رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

     مرد میانسال × مامان × بیغیرتی × سکس مامان × داستان مامان × داستان سکسی × سکس بیغیرتی × داستان بیغیرتی × سکس مرد میانسال × داستان مرد میانسال ×

از فانتزی بی‌ غیرتی تا واقعیت - 1

اولین باره که خاطره ای می‌نویسم اصراری هم ندارم باور کنید واقعیه یا نه
اگه استریتی و غیرتی هستی با خوندن حرفام الکی وقتتو هدر نده و توهین نکن.
آریا هستم قدم ۱۷۰ وزنم ۵۶ ساکن کرج بر‌خلاف بقیه گی های کونباز کون قلمبه و رون گنده ای ندارم😁.
تک فرزندم با مامانم زندگی میکنم میدونه همجنسگرام ولی اینجوری هم نیست ک جلوی هم راجب مسائل جنسی حرف بزنیم
مامانم فریبا آرایشگره ۴۰سالشه قدی متوسط با اندامی معمولی داره.
فروردین ماه امسال از طرف یکی از دوستام بلیط رایگان استخر گرفتم از فضای بسته و شلوغ خوشم نمیومد ولی هم حوصلم سر رفته بود هم گفتم شاید برم یه کیسی پیدا کنم
وارد استخر شدم مسئول اونجا گفت گوشواره هاتو در بیار بعد برو داخل، وارد رختکن شدم پیرسینگ هامو در آوردم داشتم مایو میپوشیدم متوجه نگاهای یه آقایی شدم نگاهش کردم ولی نه اصلا کیسم نبود دو سه بار آروم صدام کرد ولی بی اعتنایی کردم و بیخیال شد
نیم ساعتی گذشتو دیدم خبری نیست از آب اومدم بیرون که برم دیدم یه آقایی لبه استخر نشسته بود منو دید بهم لبخند زد نگاهش کردم دقیقا همون چیزی بود که میخواستم ریش های جوگندمی قد متوسط (۱۷۵) و بدنی ورزیده و پوستی سفید
لبه استخر نشستم و بهش لبخند زدم
سر حرفو خودش باز کرد و گفت خراب شده مملکت که نیست به همه چی گیر میدن
*آره واقعا تو ایران همه چی اجباریه
+داشتی میومدی یکم عقب تر بودم دیدم مسئول استخر گفت گوشواره هاتو در بیار
منم الکی گفتم آره گفتش اینجوری داستان درست میکنی اینجا
خندید و گفت البته حقم داشتا ماشالا خیلی خوشگلی
*ممنون که الکی تعریف میکنی
+الکی نیست هم فیست خوبه هم بدنت یه ذره هم شکم نداری
سرمو انداختم پایین و دیگه نمیدونستم چجوری بلاسم
حرفو ادامه داد:بچه همینجایی؟
*ن ولی خونمون نزدیک اینجاست شما چی؟
+من بچه همینجام، گفتم اگه میخوای برسونمت البته اگه مزاحم نیستم
*اتفاقا میخواستم الان برم
+باشه من پنج دقیقه زودتر میرم چون ماشینم خیابون پایینی پارکه جلو در استخر وایمیسم
*اگه نمیتونی برسونی راحت بگو، ماشینت چیه؟
+من اهل پیچوندن نیستم ماشینم ۲۰۶ سفيده
از استخر اومدم بیرون دیدم منتظرم وایساده منو دید صدام کرد هی بچه بشین بریم.
