رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

     پسر عمه × زن شوهردار × خیانت × داستان زن شوهردار × سکس زن شوهردار × داستان خیانت × داستان پسرعمه × سکس پسرعمه × زن متاهل × داستان زن متاهل × سکس زن متاهل ×

عشق یا هوس نگین

سلام،گاهی به کونباز سر میزنم و بعضی داستان ها رو میخونم که اتفاق افتاده و خیلیاشون میدونم که واقعی هست بخاطر همینم میخوام اولین اتفاق زندگیم رو بنویسم
خب برم سر اصل ماجرا
بچه ها من ۷ ساله ازدواج کردم و یه بچه هم دارم و این مدت حتی دوست پسرم نداشتم،و فقط با همسر خودم بودم تا جایی که گوشیم دست دخترمه دست همسرمه
اما اتفاق از اونجایی شروع شد که
خب خودم رو معرفی کنم
من نگینم،ی زن ۳۵ ساله قدم حدود ۱۷۰ وزن ۶۰ سایز هم ۷۵
کلا لباس های تنگ رو دوست دارم و می پوشم
اما،داستانم
ی پسر عمه دارم که تو کار ترید هست و خیلی میگفتند درامدش خوبه و اینکه شاگرد داره و این چیزا
یه شب که خونه مادربزرگم دور هم بودیم،بهش گفتم خب ب ما هم آموزش بده که خندید و گفت چرا که نه،حالا اون صحبت ها از روی شوخی بود که میکردیم،و کلی خندیدیم
خلاصه فردای اون روز ظهر گوشیم زنگ خورد جواب دادم نیما بود
نیما پسر عمم حدود ۲۵ ساله بدنساز و تقریبا هیکلش بد نیست
سلام داد
خب شمارشو نداشتم
گفت نیما حق داری نشناسی و از این حرفا
چون گفتم من اهل دوست پسر و نمیدونم رابطه حتی دوستانه با کسی نبودم
خلاصه گفت که واسه اموزش میخواستم اگه میخواین تا اوکی کنم چون وقتم پره و از این حرفا
منم گفت حالا بعدا مزاحم میشم ک باید چیکار کنیم و از این حرفا
که شروع کرد به حرفای متفرقه زدن که نگین جان شما تحویل نمیگیری و نمیدونم از این حرفا
منم گفتم چند روز دیگه اطلاع میدم
خلاصه شبش دیدم اینستا واسم کلیپ همین ارز و اینا رو داد که جواب دادم و صحبت کردیم و میگفت اینا رو ببین بد نیست واسه شروع، یه شب گفت ک هامروز دوتا دختر خانم داشته اموزش میداده و حرف رو برد به این سمت که خیلی خانم و خوشگل بودن البته به پا نگین خانم که نمیرسن
منم استیکر خنده دادم
همین حرفا باعث شد در کنار کلیپ های ترید،کلیپ های عاشقانه هم بفرسته گاهی
یه شب یه کلیپ برام فرستاد و گفت یه خانم از همسایه ها که اومده اموزش ببینه با این تیپ بود
الیته اون خانم نبود ولی میخواست یه جوری ب منه بفهمونه
اون کلیپ از این مدل ها بود،دختره تقریبا ی ساپورت ۸۰ تیشرت و ارایش و کفش پاشنه بلند بود
من گفتم بهش نیما من اینجوری نمیاما اگه میخوای آموزش بدی
بچه ها همین حرفم سرنوشت من رو تغییر داد
چون دیگه یه جورایی خودمو رام کرده بودم،گفت نه نگین جان این چه حرفیه من این خانمو میگم و از این حرفا،شما تشریف بیارید هر طور دوست دارید
خلاصه،فرداش دیدم پیام اومد سلام خوبی من پاساژ ولیعصر هستم،میتونی بیای، اس دادم چرا اتفاقی افتاده
دیدم نوشت نه،میخواستم ببینمت مگه نمیشه آدم دختر داییش رو ببینه
اولش گفتم کار دارم و این حرفا،اصرار کرد گفتم باشه
یه تیپ معمولی زدم رفتم،دیدم اوه
آقا تیپی زده،ی تیشرت سفید شلوار لی چسبنده،اخه من عاشق چسبان هستم
ی کفش سفید،زیر ابرو هاشو از من قشنگ تر برداشته بود ته ریش
