رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

 خیانت × زن شوهردار × داستان سکسی × داستان زن شوهردار × سکس × سکس زن شوهردار × داستان زن متاهل × سکس زن متاهل × داستان خیانت ×

امید پسر همسایه - 1

من ناهید هستم و الان ۲۵ سالمه
تو خانواده کاملآ مذهبی به دنیا اومده بودم
یاد ندارم که برای یک بار به ترانه های لوس آنجلسی تو خونمون بشنویم
بجای ترانه یا مولودی گوش می کردیم یا سینه زنی و عزاداری
حتی تو عروسی خواهرم هم بابام یه مداح دعوت کرده بود و برجای آهنگ مولودی میخوند
من با این شرایط بزرگ شدم
البته چون به این وضع خو کرده بودیم زیاد اذیت نشدیم
یواش یواش با دخترای بسیج دوست شدم و از طریق اونها با سکس و خودارضایی آشنا شدم
تو خودارضا خیلی دقت میکردم که به پردم آسیبی نرسه وگرنه حسابم با کرام الکاتبین بود
خیلی دوست داشتم با یه مردی در ارتباط باشم اما داشتن دوست پسر برایمان حکم مرگ داشت برای همین تا قبل ازدواج هیچ دوست پسری نداشتم و به قول مامانم من و خواهرم دخترای آفتاب و مهتاب ندیده بودیم
بالاخره تو سن ۲۴ سالگی یه خواستگار بسیجی برام پیدا شد و به امید سکس شوهر کردم
با مصطفی تو هفته یکی دو بار سکس داشتیم اما مصطفی ، شوهرم زود انزال بود و کیرش کوچولو
همیشه بعد چهار تا پنج بار تلمبه ارضا میشد و بی جون مثل مرده ها کنارم غش میکرد ، مرتضی هیچ وقت کصمو نمیخورد یا از کون نمیکرد ، حتی نمیذاشت براش ساک بزنم . میگفت این کارا کراهت داره
صبح ها که مرتضی میرفت سرکار با بادمجان یا کدو خودارضایی میکردم از ویدیو های سکسی ساک زدن رو یاد گرفته بودم اما دلم کیر واقعی میخواست
نزدیکیهای ماه رمضان بود و با چندتا خانم تصمیم گرفتیم بریم مسجد محل رو نظافت و تمیز کنیم
ساعت ۸ بود از آپارتمانمون اومدم بیرون که برم مسجد ، سر کوچه یه پسر جوان و هیکلی رو دیدم کنار یا ماشین ایستاده بود و داشت ادرار میکرد
ناخواسته چشمم افتاد به کیرش
کیرش تو حالت خوابیده از کیر مرتضی بزرگتر بود
یه لحظه چندشم شد و سریع رومو برگردوندم
پسره با بی تفاوتی خودشو مرتب کرد و رفت ته کوچه
یه لحظه کنجکاویم گل کرد و دنبالش رفتم که ببینم تو کدوم خونه میره که دیدم رفت تو آپارتمانی که ما بودیم
برگشتم و به سمت مسجد حرکت کردم ، تو مسجد همش تو فکر کیر پسره بودم داغ کرده بودم ، تو دستشویی انگشتمو تو کصم کردم ولی حالم خراب تر از اونی بود که با انگشت بخوام ارضا بشم
برگشتم توی شبستان و به خانما گفتم که حال شوهرم خراب شده و باید برم
