رفتن به مطلب

kale kiri

ارسال‌های توصیه شده

     خواهرزن × داستان سکسی × داستان خواهرزن × سکس خواهرزن × خواهر زن ×

خواهرزنم زیبا

سلام دوستان داستانم واقعیه ولی دست به قلمم خوب نیست داستان ازاونجایی شروع شد که من همیشه باخاهرزنم شوخی میکردم اونم زیاد اهل شوخیهای سکسی بود یه روز من وخاهرزنم اسمشو میزارم زیبا داشتیم تی وی نگاه میکردیم من تکیه داده بودم اونم کنارم بمن تکیه داد دستم پشت سرش بود وهی بهم تیکه مینداخت ومن بادستم به خودم فشارس میدادم کم کم بیشتر فشارش دادم تا سینهاش به سینهام میخورد دیگه شوخیهامون زیاد شد واون خواست از دستم دربره که گرفتمش روزمین غلط میخورد منم همینطوری غلتیدم روش که کیرم افتاد اای پاهاش هی خودشو تکون میداد ومنم داشتم کیرمو ازپشت لای پاهاش می‌مالیدم که ابم تو شلوارم اومد از تکون خوردنام زیبا فهمید ابم اومد گفت بلند سو یکی میاد میبینه بده بلندسدم رفتم خونم شبش دوباره اومدم خونشون کم کم با شوخی بهش فهموندم که موقع شوخی کردن وقتی روش خابیدم ابم اومده که خودش گفت متوجه ترضاشدنم شده وباخنده گفت انگار خوشت اومده از مالیدنم گفتم اره خیلی کیف داد مخصوصاکه اولین بارم بود یه دختر را اینطوری میمالم گفت بازم میخای گفتم اگه تو بخای که من از خدامه گفت بریم تو خونه که کسی نباشه ولی نشد خونواده اش بودن نمیشد گفتم باشه فردا مه صبح میام قبول کرد وبوسش کردم ودستمو بردم لای پا هاش وکسشو کمی مالیدم ورفتم خونه فردا نه صبح رفتم خونشون کسی نبود تنهابود گفت همه رفتن گوسفنهارو بدوشن من وزیبارفتیم اتاق خلوت خونشون زیبا خوابید چپه منم روی روناش نشستم وشلوارشو باشورتش تا رونش کشیدم پایین واااااای چه کون قشنگ وسفیری داشت یه دونه موهم نداشت خیلی نرم وسفید وخوش فرم بود دست کشیدم به کونش وروناش کیرمو دراوردم وتف ردم کله کیرمو گذاشتم لای پاهاش وخابیدم روش اخ چه لذتی داشت خیلی کیف کردم شونهاشو گرفتم وشروع کردم عقب جلو کردم لاپای کردن زیباهم سکوت کرده بود وچشتشو بسته بود دوسه دیقه لاپایی کردم تا ابم اومد بلند شدم ورفتم بیرون اونم خودشو تمیز کرد ورفت همون روز دوبارهبتهم رفتیم سرزمین کشاورزی زیر الاچیق لختش کردم وکونشو میمالیدم وکسشو با انگشت براش میمالیدم گفت میخایی کسمو بکنی گفتم اره ولی مگه پرده نداری گفت بخاطر مریضی که داشته پردشو ازدست داده گفتم مهمنیست چیشده مهم اینه که امروز کستو میکنم خابید رو چادرش که پهن کرده بود منم روش خابیدم ازپشت لای پاهاش گزاشتم وخودش کیرمو بانگشتاش با کوسش تنظیم کرد گفت فشار بده بااولین فشار تاته کیرمو کردم تو کوسش اخ انگار تو ابرا بودم زیبا زیر کیرم خوابیده بود و کیرم تادسته تو کوسش بود چند دقیقه تلمبه زدم ابم اومد گفت بلند شو بریز رو کمرم منم درش آوردم تمام ابمو ریختم رو کمرش زیبا واقعا خیلی خوشگله تقریبا شبیه هدیه تهرانی هست ولی خیلی سکسیتر واهل شوخی وجذاب امیدوارم خوشتون اومده باشه دیگه زیاد باد نیستم بهتر بنویسم ببخشیدا

نوشته: فری

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.