بچها دلم واقعیتش ریخت ولی خودمو نگه داشتم
ولی نیما راهشو بلد بود
همو دیدیم حرف زدیم که گفت واسه اموزش کی میتونی
توی دلم گفتم الان
که خیلی اصرار کرد منم گفتم باشه قرار شد ۴ عصر برم خونشون
رفتم خونه ی جین ابی تنگ قد ۹۰ تیشرت و مانتو پوشیدم و طبق قرار رفتم،خب تیپ همیشگیم بود زیادم ارایش نکردم
وقتی رفتم،خونشون خب دوطبقه بود،ک دیدم گفت بیا،گفتم برم اول پیش عمه که گفت نیستن
منم رفتم بالا نشستیم پشت میزش و لب تابش و شروع کرد توضیح دادن
یه ۲۰ دقیقه ای داشت حرف میزد که پاشد چایی ریخت،خوردیم و شروع کرد از درآمدش گفتن و این حرفا
و گاهی هم ازم تعریف میکرد که تو خیلی نازی،و این حرفا
دوباره نشستیم پای لب تاپ که ی چند دقیقه ای بعد پاشو گذاشت زیر رون پام طوری ک رونم رو رونش بود
خودمو سعی کردم جم کنم،ولی اصلا ب روی خودش نیورد و شروع کرد به توضیح دادن
منم دیدم خب همه چیز عادیه چیزی نگفتم
وقتی توضیح می داد شروع کرد ب بدنم دست زدن.
گفتم نیما چیه دیگ بیا جلوتر دم در بده
گفت الهی فدات بشم اجازه میدی
گفتم خفه شو نیما،بیخیال خودتو جم کن
که یهو اومد نزدیکتر طوری که جفت پاهام رو پاهاش بود نزدیک صورتم شد دستمو گرفت
شروع کرد ازم تعریف کردن
اومدم خودمو جدا کنم سفت بغلم کرد با خنده و شوخی مگه میزارم بری
نیما ول کن عه بدم میاد
نه نگین تو رو خدا عه
نگین
زهر مار
نگین
مرض
شروع کرد ب مالیدنم دستشو می برد بین پاهام
اینقدر مالید که مست کردم.اروم شدم شروع کرد به التماس کردن که فقط یکبار
چیزی نگفتم تو چشاش خیره شدم اومد نزدیک لبامو گرفت تو دهنش شروع کرد به خوردن
با ی دستشم کصمو میمالید بعد چند دقیقه ک حسابی مستم کرد دستامو کشیدم بین موهاش
که یهو گفت جوووونم نگینم
چیزی نگفتم و فقط لباش میخوردم
نفهمیدم چی شد یه لحظه بین پاهام بود.لاشی جوری کصمو خورد که توی ۳۵ سال کسی نخورده بود
۵ دقیقه ای خورد،اینقد خوب خورد ک با شدت ارضا شدم سرشو محکم چسبوندم ب کصم و پاهام محکم فشار دادم رو سرش خیلی حال کرده بود
بلند شد گفت چطور بود گفتم خوب بود
گفت چیکار کنم،گفتم بکن،مگه نمیخواستی
گفت نه،نوبت توئه،گفتم بخواب
دیدم نشست رو صندلی گفتم دراز بکش
گفت نه دوس دارم جلوم زانو بزنی و بخوری
منم که حسابی مست بودم گفتم باشه با خنده
یه لحظه شورتش کشیدم پایین واقعا شوکه شدم ی کیر دراز و کلفت و بدون مو
هم شوکه شدم هم حسابی دلم خواست
سرشو کردم اروم دهنم لیس زدم و شروع کردم ب خوردن،موهامو بالا گرفته بود و خودش میزد تو دهنم
تخماشو که لیس میزدم دیوونه میشد
مدام قربون صدقم میرفت
حسابی خیس کردم کیرشو دیدم ارضا نشدم فهمیدم قرص خورده
ازش پرسیدم گفت آره
بهش گفتم پس پارم امرو
گفت اره جنده خانم
گفتم زهرمار
گفت اگه میخوای ارضا بشم باید این حرفارو بزنم
دیدم چاره ای ندارم قبول کردم
بلند شد دیدم رفت دم در کفشمو آورد
مرده بودم از خنده گفت بپوشش اخه پاشنده بلند مجلسی بود
پوشیدم بغلم کرد انداخت رو تختش
با زبونش یه لیس زد به کصم و بلند شد با کیرش رو چوچولم بازی میکرد
دیوونه شده بودم گفتم نیما بسه بکن
ولی داشت دیوونه ترم میکرد
ی لحظه ک کیرش اومد دم سوراخم خودمو کشوندم جلو یهو کیرش رفت تو کصم
