رفتن به مطلب

behrooz

ارسال‌های توصیه شده

     لزبین × لز × داستان سکسی × داستان لزبین × سکس لزبین × داستان لز × سکس لز ×

با سمیرا به زور لز کردم

صرفا برای اینکه حال کنید میگم
کلاس یازدهم یه دختره ای به اسم سمیرا همکلاسیمون بود. چند وقتی ام شده بود که با رفیق من صمیمی شده بودن. منم حسودیم میشد شدید.
نمیدونم یادم نمیاد سرچی یه بار باهام دعواش شد. سینه هاشو سفت گرفتم و فشار دادم. بعدم تا تونستم زدم در کونش. خلاصه قش قلقی به پا شد که نگو. منم چون فیلم لز زیاد می دیدم به لز علاقه داشتم سمیرا هم که بدجور رفته بود رو مخم. به سرم زد باهاش لز کنم. یه کشش جنسی بهش پیدا کرده بودم. چند روز بعد برای عذر خواهی براش شکلات و خرس گرفتم. خیلی شوکه شد و سعی میکرد رفتارش رو باهام خوب کنه. چند روز بعد دعوتش کردم خونمون که مثلا باهاش حرف بزنم و از دلش دربیارم چون همه مقصر دعوارو من میدونستن البته که راست هم بود.
خلاصه اومد خونمون و پذیرایی کردم ازش و دل تو دلم نبود باهاش لز کنم. وقتی کنارش نشسته بودم فهمیدم دلم نمیخواد زوری باشه بعدم خیلی سعی مو کردم تا بهش بگم. تو چشاش نگاه کردم و گفتم سمیرا یه چیزی بگم قول میدی ناراحت نشی؟ اگه خوشت نیومد اصلا فراموشش کن
خلاصه اصرار کرد که بگم منم با کلی خجالت در اومدم بهش گفتم دلم میخواد باهات لز کنم. خیلی تو کفتم. به تو که فکر میکنم حالم خراب میشه.
دقیقا نمیدونم چه حالی پیدا کرد از بس خجالت می کشیدم سرم پایین بود.
چند لحظه بعد برگشت گفت نه این کار اشتباهه و فکر نمیکردم همچین آدمی باشی. خواست بره که گرفتمش و التماسش کردم فقط بزار لباتو ببوسم دیگه تا اخر عمرم باهات کاری ندارم و اینا که اجازه نداد‌. منم سرشو محکم گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش. لبشو بین لبام گرفتم و محکم مکیدم. با دستمم سعی میکردم بدنشو به بدنم بچسبونم. انداختمش رو مبل و پاهامو تو پاهاش قفل کردم. روش خوابیده بودم و بدنمو به بدنش میمالیدم و لباشو ول نمیکردم‌. با دست سعی میکرد نیشگونم بگیره و خودشو ازم جدا کنه ولی هیچ جوره تسلیم نشدم. حسابی خسته شده بودم ولش کردم و جوری نشستم روش که پاهام لای پاهاش باشه و کصم رو کصش بخوره. بعد خودمو تکون دادم. فحش میداد و جیغ میزد. با دستاش سینه هامو مثل چی فشار میداد که باعث میشد بیشتر حال کنم. من یه شلوارک نازک پام بود اما اون شلوار لی پوشیده بود. نشستم رو سینه هاش تا شلوارشو در بیارم و به زور دراوردم از پاش. شورت سفید پوشیده بود که تحریک شدم و سرمو چسبوندم به لای پاهاش و از روی شرت چند تا لیس به کصش زدم. بعد کناره های کصش و روناشو بوسیدم و مک میزدم. از روش پاشدم که نفس کم نیاره و شلوارک خودمو سریع دراوردم و کصمو گزاشتم رو کصش. فقط شورت ها این وسط مزاحم بودن. سرمو چسبوندم به قفسه سینش و از روی تیشرتش سینشو گاز گرفتم. با اون دستم اون یکی سینشو مالیدم و بعدم گردنشو گرفتم و لباشو خوردم. زبونمو کردم تو دهنش و زبون بازی کردم باهاش. بین کسمون خیسی احساس میکردم‌. با دستام کمرشو گرفته بودم و زبونشو میمکیدم. هر دومون اه و ناله میکردیم. خیلی وقت بود تسلیم شهوت شده بود و حالا پاهاشو سفت کرده بود و کسامون بهم چسبیده بود. شروع کردم تیشرت و نیم تنش رو درآوردم و لباسای خودمم کندم. بعد خوابیدم روش. اوففف سینه هاش رو سینه هام بود و خودمونو بهم میمالیدیم. بدنشو سفت میکرد و منو به خودش مثل چی فشار میداد. جامونو عوض کردیم و اون اومد روم و پاهامو گذاشت رو شونه هاش و نشست رو کصم. انقدر کس مالی کردیم که صدامون خونه رو برداشته بود. خسته شد و افتاد روم. منم دیگه حالی برام نمونده بود و گفتم بریم رو تخت. خودشو انداخت رو تخت و منم رفتم لای پاهاش و کس و کونشو لیس زدم تا چند تا جیغ زد و سرمو بیشتر به کصش فشار داد و ارضا شد.
منم چسبیدم بهش و پاشو انداختم رو پام و خوابیدیم تو بغل همدیگه. بغل گوشش برای اولین بار قربونش رفتم. خیلی حس عجیبی بود. ارضا نشده بودم و هنوز هورنی بودم‌. شروع کردم به حرفای سکسی و نشستم روی کصش. اونم سینه هامو میمالید و لبامو خورد و حسابی زیرم بالا و پایین شد تا ارضا شدم. دیگه پارتنر شدیم و هر جایی بشه یه حالی بهم میدیم.

نوشته: سحر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.