سریع چادرمو برداشتم و به سمت خونه حرکت کردم
سر راه چندتایی کدو خریدم
رسیدم خونه و سریع لخت شدم یکی از کدوهایی که خریده بودم و پوست گرفتم ( کدو رو پوست بگیرید لزج میشه و بهترین دیلدو هست )
رفتم رو تختو شروع کردم با کدو خودمو گاییدن
همش تو این فکر بودم که اون کیر اگر بلند بشه اندازش چقدره ؟
دوبار ارضا شدم ، دلم کیرشو میخواست ولی از یه طرف نمیدانستم اگر مرتضی بفهمه میخوام بهش خیانت کنه چه حالی بشه
همونجور که کدو تو کصم بود یواش یواش خوابم برد
از روز بعد تلاشم برای ارتباط پیدا کردن پسره شروع شد یه راهی به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم با پختن حلوای نذری پسره رو پیدا کنم
وقتی حلواها آماده شد چادرمو سرم کردم و حلواها رو پخش کردم
تا اینکه تو طبقه اول واحد ۱ رو که زدم خود پسره در رو باز کرد
لباس بیرون پوشیده بود و انگار میخواست بیرون بره
با اینکه جنوب شهر زندگی می کردیم اما تیپش به بالا شهریا میخورد
پسره حلوا رو ازم گرفت و تشکر کرد رفت تو
دلم میخواست همون موقع می رفتم تو بغلش ، از خوشحالی که پیداش کرده بودم باز کصم خیس شد
فهمیده بودم پسره تو کدوم طبقه زندگی میکرد اما نمیدونستم چجوری باهاش ارتباط بگیرم
چند روز بعد دیدم توی ۲۰۶ مشکی از در پارکینگ اومد بیرون باز خودش بود ، بازم مثل همیشه خوشتیپ بود ولی نمیدونم با این خوشتیپی که داشت چرا کنار کوچه میشاشید ؟
یهشب به بهونه آوردن ترشی به پارکینگ رفتم و ماشینشو دیدم و دیدم شماره و اسمشو نوشته
سریع شمارشو برداشتم و فردا بهش مسیج دادم : آخه حیف تو نیست با این خوشتیپ
یت وسط کوچه میشاشی ؟
جواب اومد که شما
-همسایتون
بهم زنگ زد ولی جوابشو ندادم و براش مسیج دادم لطفآ زنگ نزن
هی مسیج میداد یا با شماره های دیگه زنگ میزد ولی جواب نمی دادم تا اینکه یه روز صبح بعد رفتن مرتضی میخواستم برم خونه مادرم
تو راه پله بودم که گوشیم زنگ خورد تا اومدم جواب بدم دیدم شماره امید ( پسر همسایمونه ) هست که یهو دیدم جلوم سبز شد
-این چرت و پرتها چیه بهم مسیج دادی
-خب کارت بد بود
امید یهو چسبوندتم به دیوار و دستشو گذاشت رو پستونهام ( واقعآ رو پستونام حساس هستم ) همین که دستشو گذاشت رو پستونم آهم در اومد و همین کافی بود تا امید بغلم کنه
-اینجا یهو میبیننمون
-ما خونمون پره ، میخواهی بریم خونت ؟
سرمو تکانی دادم ، از بغل امید اومدم بیرون ولی دستامو گرفت و باهم رفتیم بالا
ادامه دارد…

