رفتن به مطلب

داستان گی سکس با ورزشکار خوش هیکل


kale kiri

ارسال‌های توصیه شده

     استخر × گی × داستان سکسی × داستان × داستان گی × سکس گی ×

سکس با ورزشکار

سلام به همه سکسیای کون باز
من معینم 18 سالمه و یک بدن معمولی ولی با سیکس‌پک و یکم سرشونه…
از اونجایی که من قبلا داده بودم و توم عسل ریختن،شدم آدمی که کونش برای کیر میخاره،
من تو خونه خیلی با خیار با خودم ور میرم خیارای کوچولو خیلی بهم حال میداد.
خلاصه یک شب تو باشگاه بودم یه شلوارک و یه رکابی باز پوشیده بودم پوستمم سفید و بی مو قیافمم خوشگل و سکسی،،
بچه‌هایی که اونجا تمرین میکردن همه گنده و نفر اول مسابقه‌و…
یکیشون بود اسمش علی بود خیلی از من خوشش میومد هرشب ب یک بهونه‌ای میومد پیشم یا حرف میزدیم دوتایی تمرین می کردیم،بعضی شبا منو میرسوند تا یه جایی نزدیک خونمون.
خلاصه ی شب من خیلی خسته بودم میخواستم برم خونه حوصله نداشتم لباس عوض کنم فقط یک هودی پوشیدم با همون شلوارک
منتظرم بودم علی لباس عوض کنه که بریم
نشستیم تو ماشین علی گفت بقیه راهو با شلوارک میری کسی ترتیبتو نده
منم زدم زیرخنده گفتم نه بابا کسی ترتیب منو نمیده خیالت راحت گفت شاید یکی داد
گفتم نمیزارم،گفت اگه به زور خواست بکنه چی
گفتم زورم بهش میرسه گفت زورت به منم میرسه،خندید…
گفتم به تو نه ولی تو مگه میخوای منو بکنی،
گفت آخه از دوست دخترمم بهتری دیوث بعضی وقتا شیطون گولم میزنه دیگه
من برگشتم زل زدم بهش چشامو اخم کردم
دستشو گذاشت رو پام گفت جون چه اخمی ولی تا تو نخوای که من بهت دست نمیزنم…
خلاصه لطف کرد منو رسوند تا خونه خواستم پیاده بشم شمارشو گرفتم…
اخرشب تکست دادم گفتم تو واقعا روی من نظر داری…
گفت نه ناراحت نشو شوخی کردم.گفتم ناراحت نشدم چون منم ازت بدم نمیاد.
گفت فردا شب پایه‌ای بریم بیرون دور دور باشگاه نریم.گفتم اوکی بریم
فرداش ساعت۸ اومد دنبالم رفتیم دور دور بعدش شام و حرفای سکسی و خنده و‌‌…
خلاصه شد ساعت 11 نزدیک خونه بودیم دستشو گذاشت رو پام ماساژ میداد من هی دستشو پس میزدم میگفتم رانندگیتو بکن میخندید
نزدیک اپارتمانمون بودیم خیلی خلوت بود گفت ساک زدنو تجربه کنی بیا بخور منم برات میخورم،گفتم اگ برام بخوری میخورم برات گفت ردیفه.رفتیم تو یکی از کوچه‌های خلوت و ناشناس صندلیشو خوابوند کمربندشو باز کرد شلوارشو یکم داد پایین کیرشو دراورد،واااای خیلی کیرش خوب بود،سفید و قرمز بود.
گفت بیا بخور تا بلند شه
منم خم شدم کیرشو گذاشتم دهنم با زبونم با سرش بازی میکردم اینم اه میکشید دیدم کم‌کم داره کیرش بزرگ میشه درحدی ک تا نصفه بیشتر نمیتونستم بکنم دهنم فک کنم۱۶سانت بود.
انقدر خوشم اومده بود از کیرش که اصلا دلم نمیخواست از دهنم درش بیارم.
بهم گفت بیا برات ساک بزنم منم گفتم نمیخواد دفعه بعد بزن.
خلاصه خیلی خوشم اومده بود مثل بستنی کیرشو لیس میزدم گفتم چرا ابت نمیاد گفت تند تند بخور نزدیکه
منم کیرشو کردم دهنم سرمو گرفت تو دهنم تلمبه میزد یهو سرمو نگه داشت ابش پمپاژ کرد دهنم من داشتم خفه میشدم که مجبور شدم ابشو قورت بدم داغ و بدمزه
کیرشو کشیدم بیرون از دهنم گفتم خیلی خری چرا مجبورم کردی آبتو بخورم خیلی بدمزه بود گفت من ورزشکارم ابم هم پروتئین داره هم نشاسته میخورم که ابم تمیز باشه منه خرم باور کردم…
رفتم خونه به کیرش فک میکردم و جق میزدم خیلی خوشم اومده بود…