تو ماشینش نشستم همین که حرکت کردیم گفتم راستی اسمت چیه؟
+جدی جدی پیر شدما اسمم کیوانه تو چی؟
*من آریا هستم مجردی؟
+مجرد مجردم کلا ازدواج نکردم چند سالته عزیزم؟
*۱۹ سالمه شما چی؟
+منم ۴۶سالمه دانشجویی؟
*نه دانشگاه نرفتم سرکار میرم اپراتور لیزرم
+من اگه بخوام موهای بدنمو لیزر کنم هزینش چقدر میشه
*وا چرا میخوای بری لیزر بنظرم جذابیت یه مرد به موهای بدنشه
+آخه خانما دوست دارن

    اونا جنس شناس نیستن خخخ
    +شما که جنس شناسی بگو ببینم جنس ما خوبه؟
    دیگه پرو شده بودمو دست به بازوهاش گرفتم و گفتم گفتم بازو بگیر تا بگم
    بازو گرفت و گفتم اصل جنسی شما خخخ
    +تو که خودت یه چیز دیگه ای لامصب چجوری بدنت یه تار مو هم نداره حتی صورتمم مثل دخترا بی موئه
    *خب لیزر کارما لیزر میکنم
    +جون دیگه ترنسی؟
    *ن گی ام شما چی بایسکشوالی؟
    +چی چی؟
    *یعنی دوجنسگرا هم به پسر حس داری هم به دختر
    +آره ولی پسر مثل تو تمیز و کم‌سن دوس دارم، خانوادت میدونن اینجوری هستی؟
    آره میدونن وقتی بچه بودم بابامو از دست دادم و با مامانم زندگی میکنم
    +خدا رحمتش کنه
    *ممنون عزیزم
    دست کشید به رونمو گفت با اینکه لاغری ولی بدنت نرمه ها
    سرمو رو شونم گذاشتم و همدیگرو بوسیدیم کارمون به لب بازی نرسید گفتم اینجوری استرس میگیرم
    +باشه عزیزم منم تو ماشین دوست ندارم ولی تو بدجور تحریکم کردی
    *تنها زندگی میکنی؟
    +آره الان میای بریم خونم؟
    *امشب نمیتونم ولی فردا اکیم
    +نیستم فردا شیفتم تا سه روز
    *مگه شغلت چیه؟
    +آتش‌نشانم امشب هیچ جوره نمیتونی بیای؟
    *نه آخه به مامانم قول دادم باهاش شام برم بیرون
    +باشه عزیزم بمونه سه روز دیگه
    شماره گرفتیمو منو رسوند
    تو این چند روز خیلی کم در حد چند دقه چت کردیم چون موقع شیفت وقت نمی کرد گوشی دستش بگیره عکس کیر و کون دادیمو راجب اینکه تو سکس چیکار میکنیو اینا حرف زدیم، کیرش ۱۵ سانت با قطری تقریبا کلفت بود
    روز موعود رسید و هماهنگ کردیم عصر برم خونش یه تیشرت سفید با یه شلوار آبی تنگ کوتاه پوشیدم یه کرم پودر ملایم زدمو لبامو یه مداد کالباسی رنگ زدم
    رسیدم خونش درو باز کرد و روبوسی کردیم
    +کاپوچینو دارم آبمیوه هم هست کدومو میخوای؟
    *اگه آب خیلی خنک داری بیاری یکم تشنمه
    +ناهار خوردی؟
    *آره عزیزم ساعتو نگاه
    +خلاصه تعارف نکنی خرت پرت هست
    نشست کنارم و گفت حس میکنم راحت نیستی انگار معذبی
    لبامو آوردم جلو و شروع کردیم از هم لب گرفتن سرمو چسبوندم به سینش و بغلش کرده بودم صورتمو بوس میکرد و دستاش رفت رو کونم
    تاپشو در آورد با موهای سینش بازی می‌کردم اونم گردنمو لیس میزد پاشدیم منو چسبوند به دیوار و خودش رفت سمت کونم شلوارمو کشید پایین و آروم اسپنک زد و لپ کونمو گاز گرفت