نوشته: ناهید

  • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...


امید پسر همسایه - 2

نظراتتونو تو قسمت پیش خوندم و باید بگم از کاری که انجام دادم پشیمان نیستم
اگر به ما ارزشی میگید ، ما کاری به زندگی نکبت شماها نداریم
خوبه شماها که ارزشی نیستید …
بماند
قسمت دوم

رسیدیم جلو آپارتمان و کلید انداختم و رفتیم تو ، امید اولین مردی بود که تو غیاب شوهرم میومد ، دیگه برا پشیمون شدن دیر شده بود وارد خونه که شدیم امید با کلید در رو قفل کرد و گذاشت رو قفل موند ، گفت اینجوری اگر کسی بیاد نمیتونه از اون طرف در رو باز کنه
دوباره بغلم کرد و لباشو گذاشت رو لبام آخ که چقدر خوب میخورد مرتضی هیچ وقت این کارها رو نمیکرد ، فقط یه بوس کوچیک از لبهام میگرفت
همونجور که تو بغل امید بودم مانتومو باز کرد و در آورد
روسریمم باز کرد ، با دیدن موهام و بدنم سوتی کشید و ازم تعریف کرد
نمیدانم واقعی بود تعریفش یا اینکه میخواست تا چند لحظه دیگه منو بگاد اینجور گفت
امید نشست رو مبل و یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه اسممو پرسید
-ناهیدم
-اسمتم مثل خودت قشنگه
-چیزی میخوری ؟
-آره ، پستوناو کصت
با شنیدن این حرفش انگار یه چیزی تو وجودم حرکت کرد تا رسید تو کصم
داشتم خیس میکردم
-میایی تو بغلم ؟
رفتم سمتش و نشستم رو پاهاش و دوباره مشغول لب گرفتن شدیم
آه که چقدر عالی می خورد دوباره دستشو گذاشت رو پستونم و شروع کرد به مالیدن
بعد مدتی دستشو از زیر تیشرتم کرد تو ، کرستم رو بالا داد و پستونامو میفشرد
همون جور که رو پاش بودم حس کردم کیرش داره بلند میشه
امید لبامو ول کرد و تیشرتمو در آورد و بعدش کرستمو باز کرد
با دیدن پستونام با دهنش شروع کرد به میک زدن و مالوندن پستونام
آهم در اومده بود ، خیسی کصم بیشتر شده بود ، واقعآ جفتمون رو ابرا بودیم امید با دستاش منو محکم گرفت
-تخت خوابت کجاست کص خانم ؟
-اون اتاق چپیه
معلوم بود امید مرد قویی هست ، مثل پر کاه بلندم کرد و همونجور که تو بغلش بودم رفت سمت اتاق خواب و انداختم رو تخت
سریع پیرهنشو درآورد ، تنش مو داشت و البته کمی شکم داشت
امید دکمه شلوارمو باز کرد و شورت و شلوارمو باهم کشید پایین و با دستش کصمو مالید
-چقدر خیس کردی خودتو دختر!
چیزی نگفتم ، امید پاهامو باز کرد دهنشو گذاشت رو کصم و با زبونش شروع کرد به لیسیدن کصم
نالم دراومد و مثل مار پیچ و تاب میخوردم ، امید لای کصمو باز کرد و زبونشو کرد تو سوراخ کصم
چه حس خوبی بود ، همینجور که امید کصمو لیس میزد ارضا شدم
امید اومد بالا و بغلم کرد
-دوست داشتی عزیزم ؟
با بیحالی گفتم خیلی
امید شروع کرد شلوارشو در اورد ، شورت پاش نبود و کیرش مثل فنر افتاد بیرون
واییی چقدر بزرگ و کلفت بود ، انگار سه برابر کیر مرتضی بود
-ناهید ، میخوری برام ؟
یاد شاشیدنش افتاد
-برو بشور بیا
-نترس نشاشیدم ، حمام بودم ، تمیزه
بلند شدم و اومدم پایین ، کیرش مثل برج بلند بود و محکم ، اولین بار بود که میخواستم برا کسی ساک بزنم ، به لطف کدو ها ، ساک زدنو بلد بودم
کیرشو کردم تو دهنم و شروع کرد، میک زدن و در میاوردم و لیس میزدم
، چقدر کیرش خوب بود ، ۵دقیقه ای براش ساک زدم از ترشحی که از کیرش در میومد رو لیس زدم ، بد نبود امید آه میکشید ، ازم خواست 69 بشیم
لیسیدنش دیوانم کرده بود ، اصلآ نمیخواستم این لحظات تموم بشه ، انگار عشق زندگیمو پیدا کرده بودم ای کاش امید شوهرم بود نه مرتضی
داشتم برا امید ساک میزدم و امید هم داشت کصمو میخورد ، واقعآ حال خوبی داشتم ، امید شروع کرد انگشتشو تو کصم میچرخوند
واییییییی تا حالا اینجوری تجربه نکرده بودم تو دلم مرتضی رو لعنت میکردم که هیچی از سکس سرش نمیشد
برای بار دوم هم ارضا شدم و کیر امید هم مثل سنگ شده بود
با این که بی حال بودم ولی کصم کیر میخواست آروم از بغل امید اومدم پایین ، امید منو چرخوند و بغلم کرد
کیرش همینجوری به کصم میخورد امید بلند شد و پاهامو باز کرد و کیرشو روی چاک کصم حرکت میداد و یهو کرد تو کصم
آتیش گرفتم و جیغی زدم ، کیرش واقعآ برای کصم بزرگ و کلفت بود
امید یه مدت صبر کرد و بعدش شروع کرد به تلمبه زدن
تا حالا تو سکس اینجوری لذت نبرده بودم واقعا لذت عجیبی داشتم ، آه و نالم در اومده بود
امید پاهامو بالا گرفت روم خوابید و همونجوری که تلمبه میزد لبامو میخورد و با دستاش با پستانهام بازی میکرد ، همین کاراش باعث شد که برای بار سوم ارضا بشم