وای ی اهی کشیدم که
یواش یواش شروع کرد به تلمبه زدن
مست مست بودیم
پاهام دور کمرش حلقه کردم ک کیرش تا ته بره
واقعا حال میداد بهم الان ک فک میکنم کصم خیسه
واقعا رو هوا بودم چیزی نمی فهمیدم واسه بار دوم ارضا شدم
یکم توی همون حالت لب گرفتیم،بعدش بلندم کرد نمیدونستم چه حالتی می خواد که بهم گفت بپر بغلم پاهاتو بنداز دور کمرم بغلم کرد با دوتا دستاش زیر رونامو گرفت،بچها تا اون موقع اینجوری نداده بودم که یهو کیرشو کرد تو کصم،داشتم منفجر میشدم چون تا ته میرفت،جوری تلمبه میزد که از شهوت فقط لباشو داشتم میخوردم نتونستم گفتم بخواب تا بشینم روش،خوابید نشستم کیرشو تنظیم کردم تو کصم سرمو بردم جلو لباشو خوردم،گفت رو پاهات بالا پایین کن،وای دستمو قفل کرد تو دستاش حالا کفشمو اومدم در بیارم نذاشت
با ۵ سانت کفش،قشنگ کیرشو تا معدم حس میکردم ولی خیلی بهم حال داد
داشتم دیوونه میشدم،دیدم ارضا نمیشه داگی شدم گفتم موهامو از پشت بگیر ، گرفت شروع کرد ب تلمبه زدن،مست مست کرده بود شروع کرد به اسپنک زدن رو باسنم،میزد و مدام میگفت من بهتر میکنم یا شوهرت
میگفتم تو عشقم،
جنده نیما کییه
منممممم عشقممم،منم آقایی
نیما: وای زن متاهل کردن خیلی خوبه مگه نه
من: ااااه حال میده بهت داری میکنی؟
نیما: خیلی خوبه نگین،چند ساله تو گفتم،خیلی خوبه ک بهت رسیدم باید تا آخر عمرت زیرم بخوابی،میخوابی جنده؟
منم مدام میگفتم اررره چرا که نه و اه و ناله میکردم و حشریش میکردم که ابش بیاد
بکن نیما ،تو دختر داییتو نکنی کی بکنه،تو حال بهم ندی،کی بده
من مال تو باید باشم،با تو رو ابرا هستم،تند تند بکن خیلی خوبه
با حرفام یهو دیدم ی داد بلند کشید و بدنمو بغل کرد ،داغی آبشو حس کردم تو کصم دراز کشید روم بعد چند دقیقه بلند شد،
نگین جان ریختم توش وای ببخشید
گفتم فدا سرت وقتی بلند شدم همینجور اب کیرش بود از کصم میومدم
رفتم تند دسشویی اومدم لباسام بپوشم
شورتمو برداشت گفت میخام پیشم بمونم گفتم باشه
لباسام پوشیدم خودمو مرتب کردم ی لب از هم گرفتیم
مدامم میگفت باید بیای
گفتم باشه،فقط میخواستم برگردم
هم حس بد داشتم هم خوب…
ادامه داره بچها اگ خوشتون اومد…

نوشته: نگین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • آخرین مطالب ارسال شده در انجمن

  • فیلم سکسی کوتاه که سه نفری یه دخترو برداشتن بردن طبعیتی چیزی لختش کردن دارن کص کونش میمالن یکیشون هم فیلم میگیره . تایم: 00:12 - حجم: 2 تماشای آنلاین فیلم لینک دانلود فیلم جهت مشاهده تمامی فیلم های سکسی ایرانی روی کلیک بزنید.
  • عکس سکسی یواشکی از حمام کردن میلف گوشتی ایرانی 5/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس لخت زن ایرانی با کص کون گنده 4/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های یواشکی سکسی زن لخت ایرانی 3/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های مخفی از اندام لخت میلف گوشتی 2/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • عکس های مخفی ناب داداش بی از اندام سکسی خواهرش 1/5 برای تماشای تصاویر مخفی در سایز اصلی روی هر عکس کلیک بکنید.