    چ کون کوچولوی خوشگلی داری
    دوباره سرپا وایساد و چسبید بهم
    زبونشو رو نوک دماغم کشید و گفت بچه چه دماغ خوشگلی داری عمله؟
    *آره عمله😊
    از زیر تیشرتم سینمو میمالید و منم سرمو چرخوندم عقب و بهش لب میدادم شلوارکشو درآورد و و کیرشو از رو شورت به کونم چسبوند دستمو بردم عقب و با کیرش ور میرفتم
    رو مبل نشستو پاهاشو باز کرد
    روبروش زانو زدم که براش ساک بزنم
    کیرشو آروم کردم تو دهنم و لیسش میزدم
    سرمو فشار داد که کیرشو کامل بخورم
    یکم تند تر کیرشو تو دهنم میکردم سرمو گرفت و فشار میداد منم کیرشو تا ته تو حلقم میکردم
    رفتم پایین تر خایه هاشو لیس میزدم ناله های مردونش بلند شده بود و گفت چند بار حلقی بزن بعدش بکنمت
    سرمو عقب جلو میکرد و خودش تو دهنم تلمبه میزد کیرشو در میاورد رو لبام میمالیدو دوباره تو دهنم تلمبه میزد بعد چند دقیقه گفت
    بسه بریم تو اتاق میخوام کونتو بکنم
    رو تخت نشست پاهاشو باز کرد و کاندوم رو کیرش کشید و گفت بیا بشین روش خودت آروم آروم بکنش داخل
    از جیب شلوارم زایلوژل در آوردم و به سوراخم مالیدم تا قشنگ بی حس بشه
    کیرشو گرفتم و دم سوراخم گذاشتم سرش رفته بود داخل که سعی کرد کیرشو فشار بده گفتم بزار خودم انجام بدم اینجوری دردم میگیره
    لبامو تو دهنش کرد و شروع کرد به خوردنشون رفت پایین تر و نوک سینمو با زبونش قلقلک میدادو خیلی حشری میشدم
    کیرش تا نصفه تو کونم بود یهو یه فشاری داد کل کیرش رفت داخل
    اومدم پاشم نگهم داشتو گفت نترس دردش میخوابه آروم باش بزار لذت ببریم
    آروم آروم تلمبه میزد ولی درد داشتم
    +زیر کیرم حال میکنی میخوام زیرم آبت بیاد
    *آره خیلی حال میده زیر کیر کلفتت ( خیلی ام کلفت نبودا ولی حرفای وسط سکسه دیگه)دارم جر میخورم
    بی حسی اثر کرده بود و دردم خوابیده بود
    کیرمو با روغن بدن چرب کرد و برام جق میزد
    دیگه خودم رو کیرش بالا پایین میشدم دستامو رو به عقب خم کردم و رو پاهاش گذاشتم شدت تلمبه هاش محکم تر شده بود و داشتم لذت می‌بردم کیرشو تا خرخره تو کونم حس میکردم
    ناله هام بلند شده بود و گاییده شدنم رو تماشا میکردم کیرمو ول کردو با جفت دستاش لپای کونمو گرفته بود و تند تند تلمبه میزد
    زیر بیضه هام ی حس عجیبی داشتم همینجوری که کیرش تا ته عقب جلو میشد منم با دستم برا خودم جق میزدم نتونستم خودمو کنترل کنمو آبم اومد
    محکم تلمبه میزد و دوباره حس لذت جاشو به حس درد داده بود تو چشمام نگاه کردو گفت لب بده لبامو گاز میزدو شدت ضربه هاش تند تر شد آهی کشید و کیرشو ثابت نگه داشت متوجه شدم ارضا شده
    لبخندی زد و گفت فوق العاده بودی عزیزم
    با استرس اینکه کیرشو کثیف نکرده باشم از روش بلند شدمو صورتشو بوس کردمو گفتم تو ام خوب کونمو جر دادیا
    خندید و گفت جون خیلی حال داد.