ادامه دارد…

نوشته: ناهید

  • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


امید پسر همسایه - 3

تا اون موقع سه بار ارضا شده بودم ولی امید هنوز آبی از کیرش نیومده بود
امید کیرشو از کصم در آورد و ازم خواست که داگی بشم ، با اینکه بیحال بودم ولی پوزیشن داگی رو گرفتم و امید شروع کرد به کردنم
فکر میکنم ده دقیقه ای گذشت ، سرعت تلمبه زدنش بیشتر شده بود که یهو تو کصم ارضا شد
زیاد حال نداشتم که دعواش کنم که چرا آبشو ریخته توی کصم
همونجوری بیحال افتادیم و امید بغلم کرد
شروع کرد به بوسیدنم و میگفت از همون اولش چشمش دنبال کردنمه و اینکه ۶ ماهی میشد که دوست دختر نداشته
از حرفاش لذت میبردم ، فقط از اینکه منی که تا حالا غیر از محارمم موهامو ندیده بودن ، الان لخت زیر یه مردی بودم و به شوهرم خیانت کرده بودم یه جورایی اعصابم خورد بود
یه ساعتی تو بغل هم بودیم که وقت اذان شد
بهش گفتم میخوام برم حمام غسل کنم تا نماز بخونم
امید سری تکون داد بلند شدم و رفتم تو حموم
زیر دوش که بودم صدای در اومد
یه لحظه ترسیدم که مبادا مرتضی اومده باشه
یهو در حمام باز شد و امید لخت اومد تو
-کی اومد خونه ؟
-هیشکی ، چطور مگه ؟
-آخه صدای در اومد
-فهمیدم که آبمو ریختم تو کصت رفتم برات قرص آوردم که حامله نشی
دوباره بغلم کرد
-توروخدا بزار غسل رو بکنم ، نمازم دیر میشه
-ناهید ، سکس زیر دوش خیلی حال میده
منتظر جوابم نشد ، بغلم کرد و دوباره کیرشو که راست شده بود کرد تو کصم و تو همون حالت ایستاده شروع کرد به تلمبه زدن
انگار راست میگفت ، زیر دوش آب گرم سکس میکردیم حسابی بدنمو میمالید و خیلی بهم حال میداد ، باز پیش خودم مرتضی را لعنت کردم که این کارهارو بلد نبود
امید صابون رو برداشت و شروع کرد پشتمو با صابون مالید و کف مالی کرد
کونمو چنگ می انداخت و میزد رو کونم ، با این کارهای امید باز دوباره ارضا شدم لرزش پام باعث شد که بشینم رو زمین و کیر امید از کصم در اومد
با اینکه بیحال بودم ولی تا امید بخواد حرفی بزنه سریع کیرشو کردم تو دهنم تا براش ساک بزنم
امید شروع کرد به ناله کردن و یهو تمام آبش پاشید تو حلقم ، به سرفه افتادم
امید کیرشو از دهنم در آورد و نشست رو زمین و بغلم کرد
آب گرم می ریخت روم و امید شروع کرد به لب گرفتن و همزمان پستونمم میمالید
ادرارم گرفت میخواستم برم دستشویی ولی امید مانع شد منو بلند کرد ، دوشو بست و سریع خوابید لای پام ازم خواست تا روش ادرار کنم
-امید ، نجسه !
-میشورم ، بشاش روم!
تا خواستم اعتراض کنم با دستش لای کصمو باز کرد و شروع کرد چاک کصمو مالوند
با این حرکتش نتونستم خودمو کنترل کنم و روی امید شاشیدم ( بعدآ بهم گفت فتیش شاش زن داره و از صدای فش فش شاش زن خیلی خوشش میاد )
امید بعد ادرارم بلند شو با لیف و صابون هم من و هم خودشو شست
و کمکم کرد که غسل کنم و بعد غسل حوله تنم کرد و گفت میمونه تا حمام رو تمیز کنه
واقعآ رفتارش مثل اوایل ازدواجم با مرتضی بود البته مرتضی خیلی از رفتارهای امید رو نداشت
حوصله لباس تن کردن نداشتم و فقط یه جوراب پام کردم و چادر سرم کردم و مشغول نماز شدم
ضعف داشتم ، نماز ظهرم که تمام شد دیدم امید حوله استخری مرتضی رو به خودش بسته
و داشت اتاق خوابو مرتب میکرد
-ناهید ؟
چند بار صدام کرد
-بله ؟
ظاهرآ آبم از تو کصت ریخته روی روتختیت ، درش بیارم بشورم ؟
-نمیخواد ، میندازم تو ماشین
بلند شدم که قامت نماز عصرمو ببندم دیدم با روتختیم اومد بیرون و برد سمت آشپزخونه که بندازه تو ماشین
-من خودم میندازمش ، گشنمه ناهار داری ؟
-از دیشب یه کم کوکو مونده ، گرمش میکنم
-نمیخواد سفارش میدم
قامت که بستم شنیدم که ناهار رو سفارش داد
بعد نماز یه لیوان آب و یه قرص برام آورد
-این چیه ؟
-بخور که حامله نشی
بدون تردید ازش گرفتم و خوردم
نیم ساعت بعد ناهار اومد و خیلی قشنگ میزو چیند
واقعا بهش میومد که مرد زندگی باشه
وقتی که خواستم بنشینم خودش زودتر نشست و ازم خواست که روی پاش بشینم
-اذیت میشی
-من اینجوری راحت ترم
روی پاش نشستم و قاشقی از ناهار که گرفته بود رو تو دهنم گذاشت
واقعآ رسم دلبری کردنو بلد بود ، با اون وضعیت ناهار بهم داد و باهم خوردیم
بعد ناهار بغلم کرد و روی کاناپه گذاشت
یه لحظه حولش باز شد و کیرش که بلند شده بود رو دیدم
امید دیگه حوله نبست و همونجوری لخت مشغول تمیز کردن ظروف ناهار شد
بعد تموم شدن کارش اومد و بغلم کرد
دوباره هوایی شده بودم ، خودم لبامو رو لبش گذاشتم و دوباره مشغول شدیم
با دستم کیرشو که دوبار مثل سنگ شده بود رو گرفتم ( تعجب میکردم که بعد دوبار اومدن آبش اینجوری شده )
رفتیم رو تخت و دوباره مشغول سکس شدیم
تو بین تلمبه زدنش یهو پرسید شوهرت کی میاد ؟
ساعتو نگاه کردم ، نزدیک سه و ربع بود
-هفت میاد
دوباره شروع کرد به تلمبه زدن
دوباره ارضا شدم و بعد مدتی کیرشو در آورد و آبشو ریخت رو پستونهام