  • سن بالا × زندایی × داستان سکسی × سکس سن بالا × داستان سن بالا × داستان زندایی × سکس زندایی × سکس میلف × میلف × سکس با زندایی سن بالا این داستان برمیگرده به پاییز امسال من ۲۹ سالمه و‌ همیشه بین اشنا فامیل مورد قبول بودم داییم شهرا جنوبی کار میکنه و خیلی زود بیا ۲ ماه یکبار هست ۳ تا بچه قد و نیم قد هم داره که بزرگه ۱۸ سالش هست زنداییم هم که اسمش مریم هست ۴۲ سالشه که از همون ۱۸ سالگی به بعد دوست داشتم ترتیبشو بدم ولی نشد هیکل توپی داره سفید سفید سینه ۸۵ به بالا کون گنده کلا خیلی سکسی هست قیافش هم بد نیست و خوبه داستان از اینجا شروع شد که بخاطر درس پسر دومی زیاد میرفتم خونشون پاییز که درس بهش یاد بدم درسش اصلا خوب نیست هروقت میدیمش میگفتم کاش بشه فقط بغلش کرد و سینه هاشو گرفت معمولا هم داخل خونه لباس راحت میپوشید نه لختی ولی کون سینه کامل در دید بود چندین بار گذشت از رفت و اومد در این مدت خودم حس میکردم فهمیده که چشمم بهش هست و پیش خودم میگفتم حتما خوشش میا که صمیمی تر میشه تا بعدازظهری رفتم خونشون که دیدم شال بسته به کمرش گفتم چی شده که گفت مبل بلند کردم و کمرم درد میکنه که بهش گفتم خب پماد بزن و ماساژ بده بهتر میشه گفت زدم ولی تموم شده بالاخره تموم شد و اخر شب اومد تو ذهنم که بهش بگم واست میخرم فردا پیام دادم و احوال پرسی که کمرت بهتره که گفت نه و گفتم فردا واست میگیرم میارم دیگه شروع کرد به تشکر و درد دل که داییت نیست و اذیت میشم منم و به خیلی چیزا نمیرسم و این حرفا صبح ساعت ۸ بیدار شدم ی دوش گرفتم رفتم دو تا پماد واسش گرفتم و بهش زنگ زدم خونه ای بیارم واست گفت اره هستم منم گفتم تا نیم ساعت دیگه میرسم اونم گفت برم دوش بگیرم تا تو میرسی شاید بهتر شدم رسیدم زنگ زدم رفتم بالا که دیدم ی شلوار گشاد پوشیده با تاپ و موهاشو با هوله بسته بود که خشک بشه تنها بود خونه و بچهها رفته بودن مدرسه دیگه تشکر کرد و رفت چایی اورد گفتم این دستور عملا داره باید پماد بزنی و ماساژش بدی و هوله گرم بزاری که تاثیر داشته باشه گفت باشه و تعریف میکردیک که تلفنش زنگ خورد پاشد که جواب بده ی دفعه از پشت چشمم خورد به کونش که شلوار بینش گیر کرده بود ی لحظه حس کردم کیرم راست شد از شهوتش چن دقیقه تلفنش طول کشید و اومد و منم گفتم برم دیگه که گفت مهدی تو که خودت میدونی دستور عملشو واسم پماد نمیزنی ی لحظه دنیا بهم دادن گفتم باشه که بعدش گفت اگه کار داری برو که منم گفتم نه کاری ندارم دوباره نشستم گفت پس بزار این وسایل جمع کنم بیام منم همش با خودم میگفتم چطوری شروع کنم چون نمیخواستم فرصت کردنشو از دست بدم که به خودم گفتم تهش ی دفعه میوفتم روش یا میشه یا نه اومد که گفت شروع کنیم و گفتم زندایی بهتره دراز بکشی که راحت تر انجام بشه بدون حرفی گفت رو مبل خوبه؟ گفتم اره دراز کشید رو‌مبل و لباسشو زدم بالا از چیزی که فکر میکردم سفید تر نبود ولی خوب بود همونم پماد زدم به کمرش که گفت اینجا بالشت نداره بیا بریم داخل اتاق که تخت هست گفتم اگه راحت تری باشه رفتیم داخل اتاق که تابشو بیرون اورد و فقط سوتین ابی بوده گفت میدونم که غریبه نیستی لباسمو دراوردم منم که از خدام بود به پشت دراز کشید منم ایستاده پماد زدم و میمالیدمش از جایی که درد داشت بالاتر رفتم بیشتر میخواستم با این کار بعدش برم سراغ کونش گفتم زندایی پایین تر هم بزنم شاید بهتر نتیجه داد گفت هرچه خودت میدونی کم کم اومدم پایین که رسیدم به شلوار و شرتش دیگه ازش نپرسیدم و ی مقدار کشیدمشون پایین از نصف کمتر کونش معلوم بود وای کونش مثل پنبه نرم بود دیگه فراموش کردم که کمرش کجاس ۳ ۲دقیقه شد که گفت مهدی کمرم بالاتره ی لحظه خواستم بحث بندازم گفتم از بس نرمه یادم رفت که این کمر نیس و خندید گفت حالا که خوشت اومده پس کامل پمادش بزن وای دیگه کیرم داشت میترکید شلوار و شرت تا زیر کونش دادم پایین کل کونش داخل دستام بود ی بار دیگه پماد زدم به کمرش و گفتم خوبه گفت عالیه کارت خودمم از اون نرمه بیشتر خوشم اومده بی زحمت ی بار دیگه ماساژش بده منم با خنده گفتم پس به من نگو یادت رفته گفت پس اگه میخوای راحت باشی بیا رو تخت خودش رفت وسط تخت و منم رفتم رو تخت اما از رو شلوارم مشخص بود شق کردم و فکر کردم متوجه شده و منم فکر میکردم چراغ سبز داده اگه بخوام کاری کنم داشتم ماساژش میدادم که خم شدم پماد بردارم از عمد کیرمو زدم بهش ببینم واکنشش چیه و چیزی نگفت و بعدش گفت زیاد بزن که خوب بشم منم گفت پماد کاری نمیکنه ماساژ مهمه که گفت تو هم خوب بلدی ی دفعه بلند شد و گفت شونه هامو هم ماساژ بده دیگه فشارم بالا رفت گفتم میخوای سوتینو باز کنم که راحت ماساژ بدم گفت باشه بازش کردم و سینشو با دست گرفت داشتم که ماساژش میدادم کم کم رفتم زیر بغلش که برم سمت ممه هاش گفتم اگه چیزی نگفت یعنی بکنم کم کم ممه هاشو گرفتم اصلا حرف نمیزد و فهمیدم راضی هست از پشت بهش نزدیک شدم و محکم گرفتشون و بهش چسبیدم فهمیدم حشرش زده بالا که چیزی نمیگه از پشت به گردنش نزدیک شدم و بوش کردم که گفت اگه میخوای کاری کنی راضیم اینو که گفت گردنشو بوسیدم و سینه هاشو‌ول کردم و دستمو برم سمت کصش و مالیدمش و برگشت سمتم و از لب گرفتم گفتم کاش زودتر میگفتی اونم گفت کاش زودتر کمرم درد میگرفت و گفت فقط سریع که سامان پسرش ساعت ۱ میا از مدرسه منم لخت شدم و افتادم روش و شروع کردم به خوردن لب و سینهاش اونم با دستاش کیرمو میمالوند چند دقیقه که گذشت کیرمو گذاشتم وسط سینه هاش و عقب جلو میکردم وای انگار بالشت پر قو بود که ی دفعه ابم اومد ریختم رو سینه و گردنش دستمال اوردم پاک کردم که گفت صبر کن کاندوم بیارم نمیخوام حاملم کنی که گفتم اره دست به حامله شدنت خوبه کت ۴ تا داری و کاندوم آورد و کشید رو کیرم و دراز کشید گفت ۲۰ روزه که جرنخوردم بدون مقدمه تا ته کردم داخل کصش و اه اوهش بلند شد محکم تلمبه میزدم صداش کل اتاق گرفته بود ۴ ۵ دقیقه گذشت از کنار کصش داشت ابش میومد فهمیدم ارضا شده منم همون لحظه اومد و کشیدم بیرون از کصش و کاندومو برداشت ریختم رو سینش چند دقیقه ازش لب گرفتم و پاشدیم داشت لباس میپوشید از پشت بهش چسبیدم و گفتم بعدی کی باشه گفت فردا خوبه و فردا دوباره زندایی رو مورد گایش قرار دادم از اون روز به بعد هفته ای دو بار میکنمش و یادش رفته شوهر داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته: مهدی