    رفتم خودمو شستم لباسامو پوشیدم که برم دستمو گرفت و گفت کجا میخوای بری مگه فقط برا سکس اومدی؟
    *نه گفتم مزاحمت نشم چون بعد سکس دیگه اون حس اولو بهم نداری
    +تو رفیق منی اگه بیکاری با هم شامو بریم بیرون
    *اینجوری حس بهتری دارم که به چشم سوراخ بهم نگاه نمیکنی
    +عزیزی، همه چی که سکس نیست
    شامو بیرون خوردیم و منو رسوند
    خیلی زود صمیمی شدیم و هر روز صبح بخیر میگفتو شبا هم قبل خواب چت میکردیم
    هفته بعدش دوباره رفتم پیشش
    از قبل گفته بودم لباس فرمشو بپوشه و اینجوری سکس کنیم
    وارد خونش شدم یه شلوار پارچه ای سرمه ای تیره با پیراهن سفید که آرم آتش‌نشانی روش بود سگک کمربندش برق میزد
    خیلی تو اون لباس جذاب شده بود
    منو بغل کرد و صورتمو میبوسید
    لباشو بوسیدم و لب پایینمو لیس زد
    رژلب زدی؟ با لبخند گفتم آره
    +جون قربون اون لبای خوشگلت بشم تو اینقدر خوشگلی نیازی به آرایش نداری
    لبامو تو دهنش میک میزدو تیشرتمو زود در آورد سرمو چسبوند به سینش دکمه های پیرهنشو باز کردم و دست به موهای بدنش میکشیدم و بدنشو لیس میزدم
    موهای بدنش زیر زبونم یه حس خیلی خوبی بهم میداد
    سرمو فشار داد پایین که کیرشو برم بخورم
    زانو زدم و از پایین به چشماش نگاه میکردمو و گفتم میشه امروز با دهن برات بیارم آخه شکمم شله(اسهال)
    +آره عزیزم ولی کار خودت سخت تر میشه چون با خوردن یکم دیرتر میاد
    زیپشو باز کردم و از لای زیپ شلوارش کیرشو تو دهنم کردم و سر کیرشو لیس میزدم و دوباره تو چشماش نگاه میکردم
    +همشو بکن تو دهنت آفرین
    کمربندشو باز کردمو کیرشو تو دهنم کردم سرمو هل میداد تا کیرشو تا ته بخورم
    داغی کیرش حشریم میکرد و باعث میشد پر تف و حلقی براش بخورم از قبل زمینه بی غیرتی رو داشتم و یه وقتا مردای جذاب رو با مامانم تصور میکردم و جق میزدم
    کیرشو تو دهنم میکردمو تصور میکردم مامانم جای من داره ساک میزنه لذتم دوچندان میشد
    سرمو نگه داشتو خودش تو دهنم تلمبه میزد
    *عزیزم لطفا آروم تلمبه بزن میخوره ته گلوم عوق میزنم
    +باشه جیگرم آروم دهنتو میگام تا اذیت نشی
    دهنمو نگه داشته بودم و کیرشو عقب جلو میکرد دلم میخواست جلوی من مامانم براش ساک بزنه و گاییده بشه
    خایه هاشو کردم تو دهنم و آروم میک میزدم و میلیسیدم
    دستمال کاغذی رو گذاشتم زیر کیرم و شروع کردم به جق زدن سرمو بالا آورد و کیرشو با دستش گرفته بود و هی میکرد تو دهنم و در میاورد چند بار کیرشو رو صورتم کوبیدو تف انداخت و شروع کردن با کیرش ور رفتن یکم که گذشت سرمو گرفتو کیرشو فشار داد
    تو دهنم اینبار تند تند تلمبه میزدو کیرش ته حلقم میخورد یهو یه ناله ای کرد و آبشو تو دهنم ریخت چند ثانیه آبشو تو دهنم نگه داشتم و آخرین لحظه صحنه گاییده شدن کس مامانمو تصور کردم و آبمو آوردم
    زود رفتم دستشویی دهنمو خالی کردم آبش خیلی تلخ بود
    بهش گفتم میرم دوش بگیرم