ادامه دارد…

نوشته: ناهید

 

  • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...


امید پسر همسایه - 4

بعد ارضا شدن امید ، بادستمال آبشو از روی پستانهام پاک کرد و خوابید کنارم
تا پنج تو بغل هم چرت زدیم و دوباره با هم حمام رفتیم و این بار بدون اینکه سکس کنیم دوباره منو شست و کمکم کرد تا غسل کنم و حوله و اومدیم بیرون
نزدیکیهای شش و نیم بود که امید لباسهاشو پوشید و لبامو بوسید و رفت ، منم رفتم آشپزخانه و مشغول تهیه شام شدم
داشتم به سکسم با امید فکر میکردم که صدای زنگو شنیدم ، مرتضی بود ، حوصله آرایش کردن رو براش نداشتم در رو زدم و دوباره رفتم تو آشپزخانه
مشغول آشپزی بودم که مرتضی از پشت بغلم کرد و دسته گلی رو برام رو کرد
یه لحظه هنگ کردم چون مرتضی تا حالا برامم گل نخریده بود ، برگشتم روبروی مرتضی و اون هم سریع شروع کرد به لب گرفتن ، نمیدونم چی شد که گریم گرفت و از یه طرف هم عصبانی
از این عصبانی بودم که اگر مرتضی کیرش مثل امید کلفت و دیر ارضا بود شاید بهش خیانت نمیکردم
مرتضی با دیدن حولم ، خندید و گفت حمام بودی ؟
-آره ، خسته بودم یه دوش گرفتم
غیر از خیانتم چه راحت دروغ گفتم ، مرتضی کمربند حوله ام را باز کرد و دستشو گذاشت رو کصم
، کسی که تا چند ساعت پیش کیر یه مرد نامحرم و اجنبی توش بود
بعد نماز و شام رفتیم تو تخت ، البته بعد ۵ بار ارضا شدن خسته بودم و نیازی به سکس نداشتم ، مرتضی لخت شد و کیر کوچولوشو بدون ساک زدن کرد تو کصم
واقعا کیرش دیگه برام هیچ جذابیتی نداشت ، مرتضی مثل همیشه با شش هفت بار تلمبه آبش اومد و تو یه دستمال کاغذی تخلیه کرد و پشتشو کرد به من و خوابید
انگار ن انگار که من هم باید خالی میشدم
واقعا امید پیش مرتضی یک جنتلمن بود
ساعت ۱۱ شب شده بود ، چشمم داشت گرم میشد که برای موبایلم مسیج اومد ، امید بود
-گلم بابت پذیرایی امروزت خیلی ممنونم ، سعی میکنم برات جبران کنم
میخواستم جواب رد بدم اما بعد سکس مرتضی پشیمون شدم
-دستت بابت ناهار درد نکنه
-نوش جونت عزیزم ، قابلتو نداشت ، در برابر محبت تو این چیزی نبود
خندم گرفت
-میشه بزنگم صداتو بشنوم ؟ دلم برا صدات تنگ شده
-آخه این کنارمه ، میترسم بیدار بشه
-فردا بیام دوباره ؟
-مگه تو سرکار نمیری ؟
-یه ماهی هست که بیکارم
-باشه ، مرتضی ۸ صبح میره تو ۹ بیا پیشم
برام چند تا ایموجی بوس فرستاد
بعد نماز صبح دوباره خوابیدم ساعت ۷ بیدار شدم برای مرتضی کمی صبحانه آماده کردم و دوباره دراز کشیدم ، هشت و نیم بود که از خواب پریدم نیم ساعت دیگه امید میومد پیشم تا خواستم آماده بشم صدای در پارکینگ اومد و امید با ماشینش رفت
بهش زنگ زدم
-کجا رفتی ؟
-ماشین تابلوست که خونست ، میبرم پارکینگ و میام ، کاری نداری ؟
-ن ، مواظب خودت باش
سریع شروع کردم به آرایش کردن ، لباس مجلسی خوبی نداشتم و فقط یه لباس بلند و پوشیده که موقع پاتختی پوشیده بودم و یه دستکش بلند تا آرنج داشت و به رنگ آبی درباری بود
ساعت ۹ و پنج بود که صدای زنگ بلند شد ، میدونستم امیده
