم به سمت سوراخ کونش هل داد لیسیدن سوراخ کونش اون لذت کیر برام نداشت چون صدایی ازم در نمیومد همه چی تو سکوت بود منو کشید رو سینشو شروع کرد مالیده سینه های تپلم و لب گرفتن ازم اروم کیرشوگذاشت لای پام کیرش از زیر تخمام مماس با سوراخ کونم رد شد و علی با چند تا کمر زدن کیرشو لای پام بالا پایین میکرد تازه فهمیدم شاید بشه کون دادنم تجربه کرد ولی همون ترس لعنتی همون نگرانی همیشگی نمیزاشت که بخوام کاری کنم علی منوخوابوند رو تخت و یکم با کیرم که شل بود شروع کرد بازی کردن و خوردنش با یک دستم نوک سینه هام و میمالید کیرم سیخ شد و حس گرفت با یه چرخش علی نشست رو کیرم وبا چند بار تنظیم کیرم تو کونش جا کرد کرد کون یه آدم استخونی ورزشکار حس خوبی از نظر سکسی برام نداشت ولی حس اعتماد و قدرت زیادی بهم می داد بعد چند دقیقه تلبمه زدن نصف و نیمه روم دراز کشید گفت میزاری منم بکنم گفتم اره اینجوری بی حساب میشیم ولی بعید میدونم بره تو کونم خیلی کلفته قبلا هم چند باری سکس داشتم بایه پسر هول که تا قمبل میکردم محکم کیرشو فرو میکرد وتا سرش تونرفته کونم دردی میگرفت و مثل مار به خودم میپیچیدم بارها هم سعی کردم بهش یاد بدم که اروم بزار اروم فشار بده ولی هیچ وقت نشد علی آروم برم گردوند و یه تف غلیظ ریخت رو کونم بالشم گذاشت زیرم کونم قمبلم آورد بالا کیرمم گرفت کشید عقب تا بتونه باهاش منوتو حالت تحریک نگهداره کیرشو شروع کرد مالیدن به سوراخم با دستامم لبه های کونم حسابی باز کردم جوری که وقتی کیرشو از بالا به پایین میکشید به لبه سوراخ کونم گیر میکرد جهتشوبه سمت تو تغییر میداد آروم آروم سر کیرشو توخودم حس کردم همون درد شروع شد ولی نه با اون شدت علی کارشو بلد بود ایندفعه فشار بیشتر کرد و کیرش راهشو پیدا کرد و لیز خورد تو کونم دستام از لپ کونم جدا کردم خواستم بلند بشم که با پاهاش بدنم زیر خودش گرفت و با لباش لاله گوشم خورد با دستاش قشنگ شروع کرد نوک سینه هام بازی دادن گفت تکونخور فشار نمیدم استرسم کم شد و سوراخ کونم شل کردم علی گفت آروم چند تا بکنم گفتم باشه فقط زود با ش دارم میمیرم سانت به سانت اون کیر کلفت تو کونم حس میکردم که داره وارد میشه وقتی کیرشو میخواست بکشه بیرون تازه فهمیدم تا تخماش تو کونم جا کرده یعنی کل اون کیر تو کون توپول من جا شده. 20 ساله از اون روز گذشته ولی هنوز هم اون طعم کیر تو وجودم وول وول میخوره کاش که بهش نگفته بودم چند تا بیشتر تلمبه نزن کاش ساعتها منو میکرد حس واقعی کون دادن لذت یه سکس واقعی تمومی نداشت ورود خروج اون کیر پرستات منو انقدر تحریک کرده بود که آبم امد و با آمدن ابم سوراخم جمعتر شد و کیرشو بیشتر تو خودم حس کردم دلم میخواست همیشه میتونستم بهش بدم وقتی یه آخ سوزناک از حلقم در امد که از اوج لذتی بود که داشتم علی حس کرد که دارم درد تحمل میکنم من احمقم از روی غرور نخواستم بفهمه که لذت میبردم کیرشو کشید بیرون وبرای همیشه جای خالی اون کیر تو من موند وقتی برگشتم دیدم دراز کشیده و ملتمسانه میگه میزنی آبم بیاد علی کاش میدونست چه لذتی بهم داده بود کیرشو با جون دل گرفتم تو دهنم وجوری براش خوردم و تاتخماش کردم تو حلقم دیدم داره میگه ابم داره میاد خواست از دهنم بکشه بیرون ولی اون لیاقت اینکه آبشو براش بخورم داشت با دست دستشو پس زدم و با صدای بابا ابم داره میاد کیرشو به ته حلق خیسم که با آب دهنم رون شده بود حل دادم روی لبهام کلفت شدن زیر کیرشو حس کردم و گلوم تنگ تر شد آبش تو گلوم شلیک میکرد با هر پرتاب آبش کیرش تو دهنم حرکت میکرد وقتی کیرشو در آورد جز چند قطره آب سر کیرش هیچی نبود اونو هم میک زدم و کیرشو حسابی خالی کردم علی همون جوری به بغل دراز کشید و بی جون افتاد و من بهترین سکس با همجنسم بدون هیچ پشیمونی و ناراحتی تجربه کردم . تجربه ای که هیچ وقت تکرار نشد

نوشته: موناکو

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.