    از حموم بیرون اومدم موهامو سشوار کشیدم اومدم کنارش نشستم یهو گوشیش زنگ خورد یه زنه بود بهش گفت بیاد دنبالش برن بیرون اینم الکی گفت گرفتارمو نمیتونم بیام
    چوس کنو زدم به برقو سرم پایین بود و اخم کرده بودم
    ازم پرسید چیزی شده یهو ناراحت شدی؟
    *ن چیزی نشده فقط زودتر میرم که تو ام به قرارت برسی
    +من که قراری ندارم دیدی ک بهش گفتم نمیتونم بیام
    *نگفتی نمیتونی محترمانه پیچوندیش
    +عزیزم من نمیدونستم ناراحت میشی وگرنه جلوت باهاش حرف نمیزدم
    *چ فرقی میکنه جلوم یا تو نبودم حرف بزنی البته ببخشید مشکل از منه چون خودم وقتی با تو ام به مرد دیگه ای فکر نمیکنم همچین فازی روت داشتم
    +اگ تو مال من باشی بخدا من کمربندمو برا کسی باز نمیکنم
    *آره دیدم تو اینستات دویستا ترنس و گی رو فالو کردی
    +همرو آنفالو میکنم تو با من باشی کسیو نمیخوام
    بغلش کردمو سرمو بوس میکرد تو چشماش نگاه کردمو گفتم فقط مال منیا
    +فقط فقط برا توام عزیز دلم، توام حق نداری با هیچ مردی باشیا
    یکم حرفای عاشقانه زدیمو و گفت بریم شام بیرون
    *شام ک نمی‌تونم ولی یه آبمیوه تو راه باهم میخوریم
    دو ماهی گذشته بود ما خیلی باهم راحت تر شده بودیم و فاب هم بودیم اکثر مواقع که سکس می کردیم همش مامانمو باهاش تصور میکردمو ارضا میشدم ولی دلم میخواست یه بار سکس مامانمو باهاش ببینم اصلا چجوری به کیوان بگم ،گیریم گفتم اونم قبول کرد چجوری مامانمو راضی کنم ،دنیای واقعی مثل این داستان ها نیست که از سوراخ در سکس مادرتو فول اچ دی نگاه کنی یا یه پنجره بالای اتاق خواب داشته باشی
    چند باری بحث بی غیرتی رو تو چت ها راه انداختم مثلا گفتم وای چقدر این داستان های بی‌غیرتی زیاده شده طرف زنشو میده مردای دیگه میکنن
    واکنشش معمولی بود و گفت این چیزا شاید برا طرف لذت بخش باشه ولی بعد یه مدت زندگیش خراب میشه
    *چرا خراب شه شاید رابطشون بهتر بشه
    +نه من میدونم بعد یه مدت زنه دیگه از شوهرش حرف شنوی نداره و رابطشون میپاچه
    *از کجا اینقدر مطمئن حرف میزنی؟
    +میدونم دیگه چون ۶ سال پیش یه تجربه ای داشتم ولی حضوری میگم اینجوری می‌ترسم ناراحت بشی
    *چه ناراحتی خودت داری میگی شیش سال پیش من که نبودم اون موقع
    +ما یه رفیقی داشتیم چند سالی بود از رفاقتمون می‌گذشت خیلی باهم عیاق شده بودیم‌ جوری ک باهم میرفتیم کوص میکردیم این با من راحت شدو گفت یه ساله با دوست دخترش تو یه خونه زندگی میکنه،دوس داره دوست دخترشو جلوش بکنم اولش نه آوردم ولی خب برا خودمم جذابیت داشت.
    حرفشو قطع کردم و گفتم خب چی شد دختره پا داد؟
    +آره دو بار هم جلو رفیقم کردمش ولی بعد یه مدت رفیقم ازم سرد شد منم پیگیر شدم که چرا رفتارات باهام اینجوری شده جواب داد تو باعث شدی زندگیم بهم بخوره دوس دخترم دیگه آدم حسابم نمیکنه جلو من با مردا چت میکنه
    *تو چیکار کنی خودش ازت خواسته
    +آره ولی دیگ روش نمیشد منو ببینه
    خلاصه بگم هم رفاقت ما بهم خورد هم رابطه اینا، تازه این دوس دخترش بود حالا فرض کن طرف زنشو بده یکی دیگه بکنه.