کصم شروع کرد به نبض زدن و خیس شدن ، به استقبال امید رفتیم در رو که باز کردم امید با دیدنم سوتی از سر حیرت کشید
-چقدر خوشگل شدی تو
بغلم کرد و لب تو لب شدیم
یه کیسه پلاستیکی دستش بود
-برات صبحانه حلیم خریدم
با این حرفش تازه یادم افتاد چقدر گرسنمه
مثل دیروز تو بغل امید نشستم و بهم صبحانه داد
دلم کیر میخواست ، شکمم سیر شده بود و کصم گرسنه
امید بغلم کرد و رفتیم تو تخت ، بهم گفت با این لباسها چقدر شبیه پرنسس های کارتونهای دیزنی شدم
گوشیشو در آورد و ازم عکس گرفت
و بعدش هم لخت و افتاد به جونم
دوباره مثل دیروز دوبار ارضا شدم ولی امید داشت تلمبه میزد
انگار از تلمبه زدن خسته شد ، کیرشو در آورد و کنارم خوابید
کیرش مثل دیرک کشتی شده بود و کمی آب سفید کصم روش بود
بغلم کرد
-ناهید جونم میذاری از کون بکنمت ؟
-من کون ندادم
-مشکلی نداره ، خوشت میاد
بلند شد و از جیب شلوارش یه پماد در آورد
-این ژل روان کنندست باعث میشه راحت تره بره توکونت
امید منو به حالت داگی کرد ، سر پماد رو گذاشت رو کونم و کمی ژل ریخت رو سوراخ کونم
ژلش سرد بود و مور مورم شد
به کیرش هم ژل زد و کله کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم و کرد تو
یه دردی اومد تو دلم ، میخواستم اعتراض کنم که گفت طاقت بیار دو سومش رفت تو
دیگه حرکتی نکرد
تا خواستم چیزی بگم تلمبه هاشو شروع کرد و مشغول گاییدنم شد
چقدر خوب بود البته درد داشتم ولی لذت سکس کون هم بد نبود نفهمیدم چقدر کرد ولی یهو کونم سوخت ، همه آبشو توکونم تخلیه کرد و بیحال افتاد کنارم
تا تواستم منم دراز بکشم دوتا دستمال گذاشت روی سوراخم و منم بیحال افتادم تو بغلش
تا دوازده تو بغل هم خوابیدیم ، بیدار که شدم امید تو تخت نبود
صداش کردم چند لحظه بعد اومد ، هنوز لخت بود
-دیدم خوابیدی دلم نیومد بیدارت کنم داشتم -ظرفهای صبحونه رو تمیز میکردم
بلند شدم
-میری حمام ؟
-آره
-برو منم الان میام
یه بوسه ای از رو لبهام کرد
زیر دوش بودم که امید اومد تو و مثل دیروز دوباره تو حمام کرد منو
بعد نماز ازم پرسید موافقی بریم بیرون ؟
-کجا ؟
-یه جایی میریم
-باشه
بلند شدم و خواستم که کرستمو تنم کنم اومد و از پشت کمکم کرد
باز کیرش راست شده بود ، امید انگار سیرمونی نداشت
امید اول رفت و بهم گفت چند دقیقه دیگه حرکت کنم
کمی آرایش کردم و یه چادر مشکی مجلسی سرم کردم
کمی از محل دور شدم و امید با ماشینش اومد دنبالم
رفتیم سمت درکه و ناهار خوردیم و امید قلیان هم سفارش داد
منم دو سه تا پک زدم ولی بخاطر دود زیادش به سرفه افتادم
با اینکه تو بغلش نبودم ولی معلوم بود امید کیرش باز راست شده
-دوباره بلند شده که
و با دست کیرشو نشون دادم
-آخ اگر اینجا تنها بودیم ، همینجا میکردمت
رفتم و تو بغلش نشستم و مشغول حرف زدن شدیم
از کارها و تنهاییاش میگفت دستشو گذاشت رو پام و کمی لب بازی کردیم
حدود ساعت ۳ بود که بلند شدیم و به سمت تهران برگشتیم
نرسیده به خونه پیادم کرد و رفت
نیم ساعت بعد اومد بالا زنگو زد
هنوز لباسهام تنم بود ، درو براش باز کردم
باز هم بغلم کرد و لب تو لب هم رفتم تو تخت و دوباره مشغول شدیم