پیام داد بهم کلی ازم تشکر کرد بهم گفت کِی کونتو تجربه کنم گفتم کیرت کون منو جر میده از فکر کونم بیابیرون فقط لاپایی میخوای بهت میدم،گفت من بلدم سوراختو باز کنم تو فقط اوکی شو بده بقیه کارا با من…
گفتم میترسم جر بخورم گفت آخر هفته برنامه میچینم بریم باغمون توام تا آخر هفته با خیار کونتو باز کن که اخرهفته اذیت نشی
من کونم یکم باز بود دوروز مونده بود به پنجشنبه هرشب باخیارای نسبتا بزرگ خودمو ارضا میکردم
خلاصه پنجشنبه شد و بهم گفت ساعت۶بریم تا۱۱
منم با خانه هماهنگ کردم رفتیم ویلا دیدم ی عالمه خوراکی خریده
ما بعد از نیم ساعت لخت شدیم رفتیم تو استخر
یکم شنا و عشق بازی کردیم یهو رفت یک بطری عرق آورد تعجب کردم گفتم تو ک نباید عرق بخوری ورزشکاری و فلان و…
گفت هرچندماهی یکبار میخورم امشبم بخاطر تو میخورم.منم چون تو عمرم۳باربیشتر عرق نخورده بودم با۴تاپیک مست شدم دیدم خیلی داره حال میده چندتا دیگم خوردم دیگ قشنگ مست شده بودم خود به خود کیرشو از رو شلوار میمالیدم…
یهو دیگه شورتمم دراوردم لخت لخت شدم
منو درازم کرد از پاهام تا گردنمو لیس میزد
وااااااای دیوونه شده بودم داد میزدم کیرررررر تو میخوااااام
پاهامو داد بالا شروع کرد لیس زدن سوراخم
منم مثل جنده ها میگفتم جووووون کونمو لیس بزن پاهامو لیس بزن من کوووونیه توامممم فقط
میخوام زیر کیرت جر بخورممم
دیگ از شدت حشر داشتم دیوونه میشدم سرش داد زدم،،کثااااافت مگه نمیگم کیرتو بکن تو کونم من الان کونم کییییر میخواد…
اینم لج کرد گفت خواهش کن التماس کیرمو بکن
منم با حالت گریه میگفتم عشقم میشه بکنیممممم توروخدا کیرتو بکن تو کونم التماست میکنم منو بکن دیگ طاقت ندارم دارم میمیرم
سوراخم کیرتو میخواد
پاهامو داد بالا رو سوراخمو ژل لوبریکانت مالید یکمم زد ب کیرش سرشو گذاشت روسوراخم آروم آروم میداد داخل منم فقط ناله میکردم و میگفتم جووون بکن تومممم
کم کم کیرشو تا ته کرد تو کونم
یکم درد داشت ولی خیلی لذت میبردم
تو کونم تلمبه میزد و رونای پامو میخورد و گاز میگرفت منم جیغ میزدم
علیییییی دارم پاره میشممممم خیلی بزرگه کیرت
اونم وحشی تر میشد
۱۰دقیقه تو همون حالت کرد منو
بعد بغلم کرد برد منو تو اتاق رو تخت
رو شکم دراز کشیدم بالشت گذاشت زیرم منم کونمو با دستام باز کردم کیرشو کرد توکونم خوابید روم
منم فقط ناله میکردم و میگفتم تندتر بکن جرم بدهههه
چند دقیقه بعد انقدر محکم تلمبه میزد که من واقعا دردم گرفته بود بهش گفتم یکم آروم سوراخم داره میسوزه اصلا گوش نمی کرد
جیغ میزدم میگفتم عشقم تورو خدا اروممممم
یهو از درد و سوزش گریم گرفت با گریه و داد میگفتم بخدا درد دارم درش بیار انقدر حشری شده بود با چشای پر اشکم بهم سیلی محکم میزد
انقدر جیغ زدم کیرشو کشید بیرون
منم داشتم گریه میکردم
یکم بغلم کرد بعدش سوراخمو تمیز کرد شروع کرد به لیس زدن زبونشو میکرد تو سوراخم دور سوراخمو لیس میزد پاهامو میخورد من باز خر شدم گفتم بزار توش،
بهش گفتم بکن آبتو بیار
دوباره ژل زد کیرشو کرد توم
ریلکس تلمبه میزد.گفت محکم بزنم ابمو بریزم توش گفتم محکم بزن ولی ابتو میخورم
شروع کرد تلمبه وحشیانه زدن
گفت جیغ بزن و ناله کن
منم داد میزدم جرم بدههههه
کونم مال توعههههههه بکن
یهو دراورد اومد روم کیرشو کرد دهنم سرمو نگه داشت همه‌ی آبشو خالی کرد تو دهنم منم عاشق ابش بودم قورت دادم
کیرشو داشتم با دهنم تمیز میکردمو واسه خودم جق میزدم که اب خودمم اومد
و تمام

نوشته: معین

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.