    یه روز قرار بود برم پیشش با هم شراب بخوریم و قرار سکسی نداشتیم چون من وقتی مشروب میخورم نمیتونم سکس کنم
    چند تا پیک زده بودیم فاز دردو دل گرفتو از بدی هایی که برادر بزرگش در حقش کرده بود گفت که حتی بعد مرگش هم نتونسته ببخشتش
    منم سفره دلمو باز کردمو گفتم تو بچگی مامانم بخاطر اعتیاد از بابام جدا شد آخر سرم بابام سر همین مواد اور دوز کرد و فوت شد
    دستمو گرفت و گفت هی غصه نخور اون روزا دیگ تموم شدن
    سرمو رو شونش گذاشتم و گفتم بیچاره مامانم چقدر سختی کشید بخاطر من قید مهریه رو زد تا حضانتمو بگیره
    بغلم کرد و دلداریم میداد
    یهو حس بی غیرتیم فعال شد به بهانه تعریف خاطره عکس دوتایی مامانمو و خودمو نشون دادمو گفتم اینجا ۱۳ بدر پارساله
    +خدا مادرتو برات حفظش کنه
    *بیچاره تنهاست هیچ تکیه گاهی نداره دلم براش میسوزه
    +مگه رفیق نداره؟
    *رفیق که برا آدم تکیه گاه نمیشه رفیق واسه سرگرمیه
    +ن منظورم رفیق آقاس
    *فکر نکنم آخه از سرکار مستقیم میاد خونه
    دوباره یه عکس از مامانم نشون دادم اینبار با لباس خونگی وگفتم بنظرت قیافه مامانم خوبه؟
    سرشو پایین انداخت و گفت من چی بگم آخه
    *فرض کن منی وجود نداشتم اگه مامانمو میدیدی ازش خوشت میومد؟
    +این چ سوالیه من چی بگم آخه
    *بابا فقط ی نظر خواستم ازت میخواستم بدونم کلا نظر مردا راجب مامانم چیه
    +من کلا زن زیر ۳۲.۳۳ سال دوست دارم اما خب فیسش خوبه بدنشم که نمیدونم
    با خنده و شوخی گفتم حیف عکس بدنشو ندارم وگرنه نشونت میدادم
    +زشته این حرفا رو نزن
    *حالا انگار همین الان کردیش حرفه دیگه
    +شوخیشم خوب نیست اصلا
    با خنده گفتم والا شوخی نکردم کاملا جدی بود میخواستم مامانم یه لذتی ببره من خیلی به فکرشم خخخ.
    +اون سوالای و حرفا راجب نفر سوم اینا رو از عمد میپرسیدی؟
    *آره میخواستم بدونم کلا این کاره هستی یا نه ولی فهمیدم نمیتونی مامانمو بکنی
    +گفتنش خوبیت نداره زیر یه هفته میتونم بیارمش خونم ولی این چیزا آخرش جز پشیمونی چیزی نداره
    *آره راست میگی تو واقعیت از حسادت میمیرم با کسی ببینمت
    +سعی کن از این فکرا بکشی بیرون و به فانتزی هات بالو پر ندی
    حرفاش منطقی بنظر می‌رسید ولی مغز من یه چیزو میخواست دیدن سکس مامانم و کیوان
    یه شب باهاش قرار داشتم پیام دادم گفتم من شب میمونم پیشتا
    +ای جونم منو این همه خوشبختی محاله😍
    رفتم خونش یکم تو بغل هم بودیم شام خوردیم و فیلم دیدیم موقع خواب بغلش کردم صورتمو می بوسید و قربون صدقم میرفت دست به کونم کشید و انگشتشو خیس کرد و با سوراخم بازی میکرد
    سوراخمو باز بسته میکردم و حشری شد شروع کرد ازم لب گرفتن صورتمو گرفته بود و لبامو تا جایی که میتونست تو دهنش میکرد و میک میزد
    لباسامون در آوردیم و گفت دراز بکش سرتو بزار لبه تخت میخوام کیرمو اینجوری بکنم دهنت کیرشو تو دهنم کردم و شروع کردم به خوردن کیرش آروم دهنمو عقب جلو میکردمو سعی میکردم تا ته براش بخورم تخماشو تو دهنم کردم و لیس میزدم سرمو گرفتو کیرشو کرد تو دهنم و یکم تند تلمبه میزد دستمو زدم به رونشو گفتم اینجوری گردنم درد میگیره
    حالت 69 شدیم تف انداخت رو کیرم و برام جق میزد منم شروع کردم به خوردن کیرش تا نصفه تو دهنم میکردمو درمیاوردم یهو آروم گفت از مامانت بهتر میخوریا