ادامه دارد…

نوشته: ناهید

  • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...


امید پسر همسایه - پایانی

دیگه رسما شده بودم زن امید ، شبها زن مرتضی بودم صبحها زن امید ، امید هم که بیکار شده بود و همش پیشم بود صبح ها صبحونه کله پاچه میگرفت یا حلیم یا تخم مرغ و برای ناهار یا سفارش می داد یا پنهانی میرفتیم بیرون وقتی تو ماشینش میشستم یه ماسک سیاه و عینک دودی میزدم که یه وقت کسی منو نشناسه
وقت پریودیم برام دل و جگر و کباب و شکلات برام میگرفت
همیشه بعد کردنم تو حمام قشنگ منو میشست
موهای زائد زیر بغل ، کصم و کونمو اصلاح میکرد
همیشه مرتضی رو لعنت می کردم که هیچ یک از کارهای امید رو انجام نمی داد و باعث شده بود که جنده بشم
چند روز بعد امید گفت برای کاری میخواد بره تبریز و یه دو هفته ای نیست
اون روز امید حسابی کس و کونمو گایید چون دیگه فردا نبود
ظهر هم برای ناهار منو برد درکه وقتی برگشتیم یه بار دیگه سکس کردیم
امید همونجور که روم تلمبه میزد گفت دوست نداره منو ول کنه و بره شیراز و حتی میگفت اگر شرایط جور دیگه بود منو با خودش به شیراز میبرد
بهرحال بعد حمام امید رفت
فرداش وقتی از خواب بیدار شدم انتظار داشتم امید پیشم باشه ( چون یه کلید بهش داده بودم ) ولی نبود
بعد یک ماه که همش تو بغل امید بودم اون روز تصمیم گرفتم برم مسجد
-به به خانم ناهید ، معلومه کجایی تو ؟
-سرم خیلی شلوغ بود حاج خانم
خانم توحیدی بود ، یکی از زنای فعال مسجد ، اومد سمتم دستشو به شکمم کشید :
-خبریه ؟
-ن بابا حاج خانم ، فقط یه کم کارای خونم زیاد شده
اصلآ حوصله این جماعتو نداشتم ، ای کاش امید بود و الان تو بغلش بودم
تا ظهر کارای مسجد رو انجام دادم اما همش فکرم پیش امید بود ، یعنی الان چیکار داره میکنه ؟ زنی پیششه ؟
دلم بدجور براش تنگ شده بود نمازو خوندیم ، بعد نماز خانم توحیدی بهم گفت که برای چند وقت دیگه یه اردو برای مشهد دارن ، با این حرف یاد امید افتادم که میگفت دوست داره شبها کنار هم باشیم
-شاید من نتونم بیام
-چرا من خیلی رو تو حساب کرده بودم
-حالا بهتون میگم
-باشه هر جور که خودت مایلی
اومدم خونه ، حالم زیاد خوب نبود سریع لخت شدم و از تو یخچال یه هویج در آوردم و باهاش شروع کردم به یاد امید تو کصم تلمبه زدن
هویجه بد نبود ولی دلم کیر امید رو میخواست
تو اون دوهفته که امید نبود بدجوری دلم براش تنگ شده بود ، مرتضی چندباری منو کرد اما سکس با امید کجا و سکس مرتضی کجا
برای منی که تا قبل ازدواج تار موهامو یه نامحرم ندیده بود حالا شده بود جنده یه مرد اجنبی و برای کس دادن بهش لحظه شماری میکردم