  • شوهر وفادار سمانه - 1 سلام اسمم سمانه و ۲۸ سالمه تو ۲۰ سالگی با علی ازدواج کردم اون ۸ سال از من بزرگتره اوایل سکس های خوبی داشتیم اما کم کم تمایلش کم شد اصلا طرفم نمیومد گاهی انقدر حشری بودم که غرورم رو میشکوندم و آلتش رو موقع خواب در می‌آوردم و ساک میزدم خیلی کوچیک بود و شل درست شبیه خودش .خیلی راست نمی شد اما انقدر ساک میزدم و فانتزی های جنسی که داشتم به ذهن می‌آوردم تا کمی احساس بهتری داشته باشم اما هیچ وقت ارگاسم نشده بودم با کیرش . حتی پیش مشاور رفتم اما اونم گفت طلاق بگیر ازش اما جریان خانواده هامون طوری بود که حرف طلاق هم نمی شد زد .تا اینکه یه شب با هم فیلم دیدیم فیلم پورن هر چند نمیخواستم ببینم اما به اسرار علی و اینکه شاید با دیدن پورن یکم دودول تکون بخوره و بتونه کاری کنه قبول کردم .یه فیلم اروتیک داستانی بود که یه زن و شوهر جوان مشکل ما رو داشتن و داشتن دنبال راه حلی میگشتن که شوهره با اینکه مشکل داشت اما تمام تلاشش رو می‌کرد تا به همسرش کمک کنه حتی به کمک وسایل جانبی مثل خیار زنش رو ارگاسم می‌کرد و زندگیشون روز به روز با کیفیت تر میشد و کم کم به جایی رسیدن که یک مرد غریبه رو وارد زندگیشون کردن و اون مرد اومده بود خونشون تا با زنه سکس کنه جلوی شوهرش موقع دیدن این فیلم تقریبا ارگاسم شدم از بس هیجان انگیز بود و جذاب .مرد غریبه با آلت بزرگش کاری می‌کرد که خانومه تو فیلم چند بار آبش میپاچید و پاهاش میلرزید و گریه میکرد از شدت ارگاسم های شدیدی که می‌گرفت اما همچنان به شوهرش وفادار بود و زندگی عادی داشتن و همو دوست داشتن فقط از اون مرد غریبه به عنوان ابزار جنسی استفاده میکردن که نیاز خانوم رو برطرف کنه .وقتی فیلم به صحنه های جذاب ارگاسم رسید علی بهم میگفت سمانه تو هم آبت میاد اگه ارگاسم بشی؟ بهش به طعنه گفتم آره اگه مادربزرگ ۸۰ ساله منم کنار این مرده بخوابه آبش میاد و دیدم شروع کرد به حرفهای کاکولدی زدن و اینکه غیر مستقیم بهم میگفت که ما هم میتونیم راه این زن و شوهر تو فیلم رو در پیش بگیریم و… از اون شب به بعد دیگه اوضاع عوض شد و من شدم یه آدم عوضی .منی که همیشه چادر داشتم و با حیا و حجاب بودم با شلوار لی تنگ و مانتو باز و لباس سکسی تو خیابونا دنبال مرد رویاهام بودم تو یه جای شلوغ تو بازار بودیم با علی که یه مرد غریبه از پشت سر ما می‌اومد تا اینکه یه جایی وایسادیم که مردم‌نهاد بودن و همه چسبیده به هم و اون مرده هم از پشت خودشو می‌مالند به من و باسنم رو دست میزد یکم حالی به حولی شدم اما نمیشد به چنین مردی اعتماد کرد واسه همین به علی گفتن سریع از اون شلوغی دور شدیم بعدش به علی گفتم که یکی کونم رو دستمالی می‌کرد تو بازار و… علی هم کلی خندید .من دنبال یکی بودم که مخم رو بزنه بعد کم کم وارد رابطه جنسی بشیم اما همه مردها انگار می‌خواستند اولین بار دیدن ببرن تو رخت خواب .تو تلگرام با جابر دوست شدم و پسر خوبی بود اولین باری که دیدمش تو رستوران گفتم این دیگه همونه که میخواستم و تو رویای این بودم که به علی هم قضیه رو بگم و یه روز دعوتش کنم خونه و به فانتزی جنسی مون برسیم اما بعد از اینکه تو چت باهاش راجع به مسائل جنسی و … باهاش صحبت کردم و فهمیدم یه چیزی تو مایه های شوهر خودمه و اصلا خودش مشکل جنسی داره سریع بلاکش کردم فقط تنها فرقش این بود که اون قدبلند و خوش استایل بود … اگه دوست داشتین کامنت بزارین ادامش رو بگم نوشته: سمانه
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.