    حرفش خیلی تحریکم کرد و تند تر کیرشو ساک زدم و گفتم مامانم هم مثل من آبتو خورده؟
    +آره اونم عین خودت وقتی کیرمو میبینه حرف گوش کن میشه هر کاری میگم انجام میده
    دارکوبی براش میخوردم و از دور دهنم آب دهنم می‌ریخت نفس کم آورده بودم ولی سرمو فشار میداد و تو دهنم تلمبه میزد کیرشو کشیدم بیرون و گفتم خیلی تند تلمبه میزنی بالا میارم یهو
    میمیک صورتشو جدی کرد و گفت امشب مامانتو پیچوندم تا تو رو بکنم پس ناز نکن وگرنه میرم پیش خودش
    نقطه ضعفمو فهمیده بود و میدونست چیکار کنه
    سرمو نگه داشتم و شروع کرد کیرشو تو دهنم عقب جلو کردن ولی اینبار به شدت قبل نبود دو دقیقه ای تو دهنم تلمبه زد و گفت بسه میخوام بکنمت
    کاندوم کشید رو کیرش و گفت داگی شو
    زایلوژل و رو سوراخم خالی کردمو کونمو قمبل کردم
    آروم سر کیرشو فشار میداد و دم سوراخم بازی میداد هر فشاری که میداد یکم از کیرشو تو کونم جا میکرد تا نصفه تو بود یهو ی فشار محکم داد کیرش تا ته رفت توش
    اومدم خودمو جلو بکشم از شونم گرفتو گفت آروم میکنم تکون نخور
    کیرشو تا ته تو سوراخم میکردو در میاورد درد کل وجودمو گرفته بود و لبه تختو گرفته بودم و می‌گفتم تو رو خدا بسه اینجوری نمیتونم
    +مامانت عاشق این مدل بود همیشه میگه اینجوری کوصمو بگا
    یکم شل شدمو و ادامه دادم: کوص مامانم تنگه یا کون من؟
    +معلومه کون تو،ولی کوص اونم واسه تنوع میگام
    دردمو فراموش کردم و کیرم راست شدو باهاش ور میرفتم؛ وقتی کوصشو میکنی حال میکنه؟
    +آره دیوونه کیرمه همیشه زنگ میزنه میگه پسرم تا عصر خونه نیست بیا منو بکن
    پوزیشن رو عوض کردیمو و بالشت گذاشت زیر کمرم پاهامو باز کردم اومد بین پام و کیرشو گذاشت دم سوراخم
    +دیگه ناز نکنی وقتی دارم میگامت خوب؟
    *چشم ببخشید هرکاری دلت میخواد بکن
    کیرشو فشار داد و شروع کرد تلمبه زدن در حین اینکه زیر کیرش گاییده میشدم برا خودم جق میزدمو تو چشماش نگاه میکردمو می‌گفتم حال میکنی منو مامانمو میکنی؟
    +آره خیلی حال میکنم، تو و مامانت تشنه کیرمید اون جنده از عقب راه نمیده ولی این سری هر طور شده از کون میکنمش
    لذت بی غیرتیم تو اوج خودش بود بهترین حس دنیارو داشتم حرفاش دیوونم کرده بود
    حس کردم داره آبم میاد دیگه جق نزدم
    خودشو خم کرد و ازم لب میگرفت و منم صورتشو بوس میکردم و می‌گفتم قربون بکن مامانم بشم که اینقدر خوشگله
    لبامو میک میزد و تلمبه هاش خیلی محکم شده بود و بدون وقفه میکرد زیر بیضه هام دوباره یه فشاری حس میکردم یهو با تلمبه محکمی که خوردم آبم پاچید و دهنم از لذت زیاد باز مونده بود
    بعد اینکه آبم اومد درد زیادی تو سوراخم حس میکردمو شدت تلمبه هایی که میزد محکم شده بود تند تند نفس میزد گفت وای مادرتو گاییدم بچه چ کونی داری این کون فقط مال منه ناله ای کرد و آبش اومد نفس عمیقی کشید و کنارم دراز کشید
    نگام کرد و لبخند زد مثل همیشه عالی بودی
    رفتم تو بغلش و سینشو بوس میکردم
    صورتمو بوسید تو چشمام نگاه کرد :راضی بودی؟لذت بردی؟
    *لذت چیه زیر کیرت بدون جق زدن آبم
    اومد بهترین حس دنیارو داشتم اون لحظه
    صورتمو بوسید و گفت خوشحالم که تو ام حال کردی.
