رفتن به مطلب

ارسال‌های توصیه شده

     سن بالا × گی × داستان گی × سکس گی × داستان سن بالا × سکس سن بالا × داستان سکسی ×

ارضا شدن پسر ۲۰ساله زیر کیر اقای ۵۲ ساله

داستانی که میخوام بنویسم واقعیه ولی بلند نمی نویسم

من اراد ۲۰سالمه پسر خیلی حشریم سفیدم و لاغر کونم تپل تره به اقا های سن بالا شدیدا علاقه دارم مخصوصا اگه چاق و پرمو باشن
من تاحالا نداده بودم و سوراخم صفر بود ولی خودمو انگشت میکردم
یروز حشری بودم رفتم بدنمو شیو کردم کامل برق انداختم چنتا عکس خوب از خودم گرفتم و خودمو زیر کیر تصور کردم بد جور حشری شدم رفتم تو تلگرام دنبال کیسم یکم گشتم خیلی داغ بودم زدم یه اقای ۵۰ساله بیاد ساک بزنم براش نمیخواستم بگم کون میدم نمیدونم چرا میترسیدم
یه اقایی اومد پیام داد سلام عزیزم معرفی کن خودتو خودمو معرفی کردم و اونم گفت ۵۲سالمه کیرم به شدت داغه منم اب دهنم راه افتاده بود یکم عکسای همو دیدیم بهش گفتم شب بیام بخورم گفت باشه بیا دفترم یکم ترسیدم گفتم چرا خونت نه گفت دوره و ابنا دفترم امنه شی کسی نیست تختم دارم
یکم مخالفت کردم تا اخرش برای ساعت ۸قبول کردم برم دفترش براش بخورم
بدنم که شیو بود یکم به بدنم عطر زدم هم استرس داشتم هم حشر یه شورت نازک داشتم پوشیدمو با لباس عادی روش ساعت ۷:۳۰ زدم بیرون که برم
رسیدم دم لوکیشن زنگ زدم اومد پایین گفت سلام عزیزم منم با صدای لرزون گفتم سلام خوبی
گفت بیا بریم تو دفترم منم سرمو به نشونه تایید بالا پایین کردم
دستمو گرفت منو برد بالا. فیسش مثل عکساش بود. دقیقا شکمم داشت که خیلی منو حشری میکرد موهاشم تقریبا سفید بود . رفتیم تو دفترش خیلی جالب بود ولی کسی نبود گفت چی میخوری یه نگاه کردم به شلوارش و زل زدم به کیرش گفتم اونو دیگه
خندید گفت جون اینو که میدم بخوری قشنگ حشری شدم پاشدم رفتم سمتش گردنشو بوس کردم دستمو گذاشتم رو کیرش از رو شلوار ترسم ریخته بود
گفت جون چقدر دلت میخواست
هیچی نگفتم فقط نگاش کردم دستشو گذاشت رو کونم از رو شلوارم مالید و تیشرتشو در اورد
موهای رو سینه و شکمشو دیدم اب شهوتم حس کردم اومد شروع کردم به بوسیدن و لیسیدن بدنش هی میگفت جون آفرین پسرم منم داغ تر میشدم با دستم داشتم کیرشو میمالیدم که کمربندشو باز کردم شلوارشو دادم پایین کیرش از زیر شرت کامل معلوم بود حتی آب شهوتش خیس کرده بود شرتشو
یه لبخند زدم بهش گفت ببین چیکار کردی تو اینو که گفت شورتشو دادم پایین تیشرتمو دراوردم خودمم زانو زدم جلوش کیرش دقیقا جلوی صورتم بود راست راست خودمو دیگه نتونستم کنترل کنم گرفتم دستم کیرشو لبمو گذاشتم سرش یه اه گفت که بالا دیدم چشاشو بسته گفتم جون سرشو بوس کردم زبونمو دور کله ی کیرش چرخوندم دیدم دیوونه شد دستشو گذاشت رو سرم گفت فقط بخورش کیرشو کردم تو دهنم اروم ساک میزدم زبونمم دو کیرش میچرخوندم بد جون داغ شده بودم حس میکردم انگار از سوراخم اب شهوت اومده و کیر میخواد ولی قرار داشتم فقط ساک بزنم تخماشو میخورمو هی اه و ناله میکرد تا اینکه دلو زدم به دریا شلوارمو درآورد گفت بیا برای هم ۶۹ بخوریم تو کیرمو من کونتو گفتم باشه رفتیم رو تخت خوابیدیم شروع کرد خیس کردن سوراخم حس خیلی عجیب و عالی بود و شدیدا حشریم میکرد برا کون دادن منم ناله میکردمو همزمان ساک میزدم که یهو یه بند انگشتشو کرد تو یه جیغ زدم یهو با اینکه حال داشت گفتم بیشتر نکن تو لطفا
انگشتم میکرد منم داشتم میخورم کیرشو تفمالی کامل کرده بودم کیرشو گفتم میخوای لاپایی بزاری گفت میشه؟؟ گفتم اره بزار خوابیدم زیرش پاهامو جمع کیرم اومد روم کیر داغ تف مالی شدش که تقریبا ۱۷سانت بودو. گذاشت لای پام خیلی داشت حال میکرد بهش گفتم بیا بخواب گفت چرا گفتم میخوام بشینم روش دوباره گفت جوون میبینم که خیلی حشری شدی مگه صفر نیستی گفتم چرا ولی میخوام تجربش کنم حالا که پیش همیم
گفت باشه عزیزم خوابید رو تخت با کلی استرسو شهوت یه پامو گذاشتم اینوش یپام اونورش کیرشو گرفتم دستم اروم سرشو گذاشتم رو سوراخم خیلی خیلی اروم نشستم روش یر کیرش از بقیعه جاهاش کلفت تر بود ولی انقدر ساک زدم لیز لیز بود با انگشت و لیسم بازم کرده بود اروم سر کیرش رفت تو سوراخ قرمزم یه اه کشیدم اونم قرلون صدقم میرفت منم تند تر اوکارو انجام دادم تقریبا تا نصف توم بود بالا پایین میکردم لذتی داشت که دردش اصلا به چشم نمیومد تا خودش کمرمو گرفت منو هل داد پااین کیرش تا ته رفت تو اونجا جیغ بدی زدم ولی توجه نکرد شروع کرد تلمبه زدن ۷دیقه تقریبا داشت میکرد که من هی میگفتم ابتو میخوام ابتو بیار برام گفت بریزم توش گفتم نههه بریز دهنم لطفا گفت چشم کشید کیرشو بیرون منو انداخت رو تخت کیرشو گذاشت دهنم گفت بخور تا بیاد بهترین ساکی که بلد بودمو زدم برای خودمم جق میزدم و خودمو انگشت میکردم اونم نوک سینهامو میمالید ۲/۳دیقه جق زدم تا دیدم ناله میکنه میگه داره میاد همون طوری سر کیرش تو دهنم بود پمپاژ ابکیر داغشو حس میکردم همش اومد تو دهنم بهش نشون دادم ابشو بعد همشو قورت دادم اب خودمم تو اون صحنه اومد تمیز کردیم خودمونو یروب بغل هم خوابیدیمو برام ماشین گرفت رفتم خونه
باهم در ارتباط بودیم باز که یه قرار دیگه بچینیم ولی هنوز نشده فعلا
امیدوارم خوشتون اومده باشه ازین خاطرم معذرت برای غلط املایی اگه داشت

نوشته: پسر اوبی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

به زودی فعالیت در انجمن عمومی خواهد شد، حتما قوانین را مطالعه بفرمایید.