بالاخره ۱۰ روز تموم شد ، صبح مرتضی رفت ، سریع رفتم حمام و شروع کردم به تمیز کاری ، بعد حمام و خشک کردن یه لباس خواب توری بلند بدون شورت و کرست پوشیدم و رفتم جلو آینه و شروع کردم به آرایش کردن
کارم که تموم شد ، خودمو دیدم ، خوب شده بودم
همش تو فکر امید بودم ، از کصم داشت ترشح میومد
ساعت نزدیکهای ۹ شده بود
صدای در زدن اومد ، از چشمی که نگاه کردم امید پشت در بود در رو براش باز کردم
اومد تو و منو که تو اون وضعیت که دید سریع بغلم کرد و ازم لب گرفت
اومد تو و بغلم کرد و بردتم تو اتاق خواب
سریع لخت شد کیرشو که حسابی راست شده بود بدون معطلی کرد تو کصم
آخخخخخخخ که چقدر دلم برای کیرش تنگ شده بود
با ورود کیرش جیغی زدم انگار تو اون ۱۰ روزی که پیشم نبود کیرش کلفت تر و بزرگ تر شده بود ، امید لباشو چسبوند رو لباش ، با قدرت داشت تلمبه میزد ، لبشو برداشت و همونجور که تلمبه میزد شروع کرد به میک زدن پستونام
آهم در اومده بود ، تو همین فاصله دوبار ارضا شدم
چند دقیقه بعد امید کیرشو در آورد ، آبم روی کیرش بود اومد بالا و کیرشو که مملو از آبم بود رو کرد تو دهنم
تا حالا اینجوری ساک نزده بودم ، کیرش بوی کصمو گرفته بود ، داشتم براش ساک میزدم که نعره ای کشید و یهو دهنم از تمام آبش تو پر شد با اینکه قورت میدادم آبشو ولی تمومی نداشت فکر کنم چند دقیقه ای ازش آب اومد
تموم که شد بغلم کرد همونجور که کنار گردنمو لیس میزد گفتش که چقدر دلش برام تنگ شده
همونجوری که لخت تو بغل هم بودیم خوابمون برد
ساعت ۱ بود که بیدار شدم ، نمیدونم چی شده بود که اون همه خوابیده بودم ، امید کنارم بود و حسابی خوابیده بود دوباره هوس کیر کردم کیرش نیمه خواب بود ، تو همون حالت کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم براش ساک زدن
میخواستم بدونم وقتی خوابه کیرش بلند میشه یا نه ؟
یواش یواش کیرش تو دهنم بلند شد ، امید با اینکه خواب بود ولی داشت ناله میکرد
کیرشو از دهنم در آوردم و رفتم بالای کیرش و آروم آروم نشستم رو کیرش و شروع کردم به بالا پایین شدن
ناله های امید تبدیل شد به آه کشیدن و یهو بیدار شد
-جنده خانم مگه نمیبینی خوابم
-۱۰ روز نبودی منو بکنی ، کیرررر میخوام
داشتم بالا پایین میکردم که امید بلندم کرد و گفت داگی شو
داگی شدم و امید شروع کرد به کردنم
کارمون که تمام شد و بعد حمام طبق معمول امید ناهار سفارش داد
وقتی ناهار میخوردیم ماجرای اردوی مشهد مسجد رو به امید گفتم و تهش گفتم خیلی دوست دارم باهاش مسافرت برم
امید با خنده گفت یعنی بریم ماه عسل ؟
قرار شد تاریخ اردو مشهد رو پیدا کنم و به جای رفتن مشهد با امید برم مسافرت

( این پارت تموم شد و اگر شد تو روزهای دیگه الباقیشو مینویسم )

پایان

نوشته: ناهید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.