    چند روز بعد باهم رفتیم بیرون دور بزنیم داشت رانندگی میکرد نگاهش کردمو با لبخند گفتم ولی اون روز خیلی خوب تو نقشت فرو رفته بودی یه لحظه باورم شد
    +من بخاطر اینکه تو لذت ببری همه کار میکنم
    چشمامو ریز کردمو نگاهش کردمو گفتم؛ یعنی خودت اصلا لذت نبردی؟ اون حرفا تحریکت نمیکرد؟
    +من همیشه با تو بهترین لذتو میبرم
    دست رو کیرش گذاشتم باهاش ور میرفتم یعنی اون لحظه دوس نداشتی کوص مامانمو بکنی؟
    +من خیلی تورو دوست دارم نمیخوام از دستت بدم فقط همینو بدون خیلی برام با ارزشی
    *هی فقط حرفه واقعی که نیست
    کیرش نیمه راست شده بودو و گفت؛ اگه تو بخوای میتونیم واقعیش کنیم البته اگه تو بخوای وگرنه خودت برای من کافی هستی
    *شوخی میکنی دیگه؟اونوقت شماره مامانمو بدم بگی ببخشید خانم پسرتون بی غیرته میشه شمارو بکنم؟ بعدش گیریم راضیش کردی من چجوری سکس شمارو ببینم نکنه از سوراخ در؟
    خندید و گفت من دیوونه مثلا آدرس آرایشگاه رو بدی سر خیابونش وایسم از کار تعطیل میشه برم سر راهش، تو خونم دوربین دارم به گوشیم وصله میتونم به گوشی تو وصلش کنم ما سکس میکنیم تو راحت میبینی حتی بدون نویز😁.
    رنگم عوض شد استرس کل وجودمو گرفته با ناراحتی گفتم یعنی چی دوربین داری؟ از همه سکس هامون فیلم گرفتی؟من بهت اعتماد داشتم
    +هی دوربینم حال و آشپزخانه و در ورودی رو میگیره داخل حموم و اتاق خواب نیست که بعدش من وقتی خونه نیستم روشنه وقتی میرم خونه خاموش میکنم
    عصبی شده بودمو گفتم خیلی کارت زشت بود چرا از اول نگفتی خونت دوربین داره؟
    +چون وقتی خونه بودم خاموش بود من آدم لاشی نیستم الانم بگیر گوشیمو بگرد ببین فیلمی ازت دارم یا ن
    گوشیشو گرفتم و همه جاشو گشتم ولی خبری نبود با خجالت گفتم بهم حق بده یه لحظه ترسیدم خب.
    +حساب منو با تموم مردایی که دیدی جدا کن من اهل اذیت و این حروم زاده بازیا نیستم، اخم کرد و ناراحت شد
    زدم به شونشو صورتشو بوس کردم :عزیزم حالا ناراحت نشو دیگه منم خیالم راحت شد الانم اخماتو باز کن راستی متاسفانه مامانم ماشین داره، ماتیز سفید😊.
    +خب میخوای آروم بزنم به ماشینش بعد به بهانه تعمیر گاهو اینا باهاش آشنا شم
    *لازم به این همه خشونت نیستش میتونم بهش بگم مامان فلان روز ماشینو لازم دارم خیلی راحته.
    +آفرین اینجوری بهتره
    *البته اگه بتونی مخشو بزنی
    با پوزخند گفت بهت گفتم زیر یه هفته تو خونمه
    *آخه میدونی تو دلم یه جورایی می‌ترسم با مامانم اکی شی کلا منو فراموش کنی
    +این چ حرفیه تو عشق منی هیچکس نمیتونه جای تو رو بگیره اصلا بیخیالش نمیدونم چرا این حرفو زدم اشتباه از من بود
    *ن آخه خیلی دوست دارم یه بار سکس مامانم با تو رو ببینم ولی قول بده فقط یه باره بعدش تموم
    +گفتم که بیخیالش من فقط خودتو میخوام.
    *اذیت نکن دیگ بدجور تحریکم کردی اکیه؟
    +باشه یه بار میارمش بعدشم تموم فقط بخاطر اینکه تو لذت ببری، بعد اینکه کارمون تموم شد فیلمو از تاریخچه دوربین پاک کن.
    دستمو گذاشتم رو کیرش که راست شده بود و گفتم یعنی میخوای بگی این کیر خوشگلت به هوای کردن کوص مامانم راست نشده؟
    خندید و روشو اون طرفی کرد
    قرار شد چهارشنبه غروب ساعت ۶ ماموریت مون رو شروع کنیم خیلی هیجان داشتم تا فانتزیم به واقعیت بپیونده و لحظه شماری میکردم تا روز موعود برسه

ادامه دارد

نوشته: آریا

